Pensijos kaupimas pagal amžių

Lietuvos banko duomenimis, šiuo metu šalies pensijų fonduose kaupia 1,3 mln. dalyvių.

Lietuvos banko skaičiavimais, iki 2019 metų pensijų kaupimo reformos apie 70 proc. dalyvių pensijai kaupė fonde, kuris neatitiko jų amžiaus, todėl kaupimo rezultatai buvo nepakankamai optimalūs.

Rekomenduojama pensijų fondą pirmiausia rinktis atsižvelgiant į savo amžių, t. y., jaunesniems rinktis fondus, kurie daugiau investuoja į akcijas, o vyresniems – fondus, kuriuose obligacijų dalis didėja, o akcijų – mažėja.

„INVL Asset Management“ pensijų fondus valdo investavimo riziką mažindama pagal rekomenduojamą fondo dalyvių amžių.

Nuo 2019 metų bendrovė įsteigė antros pakopos gyvenimo ciklo fondus, kurių pavadinimai rodo, kuriais metais gimusiems asmenims juose rekomenduojama kaupti. Šie fondai rizikingumą keičia patys, keičiantis jų dalyvių amžiui, tad juose kaupiantiems tuo rūpintis nereikia.

Tuo tarpu bendrovės trečios pakopos pensijų fondai investuoja pagal tam tikrą nustatytą strategiją. Norint investuoti pagal amžių, šiuos fondus rekomenduojama keisti sulaukus tam tikro amžiaus.

Kviečiame pasitikrinti, koks pensijų fondas atitinka Jūsų amžių, kad pensijai kaupiamos lėšos ir investicijos būtų valdomos efektyviai.

Pateikiame „INVL Asset Management“ rekomenduojamus fondus pagal amžiaus grupes:

 
KAUPIMAS II PAKOPOJE
Gimimo metai
1996–2002 1989–1995 1982–1988 1975–1981 1968–1974 1961–1967 1954–1960 Iki 1954
INVL pensija 1996-2002 INVL pensija 1989-1995 INVL pensija 1982-1988 INVL pensija 1975-1981 INVL pensija 1968-1974 INVL pensija 1961-1967 INVL pensija 1954-1960 INVL pensijų turto išsaugojimo fondas
INVL gyvenimo ciklo fondai į akcijas investuoja, kol dalyviams sukanka 48 metai. Šiuo laikotarpiu investicijos nukreipiamos į akcijas ir kitas rizikingesnes turto klases – nekilnojamąjį ar kitą alternatyvų turtą. Nors akcijų vertė labiau svyruoja, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje leidžia uždirbti daugiau. Likus 17 metų iki pensijos, gyvenimo ciklo fondai pradeda mažinti akcijų ir didinti obligacijų dalį. Kuo dalyviai vyresni, tuo daugiau investicijų nukreipiama į šią turto klasę, kurios rizikingumas yra mažesnis ir leidžia sumažinti sukaupto turto vertės svyravimus. Sulaukus 64 metų siekiama akcijų dalis fonduose pasiekia 10 proc., tačiau gali svyruoti nuo 0 iki 20 proc. Skirtas pensinio amžiaus sulaukusių asmenų lėšoms. Tikslas – išsaugoti sukaupto turto perkamąją galią ilguoju laikotarpiu, todėl ne mažiau kaip 80 proc. turto investuojama į saugesnę turto klasę – obligacijas.
KAUPIMAS III PAKOPOJE
Jūsų amžius
16–47 metai 47–58 metai 58 ir daugiau metų
Rekomenduojama pensijų fondo investavimo strategija
Investicijų į akcijas dalis siekia iki 100 proc.
Akcijų rinkos suteikia aukštos ilgalaikės investicinės grąžos tikimybę, tačiau joms būdingas ir didesnis kainų svyravimas.
Iki 70 proc. investuojama akcijų rinkose, likusi dalis – į obligacijas ir terminuotuosius indėlius.
Fondas rekomenduojamas siekiant balanso tarp pensijų turto vertės apsaugojimo ir didesnės nei vidutinė grąžos.
100 proc. lėšų investuojama į mažiausios rizikos vertybinius popierius, obligacijas ir terminuotuosius indėlius.
Siekiama stabilaus fondo pelningumo, vengiant aukštos investavimo rizikos, tokiu būdu apsaugant sukauptą turtą.
Rekomenduojami fondai
INVL Drąsus
INVL EXTREMO III 16+
INVL MEDIO III 47+
INVL Apdairus
INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus

Norinčius pasitarti, kuriame pensijų fonde kaupti Jums būtų efektyviausia šiandien, kviečiame registruotis konsultacijai el. paštu pensijos@invl.com, telefonu 8 700 55 959 arba atvykti į mūsų klientų konsultavimo centrą Vilniuje (Gynėjų g. 14), Kaune (Jonavos g. 7, B sektorius), Klaipėdoje (Minijos g. 19).

Vilniaus ir Kauno klientų konsultavimo centrai dirba pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 iki 19 valandos, penktadieniais – nuo 8 iki 18 val. Klaipėdos klientų konsultavimo centras dirba pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 iki 18 valandos, penktadieniais – nuo 8 iki 17 val. Prieš šventines dienas dirbame valanda trumpiau.

Jei norite sudaryti pensijų kaupimo sutartį, tai galite padaryti atvykę į mūsų klientų konsultavimo centrą arba nuotoliniu būdu internete.

Jei kaupiate pensijai „INVL Asset Management“ ir norite pasikeisti pensijų fondą, tai galite padaryti atvykę į mūsų klientų konsultavimo centrą arba prisijungę prie INVL savitarnos.

Daugiau informacijos apie mūsų pensijų fondus rasite čia.

Kodėl verta rinktis „INVL Asset Management“:

  • GERI PENSIJŲ FONDŲ REZULTATAI ilgalaikėje perspektyvoje. Juos galite pasitikrinti čia.
  • PROFESIONALUMAS – didelė investicijų valdytojų komanda.
  • PATIRTIS – valdome pensijų fondus nuo pat jų įsteigimo 2004 metais, veikiame sujungę dviejų bendrovių – „Finasta Asset Management“ ir „MP Pension Funds Baltic“ patirtį.
  • DĖMESYS KLIENTAMS – mūsų klientai ataskaitas elektroniniu paštu apie pensijų sąskaitoje sukauptą turtą gauna net 4 kartus per metus.

Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą ir prieš pasirašant pensijų kaupimo sutartį dėl kaupimo II ir (arba) III pakopos pensijų fonduose atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Investicijos į II ir III pakopos pensijų fondus yra susijusios su investicine rizika. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus dėl pensijos kaupimo. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas.

Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka, išskyrus atvejį, kuomet dalyvaujantys pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. pasinaudos teise nutraukti pensijų kaupimą ir grąžinti sukauptas lėšas į „Sodrą“ – tuomet valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mažinimas jiems nebus taikomas. Nuo 2019 m. dalyvaujantiems antros pakopos pensijų kaupime „Sodros“ pensija nebebus mažinama. Dėl papildomos valstybės įmokos, senatvės pensijos dydis nėra mažinamas.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.