INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus

Iki 2018 m. birželio 14 d. fondas veikė pavadinimu INVL STABILO III 58+.

Daugiau informacijos.

Strategija
Fondas investuoja į skolos vertybinius popierius (obligacijas) ir investicinius fondus, kurių pagrindinė investavimo kryptis yra obligacijos. Fondas rekomenduojamas mažą investicinę riziką prisiimantiems žmonėms kaip papildoma investavimo priemonė, teikianti galimybę pasinaudoti mokesčių lengvata ir taip efektyviai valdyti asmeninius finansus.
Sudėtis: 100 proc. obligacijos.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2008-04-14)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2004-12-20
Sudėtis 100 proc. obligacijos
Fondo sąskaitos Nr. LT667044060008119459
Valdytojas UAB „INVL Asset Management“
Mokesčiai
Valdymo mokestis 1,00 %
Dalies išėmimo mokestis 10,00 %

Valdymo mokestis – tai metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Dalies lėšų išėmimo mokestis – tai mokestis, taikomas kai dalis lėšų atsiimama nepraėjus dvejiems kalendoriniams metams nuo paskutinio lėšų išmokėjimo. Kartą per dvejus kalendorinius metus atsiimant dalį sukauptų lėšų, šis mokestis netaikomas.

Kitų pensijų fondo taisyklėse numatytų iš fondo lėšų apmokamų išlaidų suma negali viršyti 0,99 proc. nuo metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės.

Daugiau informacijos apie pensijų fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama pensijų fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 0,5098 EUR  (2018-05-21)
Iki 0,5152 EUR  (2019-05-21)
Pokytis 1,06%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2019-05-21
Vertė 0,5152 EUR
Grynieji aktyvai 10.762.569,5872 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena 0,08
Savaitė 0,19
Mėnuo 0,16
3 mėnesiai 1,10
Einamieji metai 2,22
Metai 1,06
Visas 77,89
Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2018 m. liepos 31 d.

40% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index (BERPG1 Index)
35% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index)
10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
5% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)

Nuo 2017 m. birželio 1 d.

40 % Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index
35 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
10 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)
10 % JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR
5 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (ECC0TR01 Index)

Nuo 2016 m. lapkričio 2 d.

40 % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-3 Yr TR
35 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
10 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)
10 % JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR
5 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (ECC0TR01 Index)

Nuo 2015 m. gruodžio 7 d.

40 % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-3 Yr TR
35 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
10 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)
10 % JP Morgan EMBI Global Core Index Hedged in EUR
5 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (ECC0TR01 Index)

Nuo 2015 m. kovo 27 d.

50 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
40 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)
10 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (ECC0TR01 Index)

Nuo 2012 m. kovo 31 d.

50 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
30 % VILIBOR 1 Month
20 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)

Nuo 2009 m. gegužės 11 d.

70 % Ethical Index Euro Composite Bond
30 % Euro Cash Indices Libor Total Return 3 Months Index

Nuo 2008 m. balandžio 14 d.

100 % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt 1–5 Yr Tr

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyniems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO III 58+).

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutartis.

Pensijų išmokos Fondo Dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine Pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine Pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant Pensijų sąskaitoje įrašytus Fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą (daugiau apie anuitetą skaitykite: www.lb.lt/pensiju_anuitetas).

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.