INVL II pakopos pensijų
fondų rezultatų palyginimas

Fondų palyginimas
Pokyčiai (%) ir vertės pagal 2020-07-02 duomenis
Dienos
Mėnesio
Nuo metų pradžios
1 metų
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
INVL pensija 1996-2002
Dienos
+1,55 %
Mėnesio
+2,24 %
Nuo metų pradžios
-5,59 %
1 metų
+2,12 %
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
+15,60 %
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
6.229.808,65
INVL pensija 1989-1995
Dienos
+1,53 %
Mėnesio
+2,27 %
Nuo metų pradžios
-5,71 %
1 metų
+1,88 %
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
+15,52 %
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
48.171.319,12
INVL pensija 1982-1988
Dienos
+1,52 %
Mėnesio
+2,25 %
Nuo metų pradžios
-5,74 %
1 metų
+1,84 %
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
+15,12 %
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
109.344.990,92
INVL pensija 1975-1981
Dienos
+1,51 %
Mėnesio
+2,25 %
Nuo metų pradžios
-5,78 %
1 metų
+1,80 %
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
+15,66 %
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
125.871.949,79
INVL pensija 1968-1974
Dienos
+1,31 %
Mėnesio
+2,12 %
Nuo metų pradžios
-5,20 %
1 metų
+1,79 %
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
+15,47 %
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
116.960.537,87
INVL pensija 1961-1967
Dienos
+0,86 %
Mėnesio
+1,83 %
Nuo metų pradžios
-3,94 %
1 metų
+0,93 %
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
+10,81 %
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
86.040.931,48
INVL pensija 1954-1960
Dienos
+0,30 %
Mėnesio
+1,22 %
Nuo metų pradžios
-1,91 %
1 metų
+0,12 %
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
+5,57 %
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
27.265.741,90
INVL pensijų turto išsaugojimo fondas
Dienos
+0,37 %
Mėnesio
+1,24 %
Nuo metų pradžios
-0,46 %
1 metų
+1,96 %
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
+6,97 %
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
3.619.972,93

Svarbu žinoti

Pensijų fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Pensijų fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo taisykles bei investavimo strategijos aprašymą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo investavimo strategijoje numatytą strateginį fondo investicijų paskirstymą (jų rūšis, proporcijas).