INVL Logo

Sutarčių apmokestinimas

Jeigu Jums reikalinga pažyma apie išmokas, gautas iš INVL Life, prašome ją užsisakyti telefonu 8 700 55959 arba elektroniniu paštu draudimas@invl.com. Šią pažymą galėsite atsiimti Jums patogiu ir iš anksto sutartu būdu. Pažyma išduodama nemokamai.

Informacija draudėjams

1. Įstatymas, reglamentuojantis gyventojų pajamų mokestį ir mokesčio lengvatą
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (toliau – GPMĮ).

2. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai

Pajamų mokesčio tarifai (GPMĮ 6 straipsnis):

• iki 2006 m. birželio 30 d. pajamų mokesčio tarifai buvo 15 ir 33 proc.;
• nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. pajamų mokesčio tarifai buvo 15 ir 27 proc.;
• nuo 2008 m. sausio 1 d. pajamų mokesčio tarifai buvo 15 ir 24 proc.;
• nuo 2009 m. sausio 1 d. pajamų mokesčio tarifas buvo 15 proc.;
• nuo 2019 m. sausio 1 d. pajamų mokesčio tarifai buvo 15, 20 ir 27 proc.;
• nuo 2020 m. sausio 1 d. pajamų mokesčio tarifai 15, 20 ir 32 proc.;

3. Iš pajamų atimamos gyventojo patirtos išlaidos

Gyventojai gali susigrąžinti pajamų mokestį už šias per mokestinį laikotarpį patirtas išlaidas:

• gyvybės draudimo įmokos;
• savanoriškos pensijų įmokos į Lietuvos Respublikoje sudarytus pensijų fondus;
• palūkanos už kreditą būstui statyti ar įsigyti bei palūkanos už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą) (galioja tik būsto kredito/būsto lizingo sutartims, sudarytoms iki 2008 12 31 imtinai);
• už studijas sumokėtos sumos.

Bendra iš gyventojo pajamų atimamų išlaidų, nurodytų GPMĮ 21 str. 1 d., suma negali viršyti 25 proc. mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomi 15 proc., 20 proc. ir 32 proc. pajamų mokesčio tarifai, sumos, o bendra atimamų gyvybės draudimo įmokų, įmokų į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje, turimus pensijų fondus bei papildomų kaupiamųjų įmokų, mokamų pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalies nuostatas (didesnių nei 3 procentai gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos), suma negali viršyti 1.500 EUR per mokestinį laikotarpį (GPMĮ 21 str. 3 d.).

Pavyzdys: Tarkime, pagal darbo sutartį Jūsų atlyginimas yra 860,00 EUR. Atėmę neapmokestinamą minimumą, t.y. Jūsų atveju 360,76 EUR, sužinosite, nuo kokios atlyginimo dalies skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (šiuo atveju tai 499,24 EUR). Vadinasi, mokesčių lengvatos požiūriu optimali draudimo įmoka turėtų būti 124,81 EUR per mėnesį arba 1497,72 EUR per metus (ketvirtadalis nuo apmokestinamųjų pajamų), jeigu neketinate naudotis mokesčių lengvata kitokio pobūdžio išlaidoms. Tai žinodami, galite iki metų pabaigos sumokėti tiek įmokų, kad galėtumėte maksimaliai pasinaudoti mokesčių lengvata.Išsamią informaciją apie gyvybės draudimo įmokas mokantiems asmenims taikomą lengvatą galima rasti GPMĮ 21 straipsnio komentare, kurį galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt.

4. Draudimo rūšys, kurioms taikoma lengvata

Visos gyvybės draudimo rūšys (Investicinio, Kaupiamojo, Studijų, Pensijų, Šeimos, Sampo vaiko), išskyrus Gyvybės rizikos draudimo sutartis.

5. Kas gali pasinaudoti lengvata?

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai (įmokų mokėtojai), sudarę anksčiau minėtas sutartis ir/arba mokantys draudimo įmokas savo, sutuoktinio, savo nepilnamečių vaikų (įvaikių) arba vyresnių vaikų (įvaikių) visiškos negalios invalidų naudai, kai sutartyje naudos gavėju draudimo sutarties laikotarpio pabaigoje nurodytas pats gyventojas arba sutuoktinis arba nepilnametis vaikas (įvaikis) ar vyresnis vaikas (įvaikis) visiškos negalios invalidas. Jei draudimo liudijime naudos gavėjas laikotarpio pabaigoje nenurodytas, pagal draudimo taisykles naudos gavėju laikomas pats apdraustasis arba apdraustieji lygiomis dalimis dviejų asmenų draudimo atveju. Šeimos draudimo atveju naudos gavėjai yra visi apdraustieji, o jiems skirti pagrindinio kapitalo procentai reiškia jiems tenkančią išmokos dalį laikotarpio pabaigoje.

