INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas

(fondo pavadinimas iki 2015 m. spalio 13d. – MP Extremo III pensijų fondas)

Strategija
Pagrindinis šio fondo lėšų investavimo tikslas – maksimali ilgo laikotarpio fondo investicijų grąža. Fondo lėšos investuojamos į įmonių akcijas, bei su jomis susijusias investicijas. Rekomenduojamas jauniems (nuo 16 metų) arba siekiantiems kuo didesnio pelningumo, prisiimantiems aukštą riziką, asmenims.
Sudėtis: iki 100 proc. akcijos.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2013-01-01)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2007-09-24
Sudėtis 100 proc. akcijos
Fondo sąskaitos Nr. LT867044060007954005
Valdytojas UAB „INVL Asset Management“
Mokesčiai
Valdymo mokestis 0,80 %
Startinis mokestis 30,00 %
Dalies išėmimo mokestis 10,00 %

Valdymo mokestis – tai metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Startinis mokestis – tai mokestis, taikomas naujiems fondo dalyviams nuo kiekvienos įmokėtos pensijų įmokos per pirmuosius 12 mėnesių nuo tapimo fondo dalyviu. Jo bendra suma siekia ne mažiau kaip 100 eurų, bet ne daugiau kaip 200 eurų.

Dalies lėšų išėmimo mokestis – tai mokestis, taikomas kai dalis lėšų atsiimama nepraėjus dvejiems kalendoriniams metams nuo paskutinio lėšų išmokėjimo. Kartą per dvejus kalendorinius metus atsiimant dalį sukauptų lėšų, šis mokestis netaikomas.

Kitų pensijų fondo taisyklėse numatytų iš fondo lėšų apmokamų išlaidų suma negali viršyti 0,99 proc. nuo metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės. Daugiau informacijos apie pensijų fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama pensijų fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 0,5922 EUR   (2018-05-21)
Iki 0,6111 EUR   (2019-05-21)
Pokytis 3,19%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2019-05-21
Vertė 0,6111 EUR
Grynieji aktyvai 8.157.617,2342 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena 0,66
Savaitė 0,51
Mėnuo -2,13
3 mėnesiai 2,14
Einamieji metai 12,44
Metai 3,19
Visas 111,02
Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2018 m. liepos 31 d.

89% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
8% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
3% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)

Nuo 2015 m. rugsėjo 2 d.

89 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)
8 % MSCI Emerging Markets Net Return USD Index (perskaičiuotas į eurus)
3 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (perskaičiuotas į eurus)

Nuo 2015 m. sausio 1 d.

5 % ECPI Ethical Global Bond Composite Index EUR Hedged
95 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)

Nuo 2013 m. sausio 1 d.

75 % sudarė MSCI All Countries World Index
15 % Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
5 % Dow Jones-UBS Commodity Index TR
5 % HFRX Global Hedge Fund EUR Index

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyniems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO III 58+).

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutartis.

Pensijų išmokos Fondo Dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine Pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine Pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant Pensijų sąskaitoje įrašytus Fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą (daugiau apie anuitetą skaitykite: www.lb.lt/pensiju_anuitetas).

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.