INVL Logo

Kaip mes investuojame

Mūsų, INVL investicijų grupės, tikslas – atverti savo klientams kapitalo rinkų potencialą ir padėti sukaupti kuo didesnę pinigų sumą. Siekdami įgyvendinti šį tikslą, remiamės investavimo principais, kuriuos pavadinome INDEX PLUS.

 

Kaip šie principai atsispindi kiekvienoje „INVL Life“ investicinėje kryptyje:

 

INDEX – investuojame į daugiau įmonių ir šalių aprėpiančius ir plačiai geografiniais / sektorių pjūviais diversifikuotus indekso fondus bei biržoje prekiaujamus fondus (ETF).

Aktyvus investavimas viešosiose, ypač išsivysčiusiose efektyviose pasaulio rinkose, ilguoju laikotarpiu pasiteisina rečiau, todėl mes atrenkame pigiausius ir plačiausiai pasaulyje išskaidytus indekso fondus ir reguliariai ten investuojame.

Indeksinis investavimas – investavimo strategija, kuomet yra atkartojama pasirinkto investicinio indekso struktūra. Toks investavimo būdas leidžia žemiausiomis sąnaudomis pasiekti tūkstančius pasaulio įmonių bei užtikrinti ilgalaikę investicijų grąžą, ypač pritaikytą periodiniam investavimui.

PLUS – darome Plus veiksmus, kurie padeda valdyti rizikas, svyruojant rinkoms:

Baltijos šalių rinka – investuojame į įmones Baltijos regione. Mes, viena didžiausių regione investicijų valdytojų komanda, išmanome savo namų regioną, todėl gebame identifikuoti ir realizuoti čia esančias idėjas, kurios turi didesnį grąžos potencialą. Nuolat analizuojame Baltijos regiono akcijas, todėl geriau jaučiame pulsą, kai didžiųjų pasaulio investuotojų horizonte Baltijos šalių akcijų rinkos lieka nepastebėtos.

Neapsiribojame tik Baltijos šalių akcijomis, ieškome ir unikalių investicinių sprendimų. Pavyzdžiui, finansuojame daugiabučių renovaciją Lietuvoje, kuri leis ne tik sumažinti priklausomybę nuo importuojamų gamtinių dujų suvartojimo, bet ir sukurs naujų darbo vietų bei pagerins gyvenimo kokybę renovuotų namų šeimininkams.

Alternatyvios turto klasės – dalį investicinio portfelio nukreipiame į privačias alternatyvias rinkas. Valdančioji grupės bendrovė „Invalda INVL“ į privataus kapitalo rinkas investuoja jau 30 metų. Mūsų, kaip investicijų grupės, patirtis ir sukauptos žinios leidžia sėkmingai identifikuoti privačių rinkų nišas ir pasinaudoti jose slypinčiomis galimybėmis. Todėl dalį investicijų, kuri ilgainiui gali siekti net iki 30 proc., mes nukreipiame į privačias rinkas. Taip galime investuoti į biržoje nesančias įmones, nekilnojamąjį turtą ir infrastruktūros bei energetikos objektus, tokius kaip saulės ir vėjo jėgaines.

Privačios alternatyvios rinkos yra patraukli investicinė kryptis, nes:

  • Didesnė grąža. Privačios rinkos yra gerokai mažiau likvidžios nei viešosios (galimybės greitai ir lengvai investicijas išsigryninti), šis ilgalaikių investicijų kontekste nereikšmingas trūkumas įprastai kompensuojamas aukštesne grąža.
  • Stabilesnis turto vertės augimas. Visi indeksus sekantys fondai viešose rinkose juda pagal panašius dėsnius, todėl visų jų dinamika skiriasi nedaug. O nišiniams privačių alternatyvių rinkų segmentams įtaką daro ir kiti pasaulio įvykiai bei veiksniai – tai padeda užtikrinti stabilesnį turto vertės augimą. 

Obligacijos ir aktyvūs obligacijų fondai  – aktyviai investuojame į pavienių valstybių ir įmonių obligacijas. Obligacijos yra laikomos saugiu aktyvu, tačiau investuojant į besivystančių šalių ar rizikingesnes įmonių obligacijas galima gauti aukštesnę grąžą. Todėl sujungdami skirtingų rizikų obligacijas, kuriame balansuotą obligacijų portfelį ir siekiame pagerinti rizikos ir grąžos tikslus.

Reikšmingą dalį obligacijų portfelio mes tiesiogiai investuojame į vertybinius popierius – tai padeda mažinti sąnaudas ir daugiau sutaupyti klientui.

Obligacijų dalyje taip pat investuojame į viešose rinkose neprieinamas galimybes – alternatyvų turtą, tokį kaip privati skola.

Taktiniai sprendimai – atliekame retus, tačiau kuo tikslesnius taktinius sprendimus, išskirdami regioną, sektorių ar rizikos lygį, kai įžvelgiame perteklinį optimizmą ar pesimizmą, nebijodami rinktis priešingą kelią, tačiau visada prisimindami, kad ilgalaikė investicijų kryptis yra viena – į viršų.

 

Index PLUS investavimas yra mūsų pasirinktas sprendimas, kuris derina pigaus, efektyvaus ir plačiai per pasaulį išskaidyto indeksinio investavimo privalumus su aukštesniu rizikos ir grąžos santykio siekimu privačiose alternatyviose rinkose. Investavimas privačiose rinkose reikalauja kitokio pobūdžio pastangų, investavimo bei teisinių žinių, patirties ir profesionalių sprendimų. Mes parenkame tik tokių investicijų valdytojų komandas, kurios jau yra įrodę ilgametį gebėjimą atskleisti privačių investicijų potencialą. Mes tai darome ne tik tam, kad klientams uždirbtume didesnę grąžą, bet ir diversifikuotume investicijų portfelį, sumažintume jo svyravimus.

Atsakingo investavimo politika

Dirbdami investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupėje „INVL“ tikime, kad aplinkos, socialiniai ir valdysenos (angl. environmental, social and governance, ESG) veiksniai yra neatskiriama modernaus investicinio proceso dalis. Mes siekiame atrasti ir paremti progresyviausius tvarius verslus ir tikime, kad jie suteiks didžiausią ilgalaikę naudą mūsų investuotojams.

INVL Life Atsakingo investavimo politiką galite rasti čia.