INVL Logo

Alternatyvių investicijų fondas II

„INVL Alternatyvių investicijų fondas II“ – jau antras neprofesionaliems investuotojams skirtas alternatyviųjų investicijų fondas, į kurį galima investuoti nuo 5000 eurų.

Šis fondas suteikia galimybę paprastiems investuotojams pasiekti privačias alternatyviąsias turto klases – investuoti į privačias įmones, įmonių privačios skolos instrumentus bei tikrąjį turtą, tokį kaip žemė, miškai, infrastruktūra.

Norėtumėte gauti daugiau informacijos ar įsigyti fondo vienetų? Registruokitės asmeninei konsultacijai.

  • Paspausdami mygtuką „Registruotis“, sutinkate, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų naudojami susisiekti dėl konsultacijos. Remiantis bendrovės privatumo politika, šie duomenys bus tvarkomi dvejus metus. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti, susisiekdami su mumis tel. 8 700 55959

Planuojamos investicijos

 
 

Privatus kapitalas

 

 

Investicijos į privačias įmones mainais į nuosavybę ir / arba valdymo teisę.

 
 

Privati skola

 

 

Įvairios formos investicijos į skolą, nepatenkančios į viešų skolos instrumentų (obligacijų) spektrą.

 
 

Tikrasis turtas

 

 

Miškai, žemės ūkio paskirties žemė bei infrastruktūra, nekilnojamasis turtas.

Alternatyviosios investicijos atliekamos ne viešose, o privačiose rinkose ir šios priemonės yra sudėtingesnės bei mažiau reguliuojamos. Jos pasižymi gana aukšta rizika, bet gali suteikti stabilumą viešosioms rinkoms svyruojant. Pavyzdžiui, viena iš alternatyviojo turto klasių – tikrasis turtas – turi savybę išlaikyti vertę infliacijos laikotarpiu. Investicijas į alternatyvųjį turtą tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje renkasi vis daugiau profesionalių investuotojų dėl galimybės diversifikuoti savo portfelį.

 

INVL Alternatyvių investicijų fondas II

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
EUR ()
Iki
EUR ()
Pokytis
%
Pagrindiniai duomenys
Veiklos pradžia
2023-05-02
Valdytojas
INVL Asset Management
Naujausi duomenys
Data
2023-08-31
Vieneto vertė
100,6913 EUR
Grynieji aktyvai
3.370.279,18 EUR
Vertės pokytis
Dienos
+0,22 %
Mėnesio
+0,22 %
Trijų mėnesių
+0,69 %
Metų
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2023-05-02
Minimali investavimo suma 5000 Eur
Platinimo laikotarpis 2023-05-02 – 2023-11-30

Fondo vienetų platinimas baigiasi 2023 m. lapkričio 30 d. arba išplatinus Fondo vienetų už 8 000 000 Eur, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė įvyksta anksčiau.

Fondo mokesčiai: Platinimo mokestis:

2023-05-01 – 2023-07-31 2023-08-01 – 2023-09-30 2023-10-01 – 2023-11-30
0,5 % kai 5.000 – 9.999 Eur 1,5 % kai 5.000 – 9.999 Eur 2 % kai 5.000 – 9.999 Eur
0 % kai ≥ 10.000 Eur 1 % kai ≥ 10.000 Eur 1,5 % kai ≥ 10.000 Eur
0 % kai ≥ 125.000 Eur 0,5 % kai ≥ 125.000 Eur

Fondo valdymo mokestis – 1,5 % nuo metinės svertinės fondo grynųjų aktyvų vertės vidurkio.
Kiti iš fondo turto atskaitomi mokesčiai atskleidžiami fondo dokumentuose.

Išpirkimo sąlygos ir tvarka Fondo vienetų išpirkimas yra apribotas – fondo veiklos laikotarpiu fondo vienetai dalyvių reikalavimu nebus išperkami.
Fondo veiklos trukmė 10 metų nuo fondo veiklos pradžios dienos (su galimybe pratęsti 2 metams)
Rizika Aukšta
Sudėtis 100 % kolektyvinio investavimo subjektai
Valdytojas UAB „INVL Asset Management”
Subfondo tikslas Ilgalaikis fondo dalyvių investuoto kapitalo vertės didėjimas kartu prisiimant aukštesnį rizikos lygį
Lyginamasis indeksas

Fondas lyginamojo indekso nenaudoja.

Apžvalgos ir komentarai

Fondo apžvalgos su valdytojo komentaru bus skelbiamos kas ketvirtį pasibaigus fondo platinimui.

Pagrindinė informacija investuotojams

Informacija asmenims, įsigijantiems „INVL alternatyvių investicijų fondas“ investicinių vienetų

Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija