INVL Logo

INVL Life

„INVL Life“ perėmė „Mandatum Life“ veiklą Baltijos šalyse

Suomijos gyvybės draudimo kompanija „Mandatum Life“ gyvybės draudimo verslą, veikiantį per filialus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, įskaitant ir darbuotojus, 2022 m. liepos 1 d. perdavė įmonei „INVL Life“, kuri priklauso jau 30 metų veikiančiai investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupei „INVL“.

Sujungus „INVL“ grupės 30 metų investavimo patirtį ir šiaurės šalių gyvybės draudimo kompetencijas bei tradicijas Baltijos šalyse, mes, „INVL“ grupė, padedame žmonėms užtikrinti savo ir artimųjų finansinę gerovę bei saugumą įvairiais jų gyvenimo etapais: siūlome įvairius gyvybės draudimo, ilgalaikio investavimo bei pensijų kaupimo sprendimus.

Kas yra „INVL Life“?

„INVL Life“ – tai gyvybės draudimo bendrovė, priklausanti pirmaujančiai Baltijos šalyse investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“.

„INVL Life“ įstatinis kapitalas siekia 48 mln. eurų. Tai vienas didžiausių įstatinių kapitalų tarp Baltijos šalyse registruotų gyvybės draudimo bendrovių. Mes žiūrime į ilgalaikę perspektyvą ir suformavome tokį įstatinį kapitalą, kurio dydis pakankamas „Mandatum Life“ draudimo sutarčių portfelio perėmimui ir tolimesniam gyvybės draudimo verslo vystymui.

Bendrovė įsteigta 2021 m. rugpjūčio 11 d., 2022 m. kovo 8 d. Lietuvos bankas bendrovei išdavė draudimo veiklos licenciją.

Rasa Kasperavičiūtė
Rasa Kasperavičiūtė

„INVL Life“ direktorė ir valdybos pirmininkė.

Rasa Kasperavičiūtė
Rasa Kasperavičiūtė

„INVL Life“ direktorė ir valdybos pirmininkė.

Vytenis Lazauskas
Vytenis Lazauskas

valdybos narys, „INVL Asset Management“ finansų padalinio vadovas

Vytenis Lazauskas
Vytenis Lazauskas

valdybos narys, „INVL Asset Management“ finansų padalinio vadovas

Martynas Samulionis
Martynas Samulionis

valdybos narys, investicinio fondo „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ vadovaujantis partneris

Martynas Samulionis
Martynas Samulionis

valdybos narys, investicinio fondo „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ vadovaujantis partneris

Kas toliau?

„INVL Life“ perimtos visos „Mandatum Life“ klientų draudimo sutartys, sudarytos per filialus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, galioja jose nurodytomis sąlygomis. „Mandatum Life“ klientams nieko daryti nereikia.

Klientų lėšos iš „Mandatum Life“ investicinių krypčių perkeltos į kiek įmanoma panašesnių savybių naujai sukurtas „INVL Life“ investicines kryptis.

Kas pasikeitė?

  • „Mandatum Life Lietuva“ investicinių krypčių investiciniai vienetai pakeisti „INVL Life“ investicinių krypčių investiciniais vienetais. Investicinių vienetų kiekis pakeistas dėl krypčių vienetų kainų skirtumo. Vienetų kiekio pakeitimas neturi jokios įtakos sukaupto kapitalo dydžiui.
  • Pakeistas turėtos investicinės krypties pavadinimas draudimo sutarties sukauptame kapitale ir / ar įmokų investavimo plane.
  • „Mandatum Life Lietuva“ klientams, kurių draudimo sutarčių sukauptas kapitalas ar įmokų investavimo planas susietas su Mandatum Allocation Fixed Income, 25, 50, 80, Equity+ kryptimis teikia investicijų apžvalgas kas mėnesį. „INVL Life“ nuo šiol teiks investicijų apžvalgas visoms naujoms investicinėms kryptims kas ketvirtį.

Kaip pasikeitė jūsų draudimo sutarties sukauptame kapitale ir įmokų investavimo plane pasirinkta „Mandatum Life Lietuva“ investicinė kryptis į „INVL Life“ investicinę kryptį galite pažiūrėti žemiau esančioje lentelėje:

Mandatum Life Lietuva investicinė kryptis iki perdavimo INVL Life investicinė kryptis po perdavimo
Mandatum Allocation Equity+ (investavimo rizikos lygis ­– 3) INVL Index Plus (investavimo rizikos lygis – 4). Daugiau informacijos apie investicinę kryptį galite rasti pagrindinės informacijos dokumente  ir adresu https://www.invl.com/draudimas/informacija-klientams/ .
Mandatum Allocation 80 (investavimo rizikos lygis ­– 3) INVL Index Plus 80 (investavimo rizikos lygis – 4). Daugiau informacijos apie investicinę kryptį galite rasti pagrindinės informacijos dokumente ir adresu https://www.invl.com/draudimas/informacija-klientams/.
Mandatum Allocation 50 (investavimo rizikos lygis ­– 3) INVL Index Plus 50 (investavimo rizikos lygis – 3). Daugiau informacijos apie investicinę kryptį galite rasti pagrindinės informacijos dokumente ir adresu https://www.invl.com/draudimas/informacija-klientams/.
Mandatum Pension (investavimo rizikos lygis ­– 2)
Mandatum Allocation 25 (investavimo rizikos lygis ­– 2) INVL Index Plus 25 (investavimo rizikos lygis – 2). Daugiau informacijos apie investicinę kryptį galite rasti pagrindinės informacijos dokumente ir adresu  https://www.invl.com/draudimas/informacija-klientams/.
Mandatum Allocation Fixed Income (investavimo rizikos lygis ­– 2) INVL Fixed Income (investavimo rizikos lygis – 2). Daugiau informacijos apie investicinę kryptį galite rasti pagrindinės informacijos dokumente ir adresu  https://www.invl.com/draudimas/informacija-klientams/.
Mandatum Money Portfolio (investavimo rizikos lygis ­– 2)
Mandatum AM Money Abs (investavimo rizikos lygis ­– 2)
Mandatum AM Fixed Income Portfolio (investavimo rizikos lygis ­– 2) INVL Corporate Debt (investavimo rizikos lygis – 3). Daugiau informacijos apie investicinę kryptį galite rasti pagrindinės informacijos dokumente ir adresu https://www.invl.com/draudimas/informacija-klientams/.
Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund A EUR (investavimo rizikos lygis ­– 4) INVL Nordic High Yield Debt (investavimo rizikos lygis – 5). Daugiau informacijos apie investicinę kryptį galite rasti pagrindinės informacijos dokumente ir adresu https://www.invl.com/draudimas/informacija-klientams/.
Mandatum Emerging Markets Bond Index (investavimo rizikos lygis ­– 3) INVL Emerging Markets Debt (investavimo rizikos lygis – 5). Daugiau informacijos apie investicinę kryptį galite rasti pagrindinės informacijos dokumente ir adresu https://www.invl.com/draudimas/informacija-klientams/.
Mandatum Gold Index (investavimo rizikos lygis ­– 4) INVL Gold (investavimo rizikos lygis – 4). Daugiau informacijos apie investicinę kryptį galite rasti pagrindinės informacijos dokumente ir adresu https://www.invl.com/draudimas/informacija-klientams/.
Mandatum USA Index (investavimo rizikos lygis ­– 5) INVL USA Equity (investavimo rizikos lygis – 5). Daugiau informacijos apie investicinę kryptį galite rasti pagrindinės informacijos dokumente ir adresu https://www.invl.com/draudimas/informacija-klientams/.
Mandatum Emerging Markets Index (investavimo rizikos lygis ­– 4) INVL Emerging Markets Equity (investavimo rizikos lygis – 4). Daugiau informacijos apie investicinę kryptį galite rasti pagrindinės informacijos dokumente ir adresu https://www.invl.com/draudimas/informacija-klientams/.
Mandatum AM Global Sustainable Equity (investavimo rizikos lygis ­– 4) INVL Global Sustainable Equity (investavimo rizikos lygis – 4). Daugiau informacijos apie investicinę kryptį galite rasti pagrindinės informacijos dokumente ir adresu https://www.invl.com/draudimas/informacija-klientams/.
Mandatum Global Climate Index (investavimo rizikos lygis ­– 4)
Mandatum AM Managed Futures (investavimo rizikos lygis ­– 3)
Mandatum AM European Small & Mid Cap (investavimo rizikos lygis ­– 4) INVL Europe Equity (investavimo rizikos lygis – 4). Daugiau informacijos apie investicinę kryptį galite rasti pagrindinės informacijos dokumente ir adresu https://www.invl.com/draudimas/informacija-klientams/.
Mandatum Finland Index (investavimo rizikos lygis – 5) INVL Northern Europe Equity (investavimo rizikos lygis – 4). Daugiau informacijos apie investicinę kryptį galite rasti pagrindinės informacijos dokumente ir adresu https://www.invl.com/draudimas/informacija-klientams/.
Mandatum Nordic Equity (investavimo rizikos lygis – 4)

Licencija

INVL Life licenciją galite rasti čia

DUK

Kas bus su mano sutartimi? Ar man reikia ką nors daryti?

Po „Mandatum Life“ Baltijos šalių draudimo verslo perkėlimo sandorio užbaigimo investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės INVL bendrovė „INVL Life“, turinti draudimo įmonės licenciją, perima visas „Mandatum Life“ teises ir pareigas, susijusias su draudimo sutartimis Baltijos šalyse bei toliau jas vykdys. „INVL Life“ perimtos visos „Mandatum Life“ klientų draudimo sutartys, sudarytos per filialus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, galios jose nurodytomis sąlygomis, todėl jums nieko daryti nereikia.

Detalią informaciją apie draudimo sutarčių perkėlimą pateikiame tiek viešuose pranešimuose, pagal nustatytą tvarką, tiek jums asmeniškai el. paštu ir / ar paštu.

Ar pasikeis mano draudimo sutarties sąlygos?

Draudėjas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu informuodamas draudiką ir pateikdamas draudiko prašomus dokumentus ir informaciją.

Sutartys nutraukiamos draudimo sutarčiai taikomose draudimo taisyklėse nustatyta tvarka. Nutraukiant investicinio ar tradicinio kaupiamojo draudimo sutartį, draudėjui išmokama išperkamoji suma.

„Mandatum Life” Lietuvos filialo klientai, nesutinkantys su teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimu, turi teisę šiuo pagrindu nutraukti sutartį per 1 mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo dienos.

Ar galiu nesutikti su draudimo sutarties perdavimu „INVL Life” ir ją nutraukti? Kokiomis sąlygomis?

Draudėjas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu informuodamas draudiką ir pateikdamas draudiko prašomus dokumentus ir informaciją.

Sutartys nutraukiamos draudimo sutarčiai taikomose draudimo taisyklėse nustatyta tvarka. Nutraukiant investicinio ar tradicinio kaupiamojo draudimo sutartį, draudėjui išmokama išperkamoji suma.

„Mandatum Life” Lietuvos filialo klientai, nesutinkantys su teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimu, turi teisę šiuo pagrindu nutraukti sutartį per 1 mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo dienos.

Kokių naujų galimybių atveria man šis sandoris?

Nuo š. m. liepos 1 d. „Mandatum Life“ Latvijos ir Lietuvos klientai turi galimybę įsigyti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės INVL atitinkamoje šalyje tuo metu platinamus ilgalaikio taupymo ir investavimo sprendimus: nuo investicinių ir pensijų fondų, individualių portfelių iki privataus kapitalo bei kitų alternatyvių investicijų.

Esamiems „Mandatum Life“ investicinio draudimo „Turto valdymo paslauga“ klientams planuojame pasiūlyti „INVL Šeimos biuro“ paslaugas. Jos apima šeimos investicinio turto strategijos rengimą, trečiųjų šalių produktų ir paslaugų analizę, kliento interesų atstovavimą, mokestinius ir paveldėjimo planavimo sprendimus bei kitas su finansine gerove susijusias paslaugas.

Veikdami trijose Baltijos šalyse, sukaupta patirtimi dalinsimės su klientais, ieškosime geriausių sprendimų jų saugesnei finansinei ateičiai užtikrinti, suteiksime galimybę gauti daugiau finansinių paslaugų vienoje vietoje.

Kur galėsiu stebėti savo draudimo sutarties statusą? Ar galėsiu naudotis savitarna ir kitais portalais ir vėliau?

Mes stengsimės išsaugoti ir vystyti esamas „Mandatum Life“ klientų aptarnavimo platformas, siekdami išlaikyti patogų ir aukščiausius aptarnavimo standartus atitinkantį klientų aptarnavimą. Taip pat sieksime klientui, turinčiam kelias skirtingas paslaugas, pasiūlyti kuo paprastesnį ir lengvesnį būdą pasiekti paslaugas ir informaciją apie jas. Apie visus galimus pasikeitimus informuosime iš anksto jūsų pasirinktu būdu.

Prisijungti prie INVL Life Savitarnos nuo šiol kviečiame šiuo adresu: https://e-life.invl.com/

Kas atsitiks su automatiniais mokėjimais (e. sąskaitomis)?

  • Klientams, kurie įmokas moka patys rankiniu pavedimu – daryti nieko nereikia, informacija bus pakeista siunčiamuose priminimuose.
  • Klientams, kurie įmokas moka pagal e-sąskaitas – daryti nieko nereikia, viskas įvyks automatiškai.
  • Periodiniai pervedimai turėtų veikti, tik klientams rekomenduojame pakeisti mokėjimo pavadinimą, jeigu jis yra „Mandatum Life“.
  • Sudarant naują e-sąskaitą po liepos 1d. reikės suvesti INVL Life – lėšų gavėjo rekvizitus:

 

UADB „INVL Life“ Įmonės kodas 305859887

A.s. LT09 4010 0510 0359 3211, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

A.s. LT93 7044 0600 0149 9596, AB SEB bankas

A.s. LT63 7300 0100 0018 8848, „Swedbank”, AB

Kur galiu kreiptis, jeigu turiu klausimų?

Jūsų draudimo sutarties konsultantas lieka tas pats, kaip ir iki šiol.

Daugiau informacijos galite sužinoti kreipdamiesi į „INVL Life“ šiais kontaktais: