INVL Logo

„INVL Asset Management“ stabdo INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo vienetų pardavimą, išpirkimą ir keitimą

Bendrovė „INVL Asset Management“, atsižvelgdama į prekybos Maskvos biržoje (MOEX) ribojimus, kliudančius vykdyti prekybą dalimi subfondo investicijų portfelį sudarančių vertybinių popierių ir (ar) tinkamai juos įvertinti, ir siekdama apsaugoti dalyvių interesus, stabdo subfondo „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas“ vienetų pardavimą, išpirkimą ir keitimą bei pateiktų paraiškų vykdymą.

„Mūsų pozicija Rusijos atžvilgiu yra vienareikšmiška. Šiandien stabdome šio fondo vienetų platinimą, o apie tolimesnius fondo žingsnius pranešime atskirai pagal įstatymo nustatytus kanalus ir terminus”, – sako INVL Investicijų valdymo padalinio vadovas Vaidotas Rūkas.

Stabdymas taikomas nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. birželio 1 d. arba iki atskiro „INVL Asset Management“ sprendimo, kuris bus paskelbtas tokia pačia tvarka kaip ir šis pranešimas.

Paraiškos, pateiktos fondo dokumentuose nustatyta tvarka iki 2022 m. vasario 25 d. 11:00 val., bus įvykdytos įprasta tvarka.

Fondo grynųjų aktyvų vertė ir investicinio vieneto vertė šiuo sustabdymo laikotarpiu nebus skaičiuojama ir skelbiama.