INVL Logo

Mokausi plaukti saugiai

Tėvai turi pakankamai rūpesčių, ir nėra momentų, kai tėvai negalvotų apie savo vaikus ir jų saugumą. Mes džiaugiamės, kad jūsų vaikui galime pasiūlyti saugias ir naudingas plaukimo pamokas.

Visi vaikai, dalyvaujantys vaikų plaukimo pamokose, nurodytose Akcijos taisyklėse, gali dalyvauti „INVL Life“ akcijoje „Mokausi plaukti saugiai“ ir įvykus nelaimingam atsitikimui plaukimo pamokos metu gauti išmoką dėl patirtos traumos.

Maksimali galima išmoka yra 5 000 Eur.

Konkreti išmoka priklauso nuo traumos sunkumo ir yra apskaičiuojama bei išmokama akcijos taisyklėse nustatyta tvarka.

Akcija vyksta 2022 m. rugsėjo 19 d. – 2023 m. birželio 30 d.                                                                                                 

Daugiau informacijos: Akcijos taisyklės

Išreiškus sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros, gausite dovanų –  traumų dėl nelaimingo atsitikimo apsaugą vaikui plaukimo stovyklos ar pamokų metu. Jeigu pageidaujate dalyvauti „INVL Life“ skelbiamoje akcijoje „Mokausi plaukti saugiai“, kviečiame jus užpildyti žemiau esančią sutikimo formą.

Tėvų (globėjų) sutikimas dėl dalyvavimo akcijoje „Mokausi plaukti saugiai“:

  1. Patvirtinu, kad su „Invalda INVL“* grupės (toliau – INVL) įmonės „INVL Life“, UADB (įmonės kodas 305859887, buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius), (toliau – „INVL Life“) akcijos „Mokausi plaukti saugiai“ taisyklėmis: Akcijos taisyklės, susipažinau ir jas supratau;
  2. Esu informuotas, kad šioje sutikimo formoje pateiktus nepilnamečio vaiko asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data) ir tėvų (globėjų) asmens duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, tel. nr.), „INVL Life“ tvarkys registracijos dalyvavimui Akcijoje tikslu – Akcijos galiojimo laikotarpiu ir 2 metus po jos pasibaigimo, o tuo atveju, jeigu pagal Akcijos sąlygas kreipsitės dėl išmokos išmokėjimo – duomenys bus tvarkomi 10 metų nuo išmokėjimo momento. Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkomi asmens duomenys, pateikiama Privatumo politikoje, kuri skelbiama interneto svetainėje, adresu https://www.invl.com/invl-life-privatumo-politika/;
  3. Esu informuotas, kad INVL įmonė UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ (kodas 304049332, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius) tvarko tėvų (globėjų) asmens duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, tel. nr.) tiesioginės rinkodaros tikslais 2 metus nuo registracijos momento arba iki sutikimo atšaukimo. Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkys asmens duomenis, pateikiama INVL grupės Privatumo politikoje, kuri skelbiama Bendroves privatumo politikoje.

Pateikdamas duomenis ir paspausdamas mygtuką DALYVAUTI, sutinkate, kad UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ tvarkytų tėvų (globėjų) asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ir į jus kreiptųsi UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ darbuotojai ar įgalioti atstovai telefonu (įskaitant skambučius ir SMS) arba el. paštu, su tikslu teikti reklaminę informaciją apie pasiūlymus, nuolaidas, naujus produktus ir pan. Jūsų sutikimas galios 2 metus nuo registracijos momento arba iki sutikimo atšaukimo. Šį sutikimą bet kada galite atšaukti tel. 8 700 55959 arba el.paštu invl@invl.com.

* „Invalda INVL“ grupės įmonės yra šios – „INVL Asset Management“, „INVL Life“, „Invalda INVL“, UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“, „INVL Baltic Real Estate“, „INVL Technology“, „INVL Baltic Farmland“, „Mundus“. Šis įmonių sąrašas yra kintantis ir aktualus pateiktas Privatumo politikoje, skelbiamoje tinklalapyje: www.invl.com.

 

 

 

Užpildykite sutikimo formą

  • VAIKO DUOMENYS

  • ATSTOVAUJAMAS (-A) TĖVŲ (GLOBĖJŲ)