Antros pakopos pensijų fondai

Dėmesio!

Nuo 2019 metų bus vykdoma II pakopos pensijų reforma. Visą informaciją apie vyksiančią reformą rasite šiame puslapyje www.invl.com/reforma.

Ar žinojote, kad

 • Lietuvoje vidutinė „Sodros“ pensija, turint būtinąjį stažą, 2018 m. spalį siekė vos 337,48 euro;
 • Įvairių tyrimų duomenimis, norint išlaikyti panašų į esamą pragyvenimo lygį senatvėje, pensijoje reiktų gauti 60-85 proc. prieš pensiją gaunamų pajamų.
 • „Sodros“ mokamos pensijos dydį nulemia dirbančių asmenų ir pensininkų santykis, taip pat ekonomikos padėtis. Todėl dirbančiųjų įtaka būsimai pensijai gali būti gana ribota. Valstybė, siekdama, kad šalies gyventojai galėtų daugiau sukaupti pensijai, nuo 2019 metų įgyvendina II pakopos pensijų fondų reformą, kuria skatina, kad į kaupimą šiuose fonduose įsitrauktų daugiau gyventojų.

Norint padidinti pajamas senatvėje, rekomenduojama papildomai kaupti II ir III pakopos pensijų fonduose.

Kaupimas II pakopoje iki 2019 m.

Iki šiol II pakopos pensijų fonduose buvo galima kaupti maksimaliai arba minimaliai, taip pat dalis gyventojų buvo sustabdę kaupimą 2013 metais.

Kaupiantys maksimaliai pensijų įmokas gaudavo iš trijų šaltinių: tai buvo įmoka nuo „Sodrai“ mokamų mokesčių, papildoma įmoka nuo kaupiančiojo atlyginimo ir valstybės skatinamoji įmoka, skaičiuojama nuo užpraeitų metų vidutinio darbo užmokesčio. Šis kaupimo būdas dar buvo vadinamas 2 + 2 + 2. Pradėję kaupti II pakopos pensijų fonduose po 2013 m. reformos, kaupė maksimaliai.

Kaupiant minimaliai dalyvio įmokos į II pakopos pensijų fondą buvo pervedamos tik iš „Sodrai“ mokamų mokesčių. Šis kaupimo būdas dar buvo vadinamas 2 + 0 + 0. Taip pat buvo galima sustabdyti kaupimą – naujos įmokos į pensijų kaupimo sąskaitą buvo nepervedamos, tačiau anksčiau sukaupta suma buvo paliekama II pakopos pensijų fonduose ir toliau investuojama.

Pensijų reforma 2019

Nuo 2019 metų, įgyvendinant naują pensijų kaupimo reformą, atsiranda pokyčių kaupiant II pakopos pensijų fonduose.

Pertvarkius darbdavio ir dirbančiųjų mokamus mokesčius, didžiąja dalimi atvejų (priklausomai nuo pajamų dydžio) toliau kaupti pensijai II pakopos pensijų fonde bus finansiškai naudinga – dėl mokesčių sistemos pokyčių ir toliau kaupiant pensijai atlyginimas „į rankas“ arba padidės, arba išliks toks pats net ir vietoj minimalaus kaupimo pasirinkus maksimalų.

Tad dirbantieji galės nukreipti daugiau lėšų kaupimui pensijų fonduose ir taip pasirūpinti savo ateitimi.

Pagrindinės naujovės:

