INVL Logo

Investicinis gyvybės draudimas

Investicinis gyvybės draudimas sukurtas derinti du aspektus – pinigų taupymą ateities poreikiams bei gyvybės draudimą – ir taip rūpintis savo bei artimųjų ateitimi.

Susižalojus ar susirgus sunkia liga, draudimo išmoka padėtų jaustis finansiškai saugiau, kol sveiksite. Iškilus nenumatytiems finansiniams sunkumams, turėsite galimybę atsiimti dalį arba visą sukauptą kapitalą. Tai ypatingai svarbi apsauga kiekvienam, galinti suteikti finansinį saugumą artimiesiems, netekus maitintojo ar kito šeimos nario.

„INVL Life“ investicinio gyvybės draudimo sutarties nauda jums:

  • Draudimo išmoka apdraustojo mirties atveju nėra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.
  • Periodinės įmokos nuo 30 eurų per mėnesį.
  • Platus investicinių krypčių pasirinkimas.
  • Draudimo įmokas gali mokėti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys
  • Draudimo sutarties laikotarpis net iki 80-ojo apdraustojo gimtadienio.
  • Sutartyje gali būti daugiau nei vienas apdraustas asmuo.
  • Mokestinės lengvatos.

Svarbu žinoti

Prieš priimant sprendimą sudaryti gyvybės draudimo sutartį, rekomenduojame,  atidžiai susipažinti su sutarčiai taikomomis Gyvybės draudimo taisyklėmis Nr. NTL22 (atkreipkite dėmesį į draudžiamuosius ir nedraudžiamuosius įvykius), kainynu, kitomis draudimo sutarties sąlygomis bei pasitarti su savo finansų patarėju ar konsultantu.

Prieš priimant sprendimą sudaryti investicinio draudimo sutartį ar pasirenkant investicines kryptis, rekomenduojame atidžiai susipažinti su investicinio draudimo taisyklėmis Nr. UL22 (redakcija, galiojanti nuo 2022-07-01), investicinių krypčių Pagrindinės informacijos dokumentais, sutarčiai taikomais atskaitymais (kainynu) ir kita draudiko paruošta informacija apie draudimo sutarties sąlygas ir sutarčiai būdingą riziką.