Pensijų kaupimas įmonėms

Priemonė darbuotojų lojalumui didinti

 

Pensijų kaupimas įmonės darbuotojams papildomo savanoriško pensijų kaupimo (III pakopos) fonduose – visame pasaulyje dažnai taikoma priemonė darbuotojų lojalumui skatinti. Ji leidžia ne tik suteikti papildomas socialines garantijas, bet ir užtikrinti didesnę pensiją senatvėje, motyvuoti geriausiai dirbančius, žinoma, suteikia galimybę pasinaudoti mokesčių lengvatomis. Steigdama profesinius pensijų fondus bendrovė pati gali pasirinkti pensijų fondų valdytoją ir taip prisidėti prie pensijų fondų valdymo.

Įmonės III pakopos pensijų fonduose darbuotojams gali kaupti dviem būdais:

 1. Atidarydamos sąskaitas darbuotojams jau veikiančiuose III pakopos pensijų fonduose ir į juos pervesdamos įmokas.
 2. Steigdamos profesinius pensijų fondus⃰⃰.

Tiek steigdamos profesinius pensijų fondus, tiek pervesdamos įmokas į darbuotojų sąskaitas privačiame pensijų fonde, įmonės gali naudotis gyventojų pajamų mokesčio lengvatomis.

* „INVL Asset Management" skaičiavimais, tai gali būti aktualu daugiau kaip 2 tūkstančius darbuotojų turinčioms įmonėms.

 

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata įmonėms, kaupiančioms lėšas darbuotojams pensijų fonduose

Įmokos į profesinius pensijų fondus ir III pakopos pensijų fondus neapmokestinamos mokesčiais, jeigu tenkinamos teisės aktuose numatytos sąlygos. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (17 str. 1 d. 14 – 141 p.) neapmokestinamomis pajamomis laikoma darbuotojo naudai darbdavio mokamų pensijų įmokų į pensijų sąskaitą pensijų fonde suma, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų. Pasikeitus 2010 metais pajamų natūra apibrėžimui, nuo šių darbuotojų naudai mokamų įmokų neskaičiuojamos ir socialinio draudimo įmokos (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 15 d., 9 str.; Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 11 str. 1 d., 19 p.) ir kartu suteikiama darbdaviams pelno mokesčio lengvata (Pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 d.; 17 str. 2 d. 8 p.).

KAIP SUDARYTI III pakopos pensijų kaupimo sutartĮ

Kviečiame pakviesti savo darbuotojus sudaryti sutartis bendrovėje „INVL Asset Management“. Atsižvelgdami į Jūsų darbuotojų finansinę padėtį, kiekvienam sudarysime asmeninį pensijos kaupimo planą ir padėsime suskaičiuoti, kokio dydžio įmokas rekomenduojama kaupti.

Jei turite klausimų ar norite sužinoti daugiau apie pensijų fondus, susisiekite su mumis telefonu 8 700 55 959, el. paštu pensijos@invl.com.

Daugiau informacijos

Jei turite klausimų ar norite sužinoti daugiau apie pensijų fondus, susisiekite su mumis telefonu 8 700 55 959, el. paštu pensijos@invl.com.

Naudinga informacija ir nuorodos, kur galite rasti daugiau su pensijų kaupimo veikla susijusios informacijos:

 • Profesinių pensijų kaupimo įstatymas.
 • Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymas.
 • Pensijų kaupimo įstatymas.
 • Pensijų sistemos reformos įstatymo 1, 2, 3, 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas.
 • Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija apie pensijų sistema.
 • Pasitikrinti Jūsų būsimos pensijos dydį, rasti informaciją apie pervedamas įmokas į Jūsų pasirinktą pensijų fondą galite „Sodros" interneto svetainėje.
 • Lietuvos banko skelbiama oficiali informacija apie pensijų fondus.
 • Svarbūs UAB „INVL Asset Management“ dokumentai.

Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyniems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO III 58+).

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutartis.

Pensijų išmokos Fondo Dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine Pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine Pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant Pensijų sąskaitoje įrašytus Fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą (daugiau apie anuitetą skaitykite: www.lb.lt/pensiju_anuitetas).

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.