Trečios pakopos pensijų fondai

Kodėl verta taupyti lėšas III pakopos pensijų fonduose?

III pakopos pensijų fondai – tai tikslinės paskirties kaupimas, paremtas ilgalaikiu periodiniu investavimu. Įmokas kaupiant kas mėnesį, išskaidoma investavimo rizika, portfelis apsaugomas nuo nuvertėjimo ir taip galima pasiekti geriausią pelno ir grąžos santykį.

Savanoriškai kaupti III pakopos pensijų fonduose Lietuvoje sudarytos palankios sąlygos. Valstybė skatina kaupti pensijai, suteikdama galimybę kasmet pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata. Kaupiant papildomą pensiją ne mažiau kaip 5 metus ir atsiimant išmoką ne anksčiau kaip likus 5 metams iki pensinio amžiaus bei pasinaudojus GPM lengvata, išmokos iš Papildomo savanoriško pensijų fondo sąskaitos nebus apmokestinamos, t. y. nereikės grąžinti mokesčių lengvatos. Taigi, visus kaupiančius papildomai pensijai iki pensinio amžiaus valstybė skatina, ir nauda siekia iki 15 proc. nuo įmokų – tiek, kiek susigrąžinama sumokėto GPM, kasmet deklaruojant pajamas.

Kaip mokamos įmokos į III pakopos pensijų fondų sąskaitą?

Pasirašius pensijų kaupimo sutartį dalyviui atidaroma pensijų kaupimo sąskaita jo pasirinktame III pakopos pensijų fonde. Įmokos į papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus (III pakopos) mokamos iš asmeninių dalyvio lėšų. Jas galima mokėti elektronine sąskaita arba pervesti Jūsų pasirinktų įmokų mokėjimo dažnumu: kas mėnesį, ketvirtį, pusmetį ar nereguliariai.

Įmokas į pensijų fondą gali mokėti ir kiti asmenys: darbdaviai, šeimos nariai ar kiti. Dalyvis gali lygiagrečiai kaupti lėšas keliuose skirtinguose III pakopos pensijų fonduose.

Apie galimybes darbdaviams mokėti įmokas už savo darbuotojus į pensijų fondus skaitykite čia.

Jeigu jau turite III pakopos pensijų kaupimo sutartį, pervesti įmokas į savo sąskaitą galite naudodamiesi šiais rekvizitais.

Kada galima tikėtis išmokos iš pensijų fondų?

III pakopos pensijų kaupimas skirtas kaupti iki pensijos. Tai reiškia, kad valdymo įmonė gali nustatyti minimalų privalomą dalyvavimo pensijų fonde laikotarpį. Norint pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir nemokėti 15 proc. GPM nuo išmokamų lėšų, reikėtų kaupti ne mažiau kaip 5 metus ir lėšas iš pensijų fondų atsiimti ne anksčiau kaip likus 5 metams iki valstybinei socialinio draudimo pensijai gauti nustatyto pensinio amžiaus. Daugiau apie išmokas iš III pakopos pensijų fondų skaitykite čia.

Kokie atskaitymai taikomi iš pensijų fondų turto?

Teisės aktai neriboja galimų atskaitymų iš III pakopos pensijų fondų turto dydžio. III pakopos pensijų fondams taikomi įmokos, turto valdymo mokesčiai. Taip pat iš pensijų fondų turto dengiamos depozitoriumo, sandorių sudarymo, valiutos keitimo ir kitos sąnaudos. Keičiant pensijų fondą taip pat gali būti taikomi išėjimo mokesčiai.
Aktualius mokesčius galite rasti čia.

Su kokiomis rizikomis susiduria dalyviai, investuodami į III pakopos pensijų fondus?

Investavimo rizika tenka pensijų fondų dalyviui – pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja investicijų pelningumo. Tai reiškia, kad Jūs galite atgauti mažiau, nei investavote. Daugiau informacijos apie su pensijų fondų investavimu susijusias rizikas galite rasti čia.

Susigrąžinkite dalį GYVENTOJŲ PAJAMŲ mokesčIO

III pakopos pensijų kaupimo sistemoje numatyta, kad valstybė skatina kaupti pensijai, leisdama kasmet pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata ir deklaruojant pajamas susigrąžinti iki 15 proc. į trečios pakopos pensijų fondus įmokėtos sumos.

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata taikoma už save, sutuoktinį ar vaikus (iki 18 metų ir vyresnių neįgalių vaikų) sumokėtoms įmokoms į III pakopos pensijų fondus, taip pat kitoms apmokestinamąsias pajamas mažinančioms išlaidoms, kurių bendra suma neviršija 25 proc. gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų.

Nuo 2017 m. sausio 1 dienos sumokėtoms įmokoms, kurioms taikoma GPM lengvata, įsigalioja papildomas reikalavimas, kad bendra apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų suma, kuriai taikoma GPM lengvata, per metus turi neviršyti 2 000 eurų. Tokiu būdu nuo šios datos maksimalus vienam asmeniui taikomos GPM lengvatos dydis per metus, taikomas, kai įmokų į III pakopos pensijų fondus ir kitų apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų suma siekia 2 000 eurų, yra 300 eurų.

