Pristatome naujus INVL III pakopos pensijų fondų tipus

Šių metų gegužės 14 dieną Lietuvos bankas patvirtino atnaujintas bendrovės valdomų papildomo savanoriško kaupimo (trečios pakopos) pensijų fondų taisykles. Remiantis jomis, nuo birželio 14 dienos „INVL Asset Management“, atsižvelgdama į skirtingus gyventojų taupymo poreikius, siūlo kaupti dviejų tipų trečios pakopos pensijų fonduose – šiuos tipus nurodo skirtingi fondų pavadinimai.

Naujo tipo trečios pakopos INVL pensijų fondai yra skirti dar lankstesniam taupymui ir suteikia galimybę kaupti „čia ir dabar“. Juos nurodo pavadinimai, apibūdinantys kaupimo pobūdį: „INVL drąsus“ (investuoja į akcijas, iki šiol vadinosi „INVL III akcijų“), „INVL apdairus“ (po trečdalį lėšų nukreips į akcijas, obligacijas bei nekilnojamąjį turtą, iki šiol vadinosi „Swedbank papildomos pensijos fondas“) ir „INVL stabilus“ arba „INVL Stabilo III 58+” (investuoja į obligacijas, iki šiol vadinosi „INVL Stabilo III 58+“).Atnaujinus taisykles, naujo tipo fonduose yra supaprastinti atskaitymai – nebėra įmokos, sėkmės mokesčių, fonduose „INVL drąsus“ ir „INVL apdairus“ bus taikomas 1,5 proc., o fonde „INVL stabilus“ – 1 proc. turto valdymo mokestis.

Taip pat, ir toliau veikia pensijų fondai „INVL Extremo III 16+“ ir „INVL Medio III 47+“, „INVL Stabilo III 58+“ (fondas veikia ir pavadinimu „INVL stabilus“), labiau tinkami reguliariai mokant įmokas. Jų pavadinimai nurodo rekomenduojamą kaupiančiųjų amžių.

„INVL Extremo III 16+“ ir „INVL Medio III 47+“ fondų taisyklės papildytos minimaliu startiniu mokesčiu, o šie fondai ir toliau taikys savo turto klasėse mažiausią rinkoje valdymo mokestį – 0,8 proc.

Visus pokyčius ir pakeistus atskaitymų dydžius, kurie įsigaliojo nuo 2018 m. birželio 14 d., rasite paspaudus šią nuorodą.

Norinčius pasitarti, dėl galimybės kaupti pensijai III pakopos pensijų fonde, kviečiame registruotis konsultacijai užpildant formą internete, el. paštu pensijos@invl.com, telefonu 8 700 55 959 arba atvykti į mūsų klientų konsultavimo centrą Vilniuje (Gynėjų g. 14), Kaune (Jonavos g. 7, B sektorius), Klaipėdoje (Minijos g. 19).

Vilniaus ir Kauno klientų konsultavimo centrai dirba pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 iki 19 valandos, penktadieniais – nuo 8 iki 18 val. Klaipėdos klientų konsultavimo centras dirba pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 iki 18 valandos, penktadieniais – nuo 8 iki 17 val. Prieš šventines dienas dirbame valanda trumpiau.Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.

Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus).

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutarties dalis.

Pensijų išmokos fondo dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant pensijų sąskaitoje įrašytus fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą (daugiau apie anuitetą skaitykite: www.lb.lt/pensiju_anuitetas).
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.