INVL EXTREMO II 16+ (veikla sustabdyta perkėlus dalyvius į gyvenimo ciklo fondus)

Nuo 2019 metų Lietuvoje II pakopos pensijai kaupiama gyvenimo ciklo pensijų fonduose. Dėl to galimybė pradėti kaupti fonde sustabdyta 2019 m. sausio 24 dieną, o jame iki šios datos kaupę dalyviai perkelti į atitinkamą gyvenimo ciklo fondą, atsižvelgiant į jų gimimo datą.

Strategija
Pagrindinis šio fondo lėšų investavimo tikslas – maksimali ilgo laikotarpio fondo investicijų grąža. Fondo lėšos investuojamos į įmonių akcijas, bei su jomis susijusias investicijas. Rekomenduojamas jauniems (nuo 16 metų) arba siekiantiems kuo didesnio pelningumo, prisiimantiems aukštą riziką, asmenims.
Sudėtis: 100 proc. akcijos.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2007-09-24)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2007-09-24
Sudėtis 100 proc. akcijos
Valdytojas UAB „INVL Asset Management“
Mokesčiai
Įmokos mokestis 0,00 %
Valdymo mokestis 0,80 %
Perėjimo mokestis 0,00 %

Įmokos mokestis – tai mokestis, taikomas kiekvienai įmokėtai pensijų įmokai.

Valdymo mokestis - metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Daugiau informacijos apie pensijų fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama pensijų fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 0,6351 EUR   (2018-01-31)
Iki 0,6390 EUR   (2019-01-31)
Pokytis 0,61%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2019-01-31
Vertė 0,6390 EUR
Grynieji aktyvai 0,0000 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena -
Savaitė -
Mėnuo -
3 mėnesiai -
Einamieji metai -
Metai 0,61
Visas 120,65
Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2018 m. liepos 31 d.

89% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
8% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
3% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)

Nuo 2015 m. sausio 1 d.

5 % ECPI Ethical Global Bond Composite Index EUR Hedged
95 % MSCI AC World Index IMI USD Net

Nuo 2012 m. kovo 1 d.

75 % MSCI All Countries World Index
15 % Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
5 % Dow Jones - UBS Commodity Index TR
5 % HFRX Global Hedge Fund EUR Index.

Nuo 2011 m. kovo 22 d.

95 % MSCI All Countries World Index
5 % 6 mėn. VILIBOR - 50 bazinių punktų.

Nuo 2007 m. rugsėjo 24 d.

100 % MSCI All Countries World Index (in EUR).

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka, išskyrus atvejį, kuomet dalyvaujantys pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. pasinaudos teise nutraukti pensijų kaupimą – tuomet valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mažinimas jiems nebus taikomas. Dėl papildomos valstybės įmokos, senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Asmenys, dalyviais tapę iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. turės teisę nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime arba stabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą.

Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukaupus tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos – pensijų anuitetą. Šiuo metu pensijų anuitetas yra privalomas, kai pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio. Nuo 2020 m. anuitetą bus privaloma įsigyti sukaupus 10 tūkstančių eurų, o anuiteto mokėtoja bus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valdyba), su kuria sudarysite anuiteto mokėjimo sutartį. Sukaupta suma bus pervesta į Valdybos sąskaitą, o ši įsipareigos Jums mokėti sutarto dydžio anuitetą iki gyvos galvos. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti čia.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.