INVL Logo

Atsitikus draudžiamajam įvykiui

Užpildyti pranešimą apie patirtą traumą, neįgalumą dėl nelaimingo atsitikimo ar diagnozuotą kritinę ligą galite prisijungę prie savitarnos www.invl.com -> INVL Savitarna -> E-GYVYBĖ skiltyje „Atsitikus įvykiui“.

Pildyti pranešimą

Jei neturite galimybės prisijungti prie savitarnos ar susidūrėte su nesklandumais pildymo metu, skambinkite bendruoju numeriu 8 700 55 959 ir suteiksime Jums visą reikalingą informaciją.

Dėl pranešimo apie apdraustojo ar draudėjo mirtį pildymo, pirmiausia rekomenduojame susisiekti su klientų aptarnavimo specialistais.

Dokumentus taip pat galima pateikti atvykus į klientų konsultavimo skyrius Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje (https://www.invl.com/kontaktai/). Būtina išankstinė registracija telefonu.

Pateikti pranešimą reikia ne vėliau kaip per mėnesį nuo įvykio dienos. Apie apdraustojo mirtį reikia raštu pranešti ne vėliau kaip per vienerius metus po apdraustojo mirties.

Gavę visus pranešimo apie įvykį tyrimui reikalingus dokumentus, pagal draudimo įstatymą draudimo išmoką turime išmokėti per 30 dienų, tačiau esant galimybei pasistengsime išmokėti per kiek įmanoma trumpesnį terminą.

 

Kokius dokumentus pateikti kartu su pranešimu?

Traumos ar neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo atveju:

 • Užpildyti Pranešimą savitarnoje arba pateikti anketą pranešimą apie nelaimingą atsitikimą;
 • Turimus medicininius dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos(-ų) su patvirtinta diagnoze, anamneze, tyrimų ir skirto gydymo aprašymu, atliktų radiologinių tyrimų aprašymus ir pan.;
 • Neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo atveju – neįgalumą ar darbingumo praradimą patvirtinantį dokumentą, jei toks dokumentas apdraustajam yra išduotas;
 • Asmens, pretenduojančio į išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Įvykio aktą, surašytą policijoje, tardymo išvadą, teismo sprendimą, jei toks aktas buvo surašytas arba jei dėl įvykio buvo keliama byla;
 • Dokumentą, patvirtinantį naudos gavėjo paskyrimą, jei jis atskirai parašytas;
 • Nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei toks aktas buvo surašytas;
 • Draudikui paprašius – nedarbingumo pažymėjimo kopiją;
 • Draudikui paprašius – draudimo liudijimą (nuorašą) ir draudiko nustatytais būdais įformintus draudimo sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus;
 • Draudikas turi teisę paprašyti ir kitų dokumentų, susijusių su įvykio aplinkybių, pasekmių, draudimo išmokos ir teisės į išmoką nustatymu.

Kritinės ligos atveju:

 • Užpildyti Pranešimą savitarnoje arba pateikti anketą pranešimą apie diagnozuotą ligą;
 • Turimus medicininius dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos(ų) su patvirtinta diagnoze, anamneze, tyrimų ir skirto gydymo aprašymu, atliktų radiologinių tyrimų aprašymus ir pan.;
 • Neįgalumą ar darbingumo praradimą patvirtinantį dokumentą, jei toks dokumentas apdraustajam yra išduotas, kai kreipiamasi dėl visiško neįgalumo;
 • Asmens, pretenduojančio į išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Dokumentą, patvirtinantį naudos gavėjo paskyrimą, jei jis atskirai parašytas;
 • Draudikui paprašius – draudimo liudijimą (nuorašą) ir draudiko nustatytais būdais įformintus draudimo sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus;
 • Draudikas turi teisę paprašyti ir kitų dokumentų, susijusių su įvykio aplinkybių, pasekmių, draudimo išmokos ir teisės į išmoką nustatymu.

Apdraustojo mirties ar apdraustojo mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju:

 • Užpildytą pranešimą apie mirtį ;
 • Apdraustojo mirties liudijimą (arba notariškai patvirtintą kopiją);
 • Įvykio aktą, surašytą policijoje, tardymo išvadą, teismo sprendimą – jei toks aktas buvo surašytas arba jei dėl įvykio buvo keliama byla;
 • Turimas pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigos(ų) ir išsamius gydymo įstaigos dokumentus su ligos, dėl kurios apdraustasis mirė, diagnoze, anamnezės, tyrimų ir skirto gydymo aprašymu;
 • Asmens, pretenduojančio į išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Dokumentą, patvirtinantį naudos gavėjo paskyrimą, jei jis atskirai parašytas;
 • Paveldėjimo teisės liudijimą, jei į draudimo išmoką pretenduoja teisėti įpėdiniai;
 • Nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei toks aktas buvo surašytas;
 • Draudikui paprašius – draudimo liudijimą (nuorašą) ir draudiko nustatytais būdais įformintus draudimo sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus;
 • Draudikas turi teisę paprašyti ir kitų dokumentų, susijusių su įvykio aplinkybių, pasekmių, draudimo išmokos ir teisės į išmoką nustatymu.