Pensijos kaupimas pagal amžių

Lietuvos banko duomenimis, šiuo metu šalies pensijų fonduose kaupia 1,3 mln. dalyvių.

Lietuvos banko skaičiavimais, apie 70 proc. dalyvių pensijai kaupia fonde, kuris neatitinka jų amžiaus, todėl kaupimo rezultatai yra nepakankamai optimalūs.

Dėl to rekomenduojama pensijų fondą pirmiausia vertinti pagal savo amžių, t. y., jaunesniems rinktis fondus, kurie daugiau investuoja į akcijas, o vyresniems – fondus, kuriuose obligacijų dalis didėja, o akcijų – mažėja.

„INVL Asset Management“ pensijų fondus valdo investavimo riziką mažindama pagal rekomenduojamą fondo dalyvių amžių.

Kaupimas pensijai pagal amžių

Kviečiame pasitikrinti, koks pensijų fondas atitinka Jūsų amžių, kad pensijai kaupiamos lėšos ir investicijos būtų valdomos efektyviai.

Pateikiame „INVL Asset Management“ rekomenduojamus fondus pagal amžiaus grupes:

Jūsų amžius
  16–46 metai 47–52 metai 53–57 metai 58 ir daugiau metų
Rekomenduojama pensijų fondo investavimo strategija
  Investicijų į akcijas dalis siekia iki 100 proc.

Akcijų rinkos suteikia aukštos ilgalaikės investicinės grąžos tikimybę, tačiau joms būdingas ir didesnis kainų svyravimas.
Iki 70 proc. investuojama akcijų rinkose, likusi dalis – į obligacijas ir terminuotuosius indėlius.

Fondas rekomenduojamas siekiant balanso tarp pensijų turto vertės apsaugojimo ir didesnės nei vidutinė grąžos.
Iki 30 proc. investuojama akcijų rinkose, likusi dalis – į obligacijas ir terminuotuosius indėlius.

Fondas rekomenduojamas siekiant šiek tiek aukštesnio nei investicijų į obligacijas pelningumo, toleruojant nedidelę investavimo riziką.
100 proc. lėšų investuojama į mažiausios rizikos vertybinius popierius, obligacijas ir terminuotuosius indėlius.

Siekiama stabilaus fondo pelningumo, vengiant aukštos investavimo rizikos, tokiu būdu apsaugant sukauptą turtą.
Rekomenduojami fondai
2 pakopos pensijų fondai INVL EXTREMO II 16+ INVL MEDIO II 47+ INVL MEZZO II 53+ INVL STABILO II 58+
3 pakopos pensijų fondai INVL Drąsus
INVL EXTREMO III 16+
INVL MEDIO III 47+
INVL Apdairus
INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus

Norinčius pasitarti, kuriame pensijų fonde kaupti Jums būtų efektyviausia šiandien, kviečiame registruotis konsultacijai el. paštu pensijos@invl.com, telefonu 8 700 55 959 arba atvykti į mūsų klientų konsultavimo centrą Vilniuje (Gynėjų g. 14), Kaune (Savanorių pr. 349), Klaipėdoje (Minijos g. 19).

Vilniaus ir Kauno klientų konsultavimo centrai dirba pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 iki 19 valandos, penktadieniais – nuo 8 iki 18 val. Klaipėdos klientų konsultavimo centras dirba pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 iki 18 valandos, penktadieniais – nuo 8 iki 17 val. Prieš šventines dienas dirbame valanda trumpiau.

Jei norite sudaryti pensijų kaupimo sutartį, tai galite padaryti atvykę į mūsų klientų konsultavimo centrą arba užpildę paraišką internete (reikalingas mobilusis elektroninis parašas): II pakopos sutarties paraiška.

Jei kaupiate pensijai „INVL Asset Management“ ir norite pasikeisti pensijų fondą, tai galite padaryti atvykę į mūsų klientų konsultavimo centrą arba prisijungę prie INVL savitarnos.

Daugiau informacijos apie mūsų pensijų fondus rasite čia.

Kodėl verta rinktis „INVL Asset Management“:

  • GERI PENSIJŲ FONDŲ REZULTATAI ilgalaikėje perspektyvoje. Juos galite pasitikrinti čia.
  • PROFESIONALUMAS – didelė investicijų valdytojų komanda.
  • PATIRTIS – valdome pensijų fondus nuo pat jų įsteigimo 2004 metais, veikiame sujungę dviejų bendrovių – „Finasta Asset Management“ ir „MP Pension Funds Baltic“ patirtį.
  • DĖMESYS KLIENTAMS – mūsų klientai ataskaitas elektroniniu paštu apie pensijų sąskaitoje sukauptą turtą gauna net 4 kartus per metus.


Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą ir prieš pasirašant pensijų kaupimo sutartį dėl kaupimo II ir (arba) III pakopos pensijų fonduose atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Investicijos į II ir III pakopos pensijų fondus yra susijusios su investicine rizika. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus dėl pensijos kaupimo. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas.

Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka. Dėl papildomos valstybės įmokos, senatvės pensijos dydis nėra mažinamas.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.