INVL Logo

„Invalda INVL“ įmonių pensijų fondai pirmąjį pusmetį – tarp lyderių

Vienos didžiausių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ įmonių valdomi antros pakopos pensijų fondai šių metų pirmąjį pusmetį buvo tarp lyderių. Remiantis Lietuvos banko duomenimis, net trijose kategorijose – mažos ir vidutinės akcijų dalies, akcijų fondų – šie fondai pagal pasiektą grąžą pirmavo, o konservatyvaus investavimo pensijų fondų kategorijoje užėmė antrąją poziciją. „Invalda INVL“ įmonių valdomi fondai šiuo laikotarpiu lyderiavo ir tarp trečiosios pakopos pensijų fondų.

„Džiaugiamės, kad nepaisant  šių metų antrąjį ketvirtį buvusios permainingos situacijos finansų rinkose, užtikrinome puikius valdomų fondų investicinius rezultatus. Tai – profesionalios ir didžiausios Lietuvoje investicijų valdytojų komandos nuopelnas“, – sako „Invaldos INVL“ bei „INVL Asset Management“ vadovas Darius Šulnis.

Remiantis paskelbtais rezultatais, šių metų pirmąjį pusmetį tarp mažos akcijų dalies pensijų fondų (iki 30 proc.) pirmavusio „Finasta augančio pajamingumo“ fondo grąža siekė 6,4 proc. ir beveik du kartus viršijo geriausius kitų fondų rezultatus. Tarp vidutinės akcijų dalies (iki 70 proc.) fondų aukščiausią rezultatą šiuo laikotarpiu pasiekė „Finasta aktyvaus investavimo“ fondas. Jo grąža buvo 7,1 procento. Šių fondų sėkmę lėmė investicijos į Centrinės ir Rytų Europos akcijas, ypač į įmones, veikiančias Lenkijoje, bei investicijos į 3–5 metų trukmės Centrinės ir Rytų Europos įmonių obligacijas, kurios buvo gana atsparios bendram obligacijų kainų kritimui antrąjį ketvirtį.

Tarp akcijų pensijų fondų (iki 100 proc.) aukščiausią grąžą – 11,4 proc. – per pirmus šešis šių metų mėnesius pasiekė „MP Extremo II“ fondas – tai daugiausiai lėmė investicijų koncetracija JAV bei Vakarų Europos rinkose, kur šių metų pirmąjį pusmetį investicijų grąža buvo didžiausia.

Konservatyvaus investavimo kategorijoje antrąją vietą šių metų pirmąjį pusmetį užėmęs „Finasta konservatyvaus investavimo“ fondas pasiekė 1,1 proc. grąžą. Daugiausia tai lėmė investicijos į aukštesnio pajamingumo obligacijas rytinėse Europos Sąjungos valstybėse, taip pat santykinai trumpa šių obligacijų trukmė, dėl ko išvengta didesnio kritimo antrąjį ketvirtį, kai, kylant ilgalaikėms palūkanoms, obligacijų kainos nėrė žemyn. Be to, šio fondo portfelyje nebuvo investicijų į neigiamų palūkanų obligacijas.

Vertinant pastaruosius penkerius metus, „Finasta konservatyvaus investavimo“ fondo vidutinė metinė grąža siekė 4,9 proc., „Finasta augančio pajamingumo“ – 6,1 proc., „Finasta aktyvaus investavimo“ – 7,5 proc., „MP Extremo II“ fondo – 8,7 procentus ir atitinkamose  kategorijose buvo didžiausia.

„Finasta konservatyvaus investavimo“, „Finasta augančio pajamingumo“ ir „Finasta aktyvaus investavimo“ fondus šiuo metu valdo bendrovė INVL Asset Management“, „MP Extremo II“ fondą – bendrovė „MP Pension Funds Baltic“. Šiuo metu vyksta bendrovių „MP Pension Funds Baltic“, „INVL Asset Management“ bei „INVL fondai“ reorganizavimo procesas, po kurio jos bus sujungtos į vieną valdymo įmonę, veiksiančią „INVL Asset Management“ pavadinimu. Čia bus suformuota didžiausia investavimo profesionalų komanda Lietuvoje – jungtinėje įmonėje dirbs daugiau kaip 50 specialistų.

Lietuvos banko duomenimis, 2015 m. birželio 30 d. Lietuvoje veikė 26 antros pakopos pensijų fondai, juose pensiją kaupė 1,19 mln. dalyvių.