6. Mokestinis laikotarpis

Taikant lengvatą, iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos tik per praėjusį mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėtos įmokos.

7. Jei nepilnamečiui naudos gavėjui sukanka 18 metų per mokestinį laikotarpį, mokesčių lengvata įmokų mokėtojai – tėvai (įtėviai) gali naudotis tik iki to mėnesio, kurį apdraustajam naudos gavėjui sukako 18 metų.

8. Jeigu draudimo įmokas pagal tą pačią draudimo sutartį dalimis moka keli mokėtojai, savo metines apmokestinamąsias pajamas jie galės sumažinti faktiškai sumokėtų įmokų sumomis tik tuo atveju, jei apie savo sprendimą pakeisti įmokų mokėtoją jie yra iš anksto raštu pranešę draudikui.

9. Gyvybės draudimo sutarčių apmokestinimas nuo 2019-01-01 pagal galiojančią LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo redakciją

Sutartis sudaryta Sutarties terminas arba terminas, praėjęs iki nutraukimo Gyventojų pajamų mokestis (GPM)  
Nuo įmokų dalies, kuriai buvo taikyta GPMĮ 21 str. lengvata, ir nuo įmonės sumokėtų įmokų Nuo įmokų dalies, kuriai nebuvo taikyta GPMĮ 21 str. lengvata Nuo sumos, viršijančios sumokėtas įmokas
iki 2003.01.01 >= 10 metų 0% 0% 0%
iki 2003.01.01 < 10 metų 15%
(šis mokestis netaikomas nuo įmonės sumokėtų įmokų)
0% 0%
nuo 2003.01.01 iki 2012.12.31 pensininkams (55 metų) ir neįgaliems >= 5 metai 0%** 0% 0%
nuo 2013.01.01 pensininkams (5 metai iki senatvės pensijos) ir neįgaliems >= 5 metai 0%** 0% 0%
nuo 2003.01.01, jeigu gavėjas < 26 metų >= 10 metų 0%** 0% 0%
nuo 2003.01.01 be papildomų sąlygų * >= 10 metų 15%
(šis mokestis taikomas ir nuo įmonės sumokėtų įmokų)
0% 0%
nuo 2003.01.01 be papildomų sąlygų* < 10 metų 15%
(šis mokestis taikomas ir nuo įmonės sumokėtų įmokų)
0% 15%
Draudimo išmokos mirties, sveikatos sužalojimo ar ligos atveju nesvarbu 0% 0%
nuo 2004.05.01 iki 2008.12.31, jeigu mokėjo tik gyventojai ir nesinaudojo lengvata nesvarbu 0% 0% 0%

* „be papildomų sąlygų“ – reiškia ne pensininkams, neįgaliems, vaikams iki 26 m., kuriems nustatytos lengvatinės sąlygos, nurodytos kitose lentelės eilutėse.

** Jeigu 2017 m. ir vėliau nekeitėte draudimo sutartyje numatyto naudos gavėjo, išskyrus atvejus, kai naudos gavėją pakeitėte dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba jeigu naudos gavėją – savo vaiką (įvaikį, globotinį) pakeitėte kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu).

Neįgalus asmuo – asmuo, kuriam yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, arba neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

GPMĮ 21 straipsnio nuostatos dėl teisės mažinti apmokestinamąsias pajamas sumokėtomis gyvybės draudimo įmokomis nepakeistos. Nuo 2009 metų gyventojas gali susigrąžinti iki 15 % sumokėtų savo, sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų (įvaikių) bei iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų naudai draudimo įmokų sumos.

Visą esminę informaciją apie apmokestinimo tvarką rasite žemiau pateiktuose dokumentuose:

ir Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt, kurioje rasite ir VMI parengtą bei nuolat atnaujinamą leidinį „Gyvybės draudimo išmokų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu“.