INVL Apdairus

Iki 2018 m. birželio 14 d. fondas veikė pavadinimu „Swedbank papildomos pensijos fondas“.

Daugiau informacijos.

 

„INVL Asset Management“ perėmė fondo valdymą nuo 2017 m. lapkričio 2 d.

Plačiau skaitykite čia.
Strategija
Fondas investuoja į akcijas, obligacijas ir investicinius fondus, kurių investavimo kryptis – akcijos, obligacijos bei nekilnojamas turtas. Fondas rekomenduojamas vidutinę riziką prisiimantiems žmonėms kaip papildoma investavimo priemonė, teikianti galimybę pasinaudoti mokesčių lengvata ir taip efektyviai valdyti asmeninius finansus.
Sudėtis: iki 70 proc. akcijos.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2013-05-15)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2013-05-13
Sudėtis 30 proc. obligacijos, 70 proc. akcijos
Fondo sąskaitos Nr. LT737300010149015380
Valdytojas UAB "INVL Asset Management"
Mokesčiai
Valdymo mokestis 1,50 %
Dalies išėmimo mokestis 10,00 %

Valdymo mokestis – tai metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Dalies lėšų išėmimo mokestis – tai mokestis, taikomas kai dalis lėšų atsiimama nepraėjus dvejiems kalendoriniams metams nuo paskutinio lėšų išmokėjimo. Kartą per dvejus kalendorinius metus atsiimant dalį sukauptų lėšų, šis mokestis netaikomas.

Kitų pensijų fondo taisyklėse numatytų iš fondo lėšų apmokamų išlaidų suma negali viršyti 0,99 proc. nuo metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės.

Daugiau informacijos apie pensijų fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama pensijų fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 0,3448 EUR   (2018-05-21)
Iki 0,3546 EUR   (2019-05-21)
Pokytis 2,84%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2019-05-21
Vertė 0,3546 EUR
Grynieji aktyvai 1.853.980,1816 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena 0,40
Savaitė 0,48
Mėnuo -0,39
3 mėnesiai 2,43
Einamieji metai 9,07
Metai 2,84
Visas 22,44
Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2018 m. vasario 1 d.

28% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
30% FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index (Net TRI) (NEPRA Index)
15% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value (Hedged EUR) (LEGATREH Index)
15% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Core Hedged EUR (JPEIHDEU Index)
7% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
5% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

84 % MSCI World All Country Free Total Return Index (EUR)(Bloomberg ticker: GDUEACWF Index)
16 % Merrill Lynch EMU Broad Market 1–3Y Index (Bloomberg ticker: EMU1 Index)

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyniems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO III 58+).

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutartis.

Pensijų išmokos Fondo Dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine Pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine Pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant Pensijų sąskaitoje įrašytus Fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą (daugiau apie anuitetą skaitykite: www.lb.lt/pensiju_anuitetas).

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.