INVL Logo

II pakopos pensijų fondai

Kaip kaupiama II pakopoje?

II pakopa – tai pensijos kaupimas fonduose, leidžiantis sukaupti pensijai iki 20-30% buvusio uždarbio.

Prie Jūsų II pakopos pensijos prisideda ir valstybė. II pakopoje įmokos kas mėnesį mokamos iš dviejų šaltinių: Jūsų ĮMOKA3% nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“ ir VALSTYBĖS PASKATA – 1,5% nuo užpernai šalies vidutinio darbo užmokesčio.

Jei anksčiau kaupėte minimaliai ar tik dabar prisijungėte prie kaupimo II pakopos pensijų fonduose, Jūsų ir valstybės įmokos bus mažesnės bei didės palaipsniui, o maksimalų dydį (3+1,5%) pasieks 2023 metais. Daugiau apie II pakopos įmokas galite skaityti čia.

Beje, jei kažkada sustabdėte įmokas į II pakopos fondą, Jūsų sukauptos lėšos yra toliau investuojamos, o atsinaujinti įmokas galite bet kada INVL savitarnoje ar biure.

 

Registruokitės konsultacijai

 

 

Kodėl naudinga kaupti II pensijų pakopoje?

Didesnė pensija

Kaupdami II pakopoje prisidedate prie savo gerovės. Lėšos, kurias kaupiate fonde, yra investuojamos, todėl kaip rodo istorija, ilguoju laikotarpiu kylant rinkoms palūkanos augina Jūsų turtą, o investicijos apsaugomos nuo infliacijos. Lėšos automatiškai nuskaitomos nuo darbo užmokesčio, tad tuo rūpintis nereikia.

Prisideda valstybė

Kaupiant II pakopoje maksimaliai, valstybė prisideda 259 € per metus. Beje, II pakopos pensijų fonduose taikomi mažiausi valdymo mokesčiai, lyginant su kitais investavimo instrumentais. Nuo 2021 m. šių fondų metinis turto valdymo mokestis siekia tik 0,5%.

 

Lėšos yra paveldimos

II pakopoje visos kaupiamos lėšos yra paveldimos. Sulaukus pensijos, sukauptas turtas ar jo dalis taip pat galės būti paveldima priklausomai nuo sukauptos sumos ir išmokų būdo.

 

Pakeiskite pensijų bendrovę per kelias minutes!

Sudaryti sutartį internetu ir pradėti kaupti su INVL – paprasta!

Pradėkite dabar

Kaip pradėti kaupti II pakopoje su INVL?

Pasirinkite pensijų fondą

Pasirinkite sau tinkamą gyvenimo ciklo fondą pagal gimimo metus. Jūsų fondas pritaikys investicijas ir rizikingumą pagal Jūsų amžių.

Sudarykite pensijų sutartį

II pakopos pensijos sutartį galite sudaryti tiek INVL biure, tiek internetu. INVL savitarnoje pensijų sutartį sudarysite vos per kelias minutes, naudodamiesi „Smart-ID“, mobiliuoju parašu ar foto identifikacija.

Žinokite, kaip sekasi kaupti

Lėšos bus perkeltos į INVL per kelias dienas, jei perėjote į INVL iš kitos bendrovės. Prisijunkite prie INVL savitarnos ir stebėkite sukauptą turtą, uždirbtą investicinę grąžą bei pervestas įmokų sumas.

Kaip investuojamos lėšos II pakopos fonde?

Kas vyksta su Jūsų lėšomis fonde?

INVL II pakopos pensijų fondai valdomi pagal gyvenimo ciklo strategiją. Pensijų fonde kaupti paprasta, nes jis yra pritaikytas pagal Jūsų gimimo metus ir bus parinktas automatiškai. Likus 18 metų iki pensijos, gyvenimo ciklo fondai pradės mažinti riziką, mažindami akcijų ir didindami obligacijų dalį fonde.

Beje, bet kada galite pasikeisti fondą į rizikingesnį ar mažiau rizikingą. Tą galite padaryti INVL savitarnoje.

 

 

II pakopos pensijų fondų rezultatai

Pasidomėkite, kaip sekasi INVL pensijų fondams

Fondų rezultatai

Norite pakeisti INVL pensijų fondą?

Tai padarysite per kelias minutes INVL savitarnoje arba registruokitės konsultacijai su mūsų specialistais.

Registruokis

Dažniausiai užduodami klausimai apie II pakopos pensiją

Kaupiu II pakopos pensiją kitoje bendrovėje, ar galiu tapti INVL klientu?

