INVL Logo

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ per pirmąjį platinimą pritraukė 106 mln. eurų

Viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ baigė pirmąjį profesionaliems investuotojams skirto uždaro tipo privataus kapitalo investicinio fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ platinimą, kurio metu pritraukta 106 mln. eurų. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ tapo didžiausiu privataus kapitalo investiciniu fondu Baltijos šalyse.

„Džiaugiamės sėkmingai užbaigę pirmąjį platinimo etapą. Svarbu, kad į fondą investuoja ir tarptautinės finansinės institucijos, matančios Baltijos regiono verslo potencialą, ir gerai žinantys rinką bei „Invaldą INVL“ vietos investuotojai. Savo ruožtu aktyviai dirbame su įsigijimais ir jau artimiausią pusmetį ketiname įgyvendinti keletą sandorių – investuojame į Baltijos šalių įmones, kurios turi potencialą tapti regiono lyderėmis arba sėkmingai veikti pasaulinėse rinkose“, – sakė „INVL Asset Management“ valdybos pirmininkas Darius Šulnis. Jo teigimu, 2019 metais taip pat planuojama užbaigti ir antrąjį galutinį fondo platinimą, kurio metu ketinama pasiekti fondo tikslinį dydį – 200 mln. eurų.

Pagrindiniu fondo investuotoju tapo Europos investicijų fondas (EIF), kuris yra Europos investicijų banko (EIB) grupės dalis, įsipareigojęs investuoti 30 mln. eurų, paremtus Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), kuris yra Investicijų plano Europai arba Junkerio plano pagrindinė dalis.

EIF įsipareigoja skirti išteklių iš Baltijos inovacijų fondo, „fondų fondo“ iniciatyvos, sukurtos bendradarbiaujant su Lietuvos, Latvijos, Estijos vyriausybėmis, siekiant padidinti kapitalo investicijas į Baltijos šalių mažas ir vidutines įmones, turinčias didelį augimo potencialą.

EIF vadovas Pier Luigi Gilibert sakė: „Mums labai malonu prisidėti prie „INVL Baltic Sea Growth Fund“ fondo pirmojo platinimo. EIF partnerystė su Baltijos šalių vyriausybėmis per Baltijos inovacijų fondą atlieka esminį vaidmenį plėtojant šią privataus kapitalo rinką ir suteikia tokioms vietinėms nepriklausomoms komandoms kaip „Invalda INVL“ galimybę steigti privataus kapitalo fondus ir pritraukti investuotojus į regiono bendroves“.

Valdis Dombrovskis, Europos Komisijos viceprezidentas, atsakingas už euro reikalus ir socialinį dialogą, taip pat atsakingas už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą, sakė: „INVL Baltic Sea Growth Fund“ padės Baltijos šalių verslams plėstis už regiono rinkos ribų, kurti vertę ir, galiausiai, darbo vietas. Sveikinu tris Baltijos šalis, kurios pirmauja tarp dešimties šalių, gaunančių daugiausia naudos iš Junkerio plano, – per ESIF skiriamos papildomos investicijos į Estiją, Latviją ir Lietuvą sudaro beveik 4 mlrd. eurų.

Taip pat fondo investuotojais tapo Estijos LHV pensijų fondai, INVL pensijų fondai ir kiti finansiniai bei privatūs investuotojai, iš kurių dalis investavo per informuotiesiems investuotojams skirtą fondą „INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“.

Siekiant maksimaliai suderinti investuotojų ir turto valdytojų interesus, „Invalda INVL“ ir visi fondo investicinio komiteto nariai (partneriai) investuoja į fondą sau reikšmingas sumas – iš viso ne mažiau kaip 20 mln. eurų. Atlikus investiciją į „INVL Baltic Sea Growth Fund“, „Invalda INVL“ įsipareigoja neinvestuoti į fondo strategiją atitinkantį privataus kapitalo turtą, o savo pagrindinę investicinę veiklą įgyvendins per šį fondą.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ fondo portfelį gali sudaryti 8-12 investicijų. Fondas siekia investuoti į vidutinio dydžio, patrauklaus rizikos ir grąžos santykio bendroves, suteikdamas joms kapitalą tolimesniam augimui. Investuodamas fondas orientuojasi į kontrolinį ar reikšmingos mažumos akcijų paketą ir aktyviai dalyvaus bendrovių valdyme, siekdamas ilguoju laikotarpiu reikšmingai padidinti kapitalo vertę.