Pajamų mokesčio dalis nuo už praeitus metus sumokėtų įmokų grąžinama iki kiekvienų metų liepos 31 dienos po to, kai, pasibaigus kalendoriniams metams, iki gegužės 1 dienos pateikiama pajamų deklaracija Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Gyventojų pajamų lengvatos dydis ir jos taikymas priklauso nuo individualių su klientu susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

Daugiau informacijos apie GPM lengvatą rasite čia.

Jei dar neturite III pakopos pensijų kaupimo sutarties

Kviečiame sudaryti sutartį bendrovėje „INVL Asset Management".

Atsižvelgdami į Jūsų finansinę padėtį, sudarysime asmeninį pensijos kaupimo planą ir padėsime suskaičiuoti, kokio dydžio įmokas Jums rekomenduojama kaupti.

„INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai skiriasi investavimo kryptimi, rizikos ir pelno santykiu. „INVL Asset Management“ pensijų fondus valdo remiantis gyvenimo ciklo koncepcija, todėl efektyviausiai kaupiama tada, kai kas tam tikrą laikotarpį pensijų fondas pakeičiamas, mažinant investavimo riziką. Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, atitinkančius Jūsų amžių, o vėliau „INVL Asset Management“ pasirūpins, kad pensijų fondą laiku pakeistumėte į ne tokį rizikingą.

Koks Jūsų amžius?
16-46 metai 47-57 metai 58 ir daugiau metų

Jums 16–46 metai?
Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, kuriuose investicijų į akcijas dalis siekia iki 100 proc. Akcijų kainos kartais svyruoja ir tai gali virsti nuostoliais trumpalaikiu periodu. Tokie pokyčiai atspindi didesnę šių fondų vertės svyravimo riziką trumpuoju laikotarpiu, tačiau ilguoju laikotarpiu investicijos paprastai būna pelningos.

Jums 47–57 metai?
Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, kuriuose iki 50 proc. investuojama akcijų rinkose, likusi dalis – į obligacijas ir terminuotuosius indėlius. Šių fondų vertė mažiau kinta trumpalaikiu periodu, o svyravimai atspindi mažesnę fondų vertės kitimo riziką, tačiau ir jų pelningumas mažesnis nei akcijų fondų.

Jums 58 metai ir daugiau?
Rekomenduojame rinktis pensijų fondą, kuriuose 100 proc. lėšų investuojama į mažiausios rizikos vertybinius popierius, obligacijas ir terminuotuosius indėlius.

Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atidžiai perskaityti jo taisykles, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas.

Kodėl verta rinktis mūsų valdomus pensijų fondus?

Valdydami pensijų fondus nuo pat jų atsiradimo pradžios 2004 metais, sukaupėme patirtį, leidžiančią klientams pasiūlyti ne tik profesionalų požiūrį, bet ir pridėtinę vertę suteikiančius investavimo sprendimus.

Tikime, kad prie mūsų sėkmės plėtojant pensijų fondų veiklą pirmiausia prisideda dėmesys kliento poreikiams ir šios stiprybės:

 • Lėšų valdymas pagal Jūsų amžių – siekiame pasiūlyti tinkamiausią pensijų fondą atsižvelgiant į gyvenimo ciklo pensijų fondo koncepciją, kuri užtikrina maksimalias galimybes pasiekti aukščiausią tikėtiną grąžą, išskaidant investavimo riziką per skirtingus gyvenimo laikotarpius.
 • Nuolatinė analizė – siekdami užtikrinti geriausią rizikos ir grąžos santykį, nuolat analizuojame kintančias rinkos sąlygas ir patraukliausių investicijų potencialą.
 • Dėmesys klientams – mūsų klientai ataskaitas elektroniniu paštu apie pensijų sąskaitoje sukauptą turtą gauna net keturis kartus per metus.
 • Vieni mažiausių mokesčių – netaikome perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondą mokesčio. Taikome ir vienus mažiausių III pakopos pensijų fondų administravimo mokesčių. Kuo mažesni administravimo mokesčiai – tuo daugiau lėšų bus skirta Jūsų pensijų fondui.

Daugiau informacijos

Jei turite klausimų ar norite sužinoti daugiau apie pensijų fondus, susisiekite su mumis telefonu 8 700 55 959, el. paštu pensijos@invl.com.


Naudinga informacija ir nuorodos, kur galite rasti daugiau su pensijų kaupimo veikla susijusios informacijos:

 • Pensijų kaupimo įstatymas.
 • Pensijų sistemos reformos įstatymo 1, 2, 3, 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas.
 • Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija apie pensijų sistema.
 • Pasitikrinti Jūsų būsimos pensijos dydį, rasti informaciją apie pervedamas įmokas į Jūsų pasirinktą pensijų fondą galite „Sodros“ interneto svetainėje.
 • Lietuvos banko skelbiama oficiali informacija apie pensijų fondus.
 • Svarbūs UAB „INVL Asset Management“ dokumentai.

Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus).

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutartis.

Pensijų išmokos Fondo Dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine Pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine Pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant Pensijų sąskaitoje įrašytus Fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą (daugiau apie anuitetą skaitykite: www.lb.lt/pensiju_anuitetas).

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.