INVL STABILO II 58+ (veikla sustabdyta perkėlus dalyvius į gyvenimo ciklo fondus)

Nuo 2019 metų Lietuvoje II pakopos pensijai kaupiama gyvenimo ciklo pensijų fonduose. Dėl to galimybė pradėti kaupti fonde sustabdyta 2019 m. sausio 24 dieną, o jame iki šios datos kaupę dalyviai perkelti į atitinkamą gyvenimo ciklo fondą, atsižvelgiant į jų gimimo datą.

Strategija
Pagrindinis šio fondo lėšų investavimo principas – išlaikyti mažą investavimo riziką ir užtikrinti stabilų turto vertės augimą. Fondo turtas investuojamas į Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, centrinių bankų arba Europos centrinio banko išleistus ar jų garantuotus skolos vertybinius popierius bei komercinių bankų indėlius. Rekomenduojamas vyresnio amžiaus (nuo 58 m.) arba vengiantiems rizikos asmenims.
Sudėtis: 100 proc. obligacijos ir/arba indėliai.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2007-07-02)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2004-06-15
Sudėtis 100 proc. obligacijos
Valdytojas UAB „INVL Asset Management“
Mokesčiai
Įmokos mokestis 0,00 %
Valdymo mokestis 0,65 %
Perėjimo mokestis 0,00 %
Keitimo mokestis 0,00 %

Įmokos mokestis – tai mokestis, taikomas kiekvienai įmokėtai pensijų įmokai.

Valdymo mokestis - metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Daugiau informacijos apie pensijų fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama pensijų fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 0,5022 EUR  (2018-01-31)
Iki 0,4952 EUR  (2019-01-31)
Pokytis -1,39%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2019-01-31
Vertė 0,4952 EUR
Grynieji aktyvai 0,0000 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena -
Savaitė -
Mėnuo -
3 mėnesiai -
Einamieji metai -
Metai -1,39
Visas 70,98
Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2018 m. liepos 31 d.

95% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Index (BERPG2 Index)
5% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)

Nuo 2017 m. birželio 1 d.

95 % Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Index
5 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Months Index (ECC0TR01 Index)

Nuo 2015 m. rugpjūčio 3 d.

95 % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt 3-5 Yr Tr
5 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Months Index (ECC0TR01 Index)

Nuo 2009 m. gegužės 11 d.

50 % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-10 Yr Tr
50 % Euro Cash Indices Libor Total Return 3 Months Index

Nuo 2008 m. vasario 14 d.

100 % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-5 Yr Tr

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka, išskyrus atvejį, kuomet dalyvaujantys pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. pasinaudos teise nutraukti pensijų kaupimą – tuomet valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mažinimas jiems nebus taikomas. Dėl papildomos valstybės įmokos, senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Asmenys, dalyviais tapę iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. turės teisę nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime arba stabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą.

Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukaupus tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos – pensijų anuitetą. Šiuo metu pensijų anuitetas yra privalomas, kai pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio. Nuo 2020 m. anuitetą bus privaloma įsigyti sukaupus 10 tūkstančių eurų, o anuiteto mokėtoja bus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valdyba), su kuria sudarysite anuiteto mokėjimo sutartį. Sukaupta suma bus pervesta į Valdybos sąskaitą, o ši įsipareigos Jums mokėti sutarto dydžio anuitetą iki gyvos galvos. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti čia.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.