INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondas

Atkreipiame dėmesį, kad 2015 m. gruodžio 31 dieną prie šio fondo buvo prijungtas INVL racionalios rizikos pensijų fondas. Plačiau apie pensijų fondų jungimą skaitykite čia.

Strategija
Pagrindinis šio fondo lėšų investavimo tikslas – maksimali ilgo laikotarpio fondo investicijų grąža. Fondo lėšos investuojamos į įmonių akcijas, bei su jomis susijusias investicijas. Rekomenduojamas jauniems (nuo 16 metų) arba siekiantiems kuo didesnio pelningumo, prisiimantiems aukštą riziką, asmenims.
Sudėtis: 100 proc. akcijos.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2007-09-24)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2007-09-24
Sudėtis 100 proc. akcijos
Valdytojas UAB „INVL Asset Management“
Mokesčiai
Įmokos mokestis 0,00 %
Valdymo mokestis 0,99 %
Perėjimo mokestis 0,00 %

Įmokos mokestis – tai mokestis, taikomas kiekvienai įmokėtai pensijų įmokai.

Valdymo mokestis - metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Daugiau informacijos apie pensijų fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama pensijų fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 0,6091 EUR   (2017-11-15)
Iki 0,6296 EUR   (2018-11-15)
Pokytis 3,37%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2018-11-15
Vertė 0,6296 EUR
Grynieji aktyvai 210.445.882,4530 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena 0,05
Savaitė -1,89
Mėnuo 0,21
3 mėnesiai -5,08
Einamieji metai 0,62
Metai 3,37
Visas 117,40
Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2018 m. liepos 31 d.

89 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)
8 % MSCI Emerging Markets Net Return USD Index (perskaičiuotas į eurus)
3 % EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)

Nuo 2015 m. rugsėjo 2 d.

89 % MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus)
8 % MSCI Emerging Markets Net Return USD Index (perskaičiuotas į eurus)
3 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (perskaičiuotas į eurus)

Nuo 2015 m. sausio 1 d.

5 % ECPI Ethical Global Bond Composite Index EUR Hedged
95 % MSCI AC World Index IMI USD Net

Nuo 2012 m. kovo 1 d.

75 % MSCI All Countries World Index
15 % Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
5 % Dow Jones - UBS Commodity Index TR
5 % HFRX Global Hedge Fund EUR Index.

Nuo 2011 m. kovo 22 d.

95 % MSCI All Countries World Index
5 % 6 mėn. VILIBOR - 50 bazinių punktų.

Nuo 2007 m. rugsėjo 24 d.

100 % MSCI All Countries World Index (in EUR).

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka. Dėl papildomos valstybės įmokos, senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (konservatyvaus investavimo pensijų fondas INVL STABILO II 58+).
Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukaupus tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos – pensijų anuitetą. Pensijų anuitetas yra privalomas, kai pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio (šiuo metu bazinė pensija siekia 152,92 eur, pusė – 76,46 eur).  Pensijų anuiteto išmokas mokės gyvybės draudimo įmonė, su kuria sudarysite anuiteto mokėjimo sutartį. Sukaupta suma bus pervesta į šios įmonės sąskaitą, o ši įsipareigos Jums mokėti sutarto dydžio anuitetą iki gyvos galvos. Ar po mirties dar neišmokėta suma gali būti paveldėta, priklausys nuo to, kokį anuitetą pasirinksite – su paveldėjimu ar be jo. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti čia.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.