INVL Drąsus

Iki 2018 m. birželio 14 d. fondas veikė pavadinimu „INVL III akcijų“.

Daugiau informacijos.

Strategija
Fondo lėšos investuojamos į akcijas ir investicinių fondų, kurių pagrindinė investavimo kryptis yra akcijos, vienetus. Fondas rekomenduojamas aukštesnę nei vidutinė riziką prisiimantiems žmonėms kaip papildoma investavimo priemonė, teikianti galimybę pasinaudoti mokesčių lengvata ir taip efektyviai valdyti asmeninius finansus.
Sudėtis: iki 100 proc. akcijos.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2008-04-14)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2004-12-20
Sudėtis 100 proc. akcijos
Fondo sąskaitos Nr. LT987044060008119465
Valdytojas UAB „INVL Asset Management“
Mokesčiai
Valdymo mokestis 1,50 %
Dalies išėmimo mokestis 10,00 %

Valdymo mokestis – tai metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Dalies lėšų išėmimo mokestis – tai mokestis, taikomas kai dalis lėšų atsiimama nepraėjus dvejiems kalendoriniams metams nuo paskutinio lėšų išmokėjimo. Kartą per dvejus kalendorinius metus atsiimant dalį sukauptų lėšų, šis mokestis netaikomas.

Kitų pensijų fondo taisyklėse numatytų iš fondo lėšų apmokamų išlaidų suma negali viršyti 0,99 proc. nuo metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės.

Daugiau informacijos apie pensijų fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama pensijų fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 0,3243 EUR  (2018-05-21)
Iki 0,3345 EUR  (2019-05-21)
Pokytis 3,15%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2019-05-21
Vertė 0,3345 EUR
Grynieji aktyvai 2.794.551,3971 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena 0,21
Savaitė 0,45
Mėnuo -1,73
3 mėnesiai 2,39
Einamieji metai 9,31
Metai 3,15
Visas 15,50
Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2018 m. liepos 31 d.

50% MSCI EM Eastern Europe Small Cap USD Index (MSLUEEE Index) (perskaičiuotas į EUR)
45% MSCI World EUR Index (MSERWI Index)
5% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)

Nuo 2014 m. sausio 17 d.

50 % MSCI Eastern Europe Small Cap Index
45 % MSCI World EUR Index
5 % Euro Cash Indices Libor Total Return 3 Months Index

Nuo 2009 m. gegužės 11 d.

95 % MSCI Eastern Europe Small Cap Index
5 % Euro Cash Indices Libor Total Return 3 Months Index

Nuo 2008 m. balandžio 14 d.

50 % DJ EU ENLARGED 15
50 % MSCI Emerging Europe

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyniems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO III 58+).

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutartis.

Pensijų išmokos Fondo Dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine Pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine Pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant Pensijų sąskaitoje įrašytus Fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą (daugiau apie anuitetą skaitykite: www.lb.lt/pensiju_anuitetas).

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.