INVL Drąsus

Iki 2018 m. birželio 14 d. fondas veikė pavadinimu „INVL III akcijų“.

Daugiau informacijos.

Fondo pavadinimas Platinimo/įmokos Startinis* Valdymo Sėkmės Keitimo Dalies lėšų atsiėmimo** Minimali investavimo suma
INVL Drąsus Nėra Nėra 1,50% Nėra Nėra 10,00% Nėra
INVL Apdairus Nėra Nėra 1,50% Nėra Nėra 10,00% Nėra
INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus Nėra Nėra 1,00% Nėra Nėra 10,00% Nėra
INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas Nėra 30,00% 0,80% Nėra Nėra 10,00% Nėra
INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas Nėra 30,00% 0,80% Nėra Nėra 10,00% Nėra

* pirmuosius 12 mėnesių nuo tapimo Dalyviu mokamoms pensijų įmokoms taikomas 30 proc. startinis mokestis, per šį laiką negalintis viršyti 200 eurų, tačiau nuskaitomas tol, kol pasiekiama minimali 100 eurų suma. Šis mokestis taikomas tik naujiems Dalyviams, kurių sutartys įsigaliojo po informacijos apie šį mokesčio taikymą paskelbimo tinklalapyje www.invl.com, ir Dalyviams, perėjusiems iš kitos valdymo įmonės valdomo pensijų fondo. Dalyviams, perėjusiems iš kito Valdymo įmonės valdomo pensijų fondo, startinis mokestis nėra taikomas, jei tarp Valdymo įmonės valdomų pensijų fondų pervedamų lėšų suma yra didesnė nei 2000 EUR ir nuo sutarties įsigaliojimo kitame Valdymo įmonės valdomame pensijų fonde yra praėję daugiau nei 12 mėnesių;

** atskaitymas už dalies fonde sukauptų lėšų atsiėmimą (nuo atsiimamos lėšų sumos) taikomas, kai lėšos atsiimamos nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dvejiems kalendoriniams metams. Šis atskaitymas netaikomas pensijų fondų dalyviams, įgijusiems teisę į pensijų išmoką pensijų fondų taisyklėse nustatyta tvarka.