Galite laisvai rinktis pensijų kaupimo bendrovę. Jei norite pereiti iš kitos bendrovės, užtenka sudaryti pensijų kaupimo sutartį INVL. Sudaryti pensijų kaupimo sutartį galite mūsų klientų konsultavimo centre (Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje) ar prisijungus prie INVL savitarnos. Instrukciją, kaip sudaryti sutartį savitarnoje rasite čia. Vykstant į INVL Klientų konsultavimo centrą rekomenduojame susitarti iš anksto dėl susitikimo laiko tel. 8 700 55959.

Sudarius naują perėjimo sutartį, sukauptos lėšos bus perkeltos į pasirinktą INVL pensijų fondą.

Kaip sužinoti, kurioje bendrovėje kaupiu II pakopos pensiją?

Tai galite padaryti prisijungę prie savo asmeninės Sodros paskyros: http://www.sodra.lt/.

Kur investuoja pensijų fondai?

Priklausomai nuo fondo investavimo strategijos INVL valdomi pensijų fondai investuoja į akcijas ir kitas rizikingesnes turto klases – fondus, investuojančius į nekilnojamąjį ar kitą alternatyvų turtą – bei į obligacijas. Kol dalyviai yra jauni (iki 47 m.) rekomenduojama akcijose ir rizikingame turte laikyti iki 100 proc. investicijų į akcijas, vėliau jų dalį mažinti investuojant į obligacijas. Akcijų vertė labiau svyruoja, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje leidžia uždirbti daugiau. Investicijų į obligacijas rizikingumas yra mažesnis ir leidžia sumažinti sukaupto turto vertės svyravimus dalyviams artėjant prie pensinio amžiaus.

INVL investuodami į akcijas ieško galimybių pasaulio mastu, siekdami kuo efektyviau atkartoti viso pasaulio akcijų grąžą ir taip auginti pensijų fondų dalyvių turtą. Be to, iki penktadalio šių investicijų nukreipiama į Baltijos šalis, taip pat Vidurio ir Rytų Europą, kur siekiame uždirbti didesnę nei pasaulio akcijų grąžą. Tuo tarpu fonduose, kurių dalyviai artėja prie pensinio amžiaus, siekiame išsaugoti sukauptą turtą bei apsaugoti jį nuo infliacijos, o juose dominuoja tiesioginės investicijos į obligacijas.

Toks investavimo modelis suteikia galimybes užtikrinti itin platų investavimo į akcijas spektrą bei išnaudoti neįvertintas mūsų regiono įmones ar nekilnojamąjį turtą, o investavimas į obligacijas tiesiogiai yra efektyvesnis lyginant su investavimu per obligacijų fondus. Detalią kiekvieno pensijų fondo investicijų sudėtį galite rasti pensijų fondų ataskaitose ir apžvalgose.

Kokias įmokas mokėsiu II pakopoje?

Nuo 2023 m. visi II pakopos pensijų dalyviai kaups pagal formulę „3+1,5 proc.“ (3 proc. dalyvio įmoka nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“ plius 1,5 proc. valstybės įmoka nuo užpraeitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio).

2021 metais valstybės skatinamoji įmoka kaupiant maksimaliai yra 19,6 eurų per mėnesį. Iki pensijų reformos kaupę maksimaliai prie šios formulės nuo 2019 metų perėjo automatiškai, o kaupę minimaliai – 2021 m. kaupia pagal formulę „2,4+0,9 proc.“ (2,4 proc. dalyvio įmoka nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“ plius 0,9 proc. valstybės įmoka nuo užpraeitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio) ir palaipsniui kasmet po 0,3 procentinio punkto didins įmokas, kol jų kaupimo formulė pasieks „3+1,5 proc.“:

Metai Kaupimo formulė kaupiant palaipsniui
2019 m. 1,8 + 0,3
2020 m. 2,1 + 0,6
2021 m. 2,4 + 0,9
2022 m. 2,7 + 1,2
2023 m. 3 + 1,5

Minimaliai kaupiantys prie maksimalaus kaupimo gali pereiti pateikę pensijų kaupimo bendrovei prašymą. Pasirinktas kelias lems ir valstybės įmokos dydį į pensijų fondą.

Kokie mokesčiai taikomi II pakopos pensijų fonduose?

