Pensijų kaupimas įmonėms

„INVL Asset Management“ verslo plėtros vadovo Andrej Cybos pranešimas UAB „Verslo žinios“ renginio metu apie darbuotojų motyvavimą. Pilną pranešimą rasite čia.


Pensijų kaupimas įmonės darbuotojams pensijų fonduose – visame pasaulyje dažnai taikoma priemonė darbuotojų lojalumui skatinti. Ji leidžia ne tik užtikrinti didesnę pensiją senatvėje, bet ir motyvuoti geriausiai dirbančius.

Net 50 proc. Lietuvos gyventojų motyvuotų darbdavio mokamos įmokos į papildomo savanoriško pensijų kaupimo (trečios pakopos) pensijų fondą (remiantis reprezentatyviu Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimu). Dalis įmonių Lietuvoje jau išnaudoja šią darbuotojų skatinimo priemonę, rūpindamosi ne tik savo darbuotojų šiandiena, bet ir jų ateitimi.

Ilgalaikis ir praktiškas skatinimas

Šis darbuotojų skatinimo būdas suteikia ilgalaikio skatinimo galimybę, nes į pensijų fondą pervesta darbdavio įmoka prisideda prie kaupiamos papildomos darbuotojo pensijos, taip pat yra praktiškas būdas įmonėms motyvuoti darbuotojus.

Skaičiuojama, kad skyrus tą pačią sumą darbuotojui motyvuoti, įvertinus visus kaštus, įmoka į pensijų fondą nuo 2019 metų galėtų būti net 68 proc. didesnė nei išmokant atlyginimo priedą „į rankas“ – tokią galimybę suteikia tai, kad priešingai nei priedas prie atlyginimo pensijų įmoka nėra apmokestinama, jei neviršija darbuotojo tų pačių metų ketvirtadalio atlyginimo „ant popieriaus“.

Tuo atveju, jei į darbuotojo pasirinktą trečios pakopos pensijų fondą įmokas perveda darbdavys ir jos neviršija darbuotojo 25 proc. metinių su darbo santykiais susijusių pajamų, pagal iki 2019 m. galiojančią mokesčių sistemą, darbdavio mokamiems mokesčiams netaikomas valstybinio socialinio draudimo įmokų mokestis (31,18 proc.), o darbuotojo mokamiems mokesčiams – gyventojo pajamų (15 proc.) ir sveikatos bei pensijų socialinio draudimo įmokos (iš viso 9 proc.). Tuo tarpu nuo 2019 metų darbdaviui pervedant įmokas į darbuotojo pensijų fondą netaikomi šie mokesčiai – GPM (20 proc.), darbdavio socialinio draudimo įmoka (1,47 proc.) ir darbuotojo socialinio draudimo įmoka (19,5 proc.).

Tokiu būdu įmoka į pensijų fondą leidžia motyvacijai skirti žymiai didesnę sumą, kuria darbdavys prisideda prie darbuotojo papildomo kaupimo pensijai.

Skatinti galima visus darbuotojus

Remiantis esama pensijų kaupimo sistema, trečios pakopos pensijų fonduose kaupti gali visi šalies gyventojai, nepriklausomai nuo to, ar jie kaupia antroje pakopoje, ar turi draudžiamųjų pajamų. Nei šios pakopos fondų, nei bendrovių, kuriose galima kaupti, skaičius neribojamas, o sprendimus dėl įmokų dydžio, dažnumo, periodiškumo, pasirinktų fondų skaičiaus priima pats gyventojas.

Kaupimas trečios pakopos fonduose rekomenduojamas norint pensijoje priartėti prie 80 proc. ligtolinių pajamų, kaupiant ir antrojoje pensijų pakopoje.

Tuo atveju, jei pinigai iš trečios pakopos fondo yra išsiimami anksčiau nei praėjus penkeriems metams nuo kaupimo pradžios ir nesulaukus nustatyto amžiaus, taikomas 15 proc. gyventojų pajamų mokestis (nuo 2019 m. – 20 proc.). Kaupiant pensijų fonduose taip pat taikomi mokesčiai.

Kaip sudaryti III pakopos pensijų kaupimo sutartį

Kviečiame pakviesti savo darbuotojus sudaryti sutartis bendrovėje „INVL Asset Management“. Atsižvelgdami į Jūsų darbuotojų finansinę padėtį, sudarysime asmeninius pensijos kaupimo planus ir padėsime suskaičiuoti, kokio dydžio įmokas rekomenduojama kaupti. Dėl konsultacijos šiais klausimais užpildykite žemiau esančią formą, pasirinkite temą „Darbdavio kaupimas darbuotojų 3 pakopos pensijų fonduose“, ir mes susisieksime su Jumis per artimiausias darbo valandas bei suderinsime Jums patogų konsultacijos būdą ir laiką.Profesiniai pensijų fondai

Įmonės kaupti darbuotojų pensijai taip pat gali steigdamos profesinius pensijų fondus. Tokiu atveju bendrovė pati gali pasirinkti pensijų fondų valdytoją ir taip prisidėti prie pensijų fondų valdymo. Tiek steigdamos profesinius pensijų fondus, tiek pervesdamos įmokas į darbuotojų sąskaitas privačiame pensijų fonde, įmonės gali naudotis gyventojų pajamų mokesčio lengvatomis. „INVL Asset Management" skaičiavimais, tokia galimybė gali būti aktuali daugiau kaip 2 tūkstančius darbuotojų turinčioms įmonėms.


Gyventojų pajamų mokesčio lengvata įmonėms, kaupiančioms lėšas darbuotojams pensijų fonduose

Įmokos į profesinius pensijų fondus ir III pakopos pensijų fondus neapmokestinamos mokesčiais, jeigu tenkinamos teisės aktuose numatytos sąlygos. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (17 str. 1 d. 14 – 141 p.) neapmokestinamomis pajamomis laikoma darbuotojo naudai darbdavio mokamų pensijų įmokų į pensijų sąskaitą pensijų fonde suma, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų. Pasikeitus 2010 metais pajamų natūra apibrėžimui, nuo šių darbuotojų naudai mokamų įmokų neskaičiuojamos ir socialinio draudimo įmokos (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 15 d., 9 str.; Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 11 str. 1 d., 19 p.) ir kartu suteikiama darbdaviams pelno mokesčio lengvata (Pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 d.; 17 str. 2 d. 8 p.).

Daugiau informacijos

Jei turite klausimų ar norite sužinoti daugiau apie pensijų fondus, susisiekite su mumis telefonu 8 700 55 959, el. paštu pensijos@invl.com.

Naudinga informacija ir nuorodos, kur galite rasti daugiau su pensijų kaupimo veikla susijusios informacijos:

  • Profesinių pensijų kaupimo įstatymas.
  • Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymas.
  • Pensijų kaupimo įstatymas.
  • Pensijų sistemos reformos įstatymas.
  • Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas.
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija apie pensijų sistemą.
  • Lietuvos banko skelbiama oficiali informacija apie pensijų fondus.
  • Svarbūs UAB „INVL Asset Management“ dokumentai.

Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus).

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutarties dalis.

Pensijų išmokos fondo dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant pensijų sąskaitoje įrašytus fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą (daugiau apie anuitetą skaitykite: www.lb.lt/pensiju_anuitetas).

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.