INVL Logo

INVL II pakopos pensijų fondų rezultatai

INVL pensija 1961-1967

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
EUR ()
Iki
EUR ()
Pokytis
%
Pagrindiniai duomenys
Veiklos pradžia
2019-01-02
Valdytojas
INVL Asset Management
Naujausi duomenys
Data
2020-12-02
Vieneto vertė
1,1802 EUR
Grynieji aktyvai
93.620.300,99 EUR
Vertės pokytis
Dienos
-0,15 %
Mėnesio
+5,35 %
Trijų mėnesių
+3,24 %
Metų
+4,46 %
Mokesčiai
Valdymo mokestis
0,65 %

Investavimo strategija

INVL pensija 1961-1967 yra gimimo metų ribas atitinkančios pensijų kaupimo dalyvių tikslinės grupės gyvenimo ciklo fondas, kuris investuoja į akcijas, kol jo dalyviams sukanka 47 metai. Likus 18 metų iki pensijos, fondas pradeda mažinti akcijų ir didinti obligacijų dalį. Sulaukus 64 metų siekiama akcijų dalis fonde pasiekia 10 proc., tačiau gali svyruoti nuo 0 iki 20 proc.

Informacija apie pensijų fondą

Kiti dokumentai

INVL pensija 1961-1967 fondo 2020 m. II ketvirčio apžvalga

INVL pensija 1961-1967 fondo 2020 m. pusmečio ataskaita

 

Ankstesnes ataskaitas galite rasti čia.

Ankstesnes apžvalgas galite rasti čia.

Apie su pensijų fondų investicijomis susijusias rizikas skaitykite čia.

Lyginamasis indeksas

Lyginamasis indeksas apibūdina fondo investavimo strategiją ir yra sudarytas iš atskirų turto klases parodančių indeksų. Fondo atitikimą lyginamajam indeksui apibūdina sekimo paklaidos (angliškai „tracking error“) rodiklis, kurio maksimalus galimas dydis yra 5 proc.

Lyginamasis indeksas kinta laike, atsižvelgiant į vidutinį dalyvio amžių. Rizikingų turto klasių bendra dalis mažėja 5,12% / n kiekvieną darbo dieną (n-darbo dienų skaičius einamaisiais metais). „INVL pensija 1961-1967“ fondo lyginamojo indekso rizikingų turto klasių (t.y. akcijų) dalis mažinama nuo 2019 metų pradžios iki pastovios dalies 2028 metais. Tuo pat metu yra didinama mažiau rizikingų turto klasių dalis (t.y. pinigų rinkos priemonių ir obligacijų).

Obligacijų rizikingumas mažinamas 2019 ir papildomai 2024 metų pradžioje, pasirenkant mažesnės trukmės euro zonos vyriausybių ir investicinio reitingo įmonių lyginamuosius indeksus.

Detalesnę informaciją apie lyginamojo indekso pokyčius rasite investavimo strategijos dalyje „Strateginio pensijų turto paskirstymo aprašymas“.

 

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus skaitykite čia.

 

2019 m. sausio 2 d. sudėtis:

 

51,44% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
4,62% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR) )
3,00% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index) )
8,19% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Index (BERPG2 Index) )
8,19% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index) )
8,19% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index) )
8,19% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraudžiant Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index) )
8,19% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)

Fondo ir lyginamojo indekso vertės

Depozitoriumas

Pensijų fondo turtą saugančio depozitoriumo duomenys:

AB SEB bankas,

Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius.

Svarbu žinoti

Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka, išskyrus atvejį, kuomet dalyvaujantys pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. pasinaudojo teise nutraukti pensijų kaupimą – tuomet valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mažinimas jiems nebus taikomas. Dėl papildomos valstybės įmokos, senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Asmenys, dalyviais tapę iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. turėjo teisę nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime arba stabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą.

Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukaupus tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos – pensijų anuitetą. Šiuo metu pensijų anuitetas yra privalomas, kai pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio. Nuo 2020 m. liepos 1 d. anuitetą bus privaloma įsigyti sukaupus 10 tūkstančių eurų, o anuiteto mokėtoja bus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valdyba), su kuria sudarysite anuiteto mokėjimo sutartį. Sukaupta suma bus pervesta į Valdybos sąskaitą, o ši įsipareigos Jums mokėti sutarto dydžio anuitetą iki gyvos galvos. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti čia.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.