INVL Logo

INVL Baltijos fondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – Finasta Baltic Fund.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. sausio 15 dieną prie šio fondo buvo prijungtas „INVL Asset Management“ valdomas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas”. Daugiau informacijos apie jungimą skaitykite čia.

Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas Platinimo/įmokos Valdymo Sėkmės Keitimo Minimali investavimo suma
INVL Baltijos Fondas 2,00%  2,00% nėra nėra 0,00 EUR
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 0,00% 0,45% nėra 0,25% 0,00 EUR
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas  0,00% 1,25% nėra 0,25% 0,00 EUR
INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas  2,00% 1,50% 20,00% 0,25% 0,00 EUR
INVL alternatyvių investicijų fondas 0% iki 2022-03-31
1% nuo 2022-04-01 iki 2022-05-31
2% nuo 2022-06-01 iki 2022-07-17
1,50% nėra nėra 5000,00 EUR