INVL Logo

Alternatyvių investicijų fondas (planas)

 

25 proc. energetika

„INVL Renewable Energy Fund I“

Investuoja į atsinaujinančios energetikos projektus Europos Sąjungoje

 

25 proc. miškai ir žemės ūkio paskirties žemė

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II

Tai pirmojo į miškus investavusio INVL fondo, kuris baigė veiklą su 27 proc. metine grąža, tęsinys, investuojantis į tvariai valdomą mišką bei žemę Baltijos šalyse bei Vidurio ir Rytų Europoje

 

 

30 proc. privatus kapitalas

1-3 Centrinės Rytų Europos ir pasaulio privataus kapitalo įmonių valdomi fondai, į kuriuos investavo arba investuos ir INVL pensijų fondai

 

20 proc. nekilnojamasis turtas

1-3 Baltijos šalių ir/arba pasaulio NT fondus valdančių įmonių fondai, į kuriuos investavo arba investuos ir INVL pensijų fondai

INVL alternatyvių investicijų fondas

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
EUR ()
Iki
EUR ()
Pokytis
%
Pagrindiniai duomenys
Veiklos pradžia
2022-01-18
Valdytojas
INVL Asset Management
Naujausi duomenys
Data
2022-08-31
Vieneto vertė
100,2956 EUR
Grynieji aktyvai
5.481.746,53 EUR
Vertės pokytis
Dienos
-0,47 %
Mėnesio
-0,47 %
Trijų mėnesių
+0,30 %
Metų
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2022-01-18
Minimali investavimo suma 5000 EUR
Platinimo laikotarpis 6 mėnesiai nuo fondo veiklos pradžios dienos (iki 2022-07-18)
Fondo mokesčiai: Platinimo mokestis:
0 % iki 2022-03-31
1 % nuo 2022-04-01 iki 2022-05-31
2 % nuo 2022-06-01 iki 2022-07-18
Fondo valdymo mokestis – 1,5 % nuo metinės svertinės fondo grynųjų aktyvų vertės vidurkio.
Kiti iš fondo turto atskaitomi mokesčiai atskleidžiami fondo dokumentuose.
Išpirkimo sąlygos ir tvarka Fondo vienetų išpirkimas yra apribotas – fondo veiklos laikotarpiu fondo vienetai dalyvių reikalavimu nebus išperkami.
Fondo veiklos trukmė 10 metų nuo fondo veiklos pradžios dienos (su galimybe pratęsti 2 metams)
Rizika Aukšta
Sudėtis 100 % kolektyvinio investavimo subjektai
Valdytojas UAB „INVL Asset Management“
Subfondo tikslas Ilgalaikis fondo dalyvių investuoto kapitalo vertės didėjimas kartu prisiimant aukštesnį rizikos lygį
Lyginamasis indeksas

Fondas lyginamojo indekso nenaudoja.

Pagrindinė informacija investuotojams

Informacija asmenims, įsigijantiems „INVL alternatyvių investicijų fondas“ investicinių vienetų