Į brandžias, gebančias konkuruoti pasaulinėse rinkose ir turinčias didelį vertės augimo potencialą kompanijas bus investuojama po 10-30 mln. eurų (su ko-investuotojais gali būti investuojamos ir didesnės sumos). Investuojant bus orientuojamasi į didesnius sandorius, nei įgyvendina Baltijos šalių privataus kapitalo žaidėjai, tačiau mažesnius nei tie, kurie įdomūs didžiausiems tarptautiniams privataus kapitalo ar strateginiams investuotojams.

 „Aktyvią fondo investicinę veiklą pradedame vykdydami pažadus investuotojams – artimiausiu metu planuojame užbaigti pirmuosius įmonių įsigijimo sandorius. Taip pat toliau vykdome derybas dėl investavimo strategiją atitinkančių įmonių įsigijimo ir analizuojame rinką, ieškodami galinčių plėstis ar reikalaujančių strateginių pokyčių perspektyvių verslų, taip pat šeimos verslų, kurie susidūrė su tęstinumo iššūkiais“, – sakė „INVL Baltic Sea Growth Fund“ fondo vykdančioji partnerė Deimantė Korsakaitė.

Jos teigimu, fondo komanda siekia pritraukti tokias investicijas, kurios atitiktų įvardintus kriterijus ir kurias plėtojant fondo komanda galėtų prisidėti ne tik lėšomis, bet ir sukaupta patirtimi. „Daugiau kaip pusė fondo lėšų bus investuota į įmones, įsteigtas ir veikiančias Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje, kurių veiklą per organinį augimą ir papildomus įsigijimus įgyvendindami „investuok ir vystyk“ strategiją sieksime plėsti į Baltijos jūros regioną“, – sakė D. Korsakaitė.

Fondas sieks suformuoti diversifikuotą Baltijos jūros regiono bendrovių portfelį ir orientuojasi į plėtros kapitalo,  įmonių išpirkimo ir „investuok ir vystyk“ investicijas. Planuojama, kad fondas veiks 10 metų nuo pirmojo platinimo etapo pabaigos.

Apie INVL

„INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei, kurios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, privataus kapitalo turtą, individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 190 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti virš 650 mln. eurų vertės turto.

Apie Europos investicijų fondą

Europos investicijų fondas (EIF) yra Europos investicijų banko grupės dalis. Jo pagrindinis uždavinys yra remti Europos mikro, mažas ir vidutines įmones padedant joms gauti finansavimą. EIF kuria ir plėtoja rizikos bei augimo kapitalą, taip pat teikia garantijas ir mikrofinansavimo priemones, skirtas būtent šiam rinkos segmentui. Siekdamas šių tikslų, EIF skatina ES tikslus remiant naujoves, mokslinius tyrimus ir plėtrą, verslumą, augimą ir užimtumą.

Europos investicijų bankas (EIB) yra Europos Sąjungos ilgalaikio skolinimo institucija, priklausanti ES šalims narėms. Jis suteikia galimybių gauti ilgalaikį finansavimą patikimoms investicijoms siekiant prisidėti prie ES politikos tikslų įgyvendinimo.

Apie Investicijų planą Europai

Investicijų planas Europai arba Junkerio planas yra vienas iš svarbiausių Europos Komisijos prioritetų. Jame pagrindinis dėmesys skiriamas investicijų, kurios leistų kurti darbo vietas ir augimą išmaniau naudojant naujus ir esamus finansinius išteklius, šalinant kliūtis investicijoms bei suteikiant matomumą ir techninę pagalbą investicijų projektams, didinimui.

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) yra pagrindinis Junkerio plano ramstis. Jis suteikia pirmųjų nuostolių prisiėmimo garantiją, leidžiančią EIB grupei investuoti į daugiau, dažnai rizikingesnių, projektų. ESIF jau pasiekė konkrečių rezultatų. Tikimasi, kad projektai ir susitarimai, kurių finansavimas patvirtintas pagal ESIF, sutelks daugiau kaip 375,5 mlrd. eurų investicijų ir parems apie 858 tūkst. mažų ir vidutinių įmonių visose 28 valstybėse narėse.