 • Keičiasi II pensijų kaupimo pakopos pensijų fonduose formulė. Nuo 2023 m. visi II pakopos dalyviai kaups pagal formulę „3+1,5 proc.“ (3 proc. dalyvio įmoka nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“ plius 1,5 proc. valstybės įmoka nuo užpraeitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio). 2019 metais valstybės skatinamoji įmoka kaupiant maksimaliai bus 16,41 eurų per mėnesį. Iki šiol kaupę maksimaliai prie šios formulės nuo 2019 metų pereis automatiškai, o kaupę minimaliai pereis prie tokio kaupimo palaipsniui per kelerius metus arba galės pasirinkti perėjimą iš karto.
 • Kaupiant II pakopos fonduose nuo 2019 metų nebebus mažinama „Sodros“ pensija.
 • II pakopos pensijų fondai veiks gyvenimo ciklo principu. Šalies pensijų kaupimo bendrovės gyvenimo ciklo fondus įsteigs iki 2018 m. gruodžio 20 dienos: kiekviena bendrovė turės po 7 fondus, kurie bus suskirstyti pagal dalyvių gimimo metus ir patys palaipsniui keis rizikingumą, taip pat vieną vadinamąjį „išmokų“ fondą, kuriame sukauptą turtą laikys jau išėjusieji į pensiją.
 • Gyvenimo ciklo pensijų fondai keis rizikingumą patys, pagal savo dalyvių amžių, tad gyventojams tuo nereikės rūpintis. Visi iki šiol kaupę II pakopoje šalies gyventojai, jeigu nepasirinks kitaip, kaups pagal amžių ir rekomenduojamą rizikingumą jiems tinkamiausiame pensijų fonde.
 • Palaipsniui bus beveik du kartus sumažintas pensijų fondų valdymo mokestis: jis nuo 2021 metų bus tik 0,5 proc. ir sumažės iki dviejų kartų.
 • Kaupiant bus galima „pasiimti“ kaupimo atostogas, įvairiais laikotarpiais, kurios per visą kaupimo laikotarpį galės trukti iki metų.
 • Priklausomai nuo fonde sukauptos sumos ir Jūsų pasirinkto išmokų būdo išėjus į pensiją, sukauptas turtas ar jo dalis galės būti ir paveldima, o anuiteto išmokėjimo paslaugą nuo 2020 metų teiks „Sodra“.

Išsamiau apie 2019 m. reformą skaitykite čia.

Pensijų kaupimo II pakopoje nauda

 • Investicija į ateitį: sulaukę pensijos, ją gausite iš dviejų šaltinių – „Sodros“ ir II pakopos pensijų fondo.
 • Patogu: į asmeninę pensijų sąskaitą Jums patiems pervesti lėšų nereikia – tuo pasirūpina „Sodra“. Be to, Jūsų pensijų fondo sąskaitoje kaupiamos lėšos visą kaupimo laikotarpį bus investuojamos, net ir nustojus mokėti draudimo įmokas (jei netektumėte darbo, ligos atveju ar dėl kitų priežasčių). Vėl pradėjus dirbti ir gauti draudžiamųjų pajamų, pensijų įmokos bus toliau pervedamos į II pakopos pensijų fondą.
 • Skirta Jums: priklausomai nuo fonde sukauptos sumos ir Jūsų pasirinkto išmokų būdo išėjus į pensiją, sukauptas turtas ar jo dalis galės būti ir paveldima.
 • Prisideda ir valstybė: nuo 2019 m. sausio 1 d. vienam iš tėvų, gaunančiam vaiko priežiūros išmoką ir auginančiam vaiką iki 3 metų, į pensijų fondą bus pervedama 1,5 proc. užpraeitų metų vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio pensijų įmoka iš valstybės biudžeto lėšų. Pensijų įmokos pervedamos už kiekvieną vaiką iki 3 metų.

Kaip atsiimti sukauptas lėšas iš II pakopos pensijų fondų?

 • Sukauptą pensijų fonde turtą galėsite atsiimti sulaukę teisės aktuose nustatyto pensinio amžiaus arba įgiję teisę į išankstinę pensiją.
 • Pensijų išmoka gali būti išmokėta vienu kartu (vienkartinė pensijų išmoka), dalimis (periodinė pensijų išmoka) ar įsigyjant pensijų anuitetą draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimo veiklą. Nuo 2020 metų šalyje įsigalios nauja pensijų išmokų tvarka, kuri leis rinktis standartinį arba atidėtąjį anuitetą, o jų mokėtoju taps „Sodra“.
 • Pagal šiuo metu galiojančią bazinio pensijų anuiteto dydžio lentelę, kuri sudaroma Lietuvos banko nustatyta tvarka, pensinio amžiaus (63 metų ir 8 mėnesių) vyrui prievolė įsigyti pensijų anuitetą atsiranda sukaupus 16 524 EUR sumą, o pensinio amžiaus (62 metų ir 4 mėnesių) moteriai – 17 107 EUR sumą. Daugiau informacijos apie pensijų išmokas iki 2020 metų galite rasti čia.
 • Nuo 2020 metų įsigalios atnaujinta pensijų išmokų tvarka: pensinio amžiaus sulaukę ir įstatyme numatytą sumą savo II pakopos pensijų fonde