Kaupiant gyvenimo ciklo fonduose taikomas turto valdymo mokestis, kuris palaipsniui mažinamas – 2019 m. jis sudarė 0,8 proc., 2020 m. – 0,65 proc., o nuo 2021 metų pasiekė 0,5 proc. dydį, tuo tarpu turto išsaugojimo fonde šis mokestis siekia tik 0,2 proc. Kai kurios pensijų kaupimo bendrovės taiko išėjimo į kitą bendrovę mokestį, kurio maksimalus dydis – 0,05 proc. nuo sukauptų lėšų vertės.

Visų pensijų kaupimo bendrovių taikomus II pakopos kaupimo mokesčius rasite čia.

Kaip išmokama II pakopos pensija?

Priklausomai nuo sukauptos sumos antros pakopos pensijų fonde, ją galima atsiimti vienkartine išmoka (kai sukaupta iki 5 tūkst. eurų), periodinėmis išmokomis (kai sukaupta nuo 5 iki 10 tūkst. eurų) arba įsigyti pensijų anuitetą (kai sukaupta nuo 10 iki 60 tūkst. eurų), kuris galės būti trijų rūšių – standartinis, standartinis su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu arba atidėtasis. Standartinio anuiteto atveju visa sukaupta suma skiriama anuiteto įsigijimui ir pensijų išmokos pradedamos mokėti iškart įsigijus anuitetą bei mokamos iki gyvenimo pabaigos. Standartinio anuiteto su garantuojamu laikotarpiu atveju išmokos taip pat mokamos iki gyvenimo pabaigos, kartu garantuojamas mokėjimas kol dalyviui sueis 80 m. – dalyviui mirus ankščiau, neišmokėta suma yra paveldima. Abiem standartinio anuiteto atvejais visa sukaupta suma skiriama anuiteto įsigijimui ir išmokas moka „Sodra“ papildomai prie valstybės mokamos senatvės pensijos. Atidėtojo anuiteto atveju išmokos iki 85 metų mokamos iš privataus pensijų fondo (mokėjimams skiriama turto dalis, likusi po atidėtojo anuiteto įsigijimo), ir šios lėšos yra paveldimos, o nuo 85 metų išmokas moka „Sodra“, ir išmokos yra nepaveldimos. Jeigu sukaupta daugiau kaip 60 tūkst. eurų, turto dalis, viršijanti šią sumą, gali būti išmokama vienkartine pensijų išmoka, o likusi dalis mokama iki mirties pagal įsigytą anuiteto tipą.

 

Daugiau apie pensijų išmokas skaityk čia.

Svarbu žinoti

Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka, išskyrus atvejį, kuomet dalyvaujantys pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. pasinaudojo teise nutraukti pensijų kaupimą – tuomet valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mažinimas jiems nebus taikomas. Dėl papildomos valstybės įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Asmenys, dalyviais tapę iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. turėjo teisę nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime arba stabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą.

Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Priklausomai nuo sukauptos sumos antros pakopos pensijų fonde, ją bus galima atsiimti vienkartine išmoka (kai sukaupta iki 5 tūkst. eurų), periodinėmis išmokomis (kai sukaupta nuo 5 iki 10 tūkst. eurų) arba įsigyti pensijų anuitetą (kai sukaupta nuo 10 iki 60 tūkst. eurų), kuris galės būti trijų rūšių – standartinis, standartinis su garantuojamų mokėjimo laikotarpiu arba atidėtasis. Standartinio anuiteto atveju visa sukaupta suma skiriama anuiteto įsigijimui ir pensijų išmokos pradedamos mokėti iškart įsigijus anuitetą bei mokamos iki gyvenimo pabaigos. Standartinio anuiteto su garantuojamu laikotarpiu atveju išmokos taip pat mokamos iki gyvenimo pabaigos, kartu garantuojamas mokėjimas kol dalyviui sueis 80 m. – dalyviui mirus ankščiau, neišmokėta suma yra paveldima. Abiem standartinio anuiteto atvejais visa sukaupta suma skiriama anuiteto įsigijimui ir išmokas mokės „Sodra“ papildomai prie valstybės mokamos senatvės pensijos. Atidėtojo anuiteto atveju išmokos iki 85 metų mokamos iš privataus pensijų fondo (mokėjimams skiriama turto dalis, likusi po atidėtojo anuiteto įsigijimo), ir šios lėšos bus paveldimos, o nuo 85 metų išmokas mokės „Sodra“, ir išmokos bus nepaveldimos. Jeigu sukaupta daugiau kaip 60 tūkst. eurų, turto dalis, viršijanti šią sumą, gali būti išmokama vienkartine pensijų išmoka, o likusi dalis mokama iki mirties pagal įsigytą anuiteto tipą. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti čia.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.