INVL Logo

Taisyklės, kainynai ir informacija draudėjui

Kainynai

Asmenims, pageidaujantiems sudaryti sutartį pagal Gyvybės draudimo taisykles Nr. NTL22:
Kainynas Nr. 22-1NTL

Asmenims, pageidaujantiems sudaryti sutartį pagal Investicinio draudimo taisykles Nr. UL22:
Kainynas Nr. 22-1MA (“Mano apsauga”, periodinės įmokos)
Kainynas Nr. 22-1MK (“Mano kapitalas”, vienkartinė įmoka)

Asmenims, pageidaujantiems sudaryti sutartį pagal Turto valdymo paslaugų taisykles Nr. WM22:
Kainynas Nr. WM22

Asmenims, pageidaujantiems sudaryti sutartį pagal Gyvybės rizikos draudimo taisykles Nr. 008:
Kainynas Nr. 19-1TL

Nebeplatinamų produktų galiojančių sutarčių taisyklės

Gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001

Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2000-12-19 iki 2001-02-05:

Bendroji dalis
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 201: Gyvybės rizikos draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 203: Kaupiamasis gyvybės draudimas
Papildoma draudimo sąlyga 251: Invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildoma draudimo sąlyga 251: Invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo PRIEDAS

Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2001-02-06 iki 2001-04-23:

Bendroji dalis
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 201: Gyvybės rizikos draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 202: Gyvybės rizikos draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 203: Kaupiamasis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 204: Kaupiamasis gyvybės draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 205: Studijų draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 206: Studijų draudimas dviem asmenims
Papildoma draudimo sąlyga 251: Invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildoma draudimo sąlyga 251: Invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo PRIEDAS

Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2001-04-24 iki 2002-08-27:

Bendroji dalis
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 201: Gyvybės rizikos draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 202: Gyvybės rizikos draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 203: Kaupiamasis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 204: Kaupiamasis gyvybės draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 205: Studijų draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 206: Studijų draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 221: Pensijų draudimas
Papildoma draudimo sąlyga 251: Invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildoma draudimo sąlyga 251: Invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo PRIEDAS
Papildoma draudimo sąlyga 252: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo
Papildoma draudimo sąlyga 252: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo PRIEDAS
Papildoma draudimo sąlyga 261: Kritinės ligos
Papildoma draudimo sąlyga 261: Kritinės ligos PRIEDAS
Papildoma draudimo sąlyga 271: Atleidimas nuo įmokų mokėjimo

Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2002-08-28:

Bendroji dalis
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 201: Gyvybės rizikos draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 202: Gyvybės rizikos draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 203: Kaupiamasis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 204: Kaupiamasis gyvybės draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 205: Studijų draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 206: Studijų draudimas dviem asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 221: Pensijų draudimas
Papildoma draudimo sąlyga 251: Invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildoma draudimo sąlyga 252: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo
Papildoma draudimo sąlyga 253: Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Papildoma draudimo sąlyga 261: Kritinės ligos

Investicinio draudimo taisyklės Nr. 002

Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2001-09-25 iki 2002-09-10:

Bendroji dalis
Pastaba: nuo 2019-01-01 mokestis “Investicinės veiklos administravimo išlaidos” pervadintas į “Procentinio dydžio draudimo sutarties administravimo mokestis”, o mokestis “Draudimo sutarties administravimo išlaidos” pervadintas į “Fiksuoto dydžio draudimo sutarties administravimo mokestis”. Dėl mokesčių pavadinimų pakeitimų mokesčių dydis ir skaičiavimo tvarka nesikeitė.
Gyvybės draudimo sąlyga Nr.403: Investicinis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr.404: Investicinis gyvybės draudimas dviems asmenims
Papildomo draudimo sąlyga Nr.451: Neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr.452: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr.453: Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr.461: Kritinės ligos

Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2002-09-11 iki 2005-06-30:

Bendroji dalis
Pastaba: nuo 2019-01-01 mokestis “Investicinės veiklos administravimo išlaidos” pervadintas į “Procentinio dydžio draudimo sutarties administravimo mokestis”, o mokestis “Draudimo sutarties administravimo išlaidos” pervadintas į “Fiksuoto dydžio draudimo sutarties administravimo mokestis”. Dėl mokesčių pavadinimų pakeitimų mokesčių dydis ir skaičiavimo tvarka nesikeitė.
Gyvybės draudimo sąlyga Nr.403: Investicinis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr.404: Investicinis gyvybės draudimas dviems asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr.405: Šeimos draudimas
Papildomo draudimo sąlyga Nr.451: Neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr.452: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo (1 dalis)
Papildomo draudimo sąlyga Nr.452: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo (2 dalis)
Papildomo draudimo sąlyga Nr.453: Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr.461: Kritinės ligos

Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2005-07-01 iki 2012-10-31 (su 2008-11-01 įsigaliojusiu 99 p. pakeitimu):

Bendroji dalis
Pastaba: nuo 2019-01-01 mokestis “Investicijų administravimo mokestis” pervadintas į “Procentinio dydžio draudimo sutarties administravimo mokestis”, o mokestis “Draudimo sutarties administravimo mokestis” pervadintas į “Fiksuoto dydžio draudimo sutarties administravimo mokestis”. Dėl mokesčių pavadinimų pakeitimų mokesčių dydis ir skaičiavimo tvarka nesikeitė.
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 403: Investicinis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 404: Investicinis gyvybės draudimas dviems asmenims
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 405: Šeimos draudimas
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 451: Neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 452: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 453: Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 461: Kritinės ligos

Draudimo „Sampo Vaikas“ taisyklės Nr. 003
(Redakcija, galiojusi nuo 2004-10-22 su 2008-11-01 75 punkto ir 2011-05-05 pakeitimais)

Bendroji dalis su papildomo draudimo sąlyga: trauma dėl nelaimingo atsitikimo
Pastaba: nuo 2019-01-01 mokestis “Investicijų valdymo mokestis” pervadintas į “Procentinio dydžio draudimo sutarties administravimo mokestis”, o mokestis “Draudimo sutarties administravimo mokestis” pervadintas į “Fiksuoto dydžio draudimo sutarties administravimo mokestis”. Dėl mokesčių pavadinimų pakeitimų mokesčių dydis ir skaičiavimo tvarka nesikeitė.

Gyvybės rizikos draudimo taisyklės Nr. 004

Bendroji dalis ir papildomos draudimo sąlygos (redakcija, galiojusi nuo 2005-07-01 iki 2011-12-31)
Bendroji dalis ir papildomos draudimo sąlygos (redakcija, galiojusi nuo 2012-01-01 iki 2012-12-20)

Gyvybės rizikos draudimo taisyklės Nr. 006

Bendroji dalis ir papildomos draudimo sąlygos

Investicinio draudimo taisyklės Nr. 007
(redakcija, galiojusi nuo 2012-11-01 iki 2017-07-03)

Bendroji dalis
Pastaba: nuo 2019-01-01 mokestis “Investicijų administravimo mokestis” pervadintas į “Procentinio dydžio draudimo sutarties administravimo mokestis”, o mokestis “Draudimo sutarties administravimo mokestis” pervadintas į “Fiksuoto dydžio draudimo sutarties administravimo mokestis”. Dėl mokesčių pavadinimų pakeitimų mokesčių dydis ir skaičiavimo tvarka nesikeitė.
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 403: Investicinis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 405: Šeimos draudimas
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 451: Neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 452: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 453: Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 461: Kritinės ligos

Gyvybės rizikos draudimo taisyklės Nr. 008

Bendroji dalis ir papildomos draudimo sąlygos (redakcija, galiojusi nuo 2012-12-21 iki 2013-09-30)
Bendroji dalis ir papildomos draudimo sąlygos (redakcija, galiojusi nuo 2013-10-01 iki 2017-07-03)
Bendroji dalis ir papildomos draudimo sąlygos (redakcija, galiojusi nuo 2017-07-03 iki 2018-12-31)

Investicinio draudimo taisyklės Nr. UL17
(redakcija, galiojusi nuo 2017-07-03 iki 2018-12-31)

Bendroji dalis
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 403: Investicinis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 405: Šeimos draudimas
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 451: Neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 452: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 453: Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 461: Kritinės ligos

Investicinio draudimo taisyklės Nr. UL17
(redakcija, galiojusi nuo 2019-01-01 iki 2022-06-30)

Bendroji dalis
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 403: Investicinis gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo sąlyga Nr. 405: Šeimos draudimas
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 451: Neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 452: Trauma dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 453: Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Papildomo draudimo sąlyga Nr. 461: Kritinės ligos

Gyvybės draudimo taisyklės Nr. NTL19
(redakcija, galiojanti nuo 2019-11-01 iki 2022-06-30)

Bendroji dalis ir papildomos draudimo sąlygos

Turto valdymo paslaugų taisyklės Nr. WM21
(redakcija, galiojanti nuo 2021-04-01 iki 2022-06-30)

Bendroji dalis

Nebeplatinamų produktų galiojančių sutarčių kainynai

Informacija galiojančioms “Sampo vaikas” sutartims
“Sampo vaikas” kainynas sutartims, sudarytoms iki 2010 m.
“Sampo vaikas” kainynas sutartims, sudarytoms nuo 2010 m.
Pastaba: nuo 2019-01-01 mokestis “Investicijų valdymo mokestis” pervadintas į “Procentinio dydžio draudimo sutarties administravimo mokestis”, o mokestis “Draudimo sutarties administravimo išlaidos” pervadintas į “Fiksuoto dydžio draudimo sutarties administravimo mokestis”. Dėl mokesčių pavadinimų pakeitimų mokesčių dydis ir skaičiavimo tvarka nesikeitė.

Investicinių krypčių procentinio dydžio draudimo sutarties administravimo mokesčio tarifų sąrašai

Sutartims, sudarytoms iki 2013-05-06
Sutartims, sudarytoms nuo 2013-05-06 iki 2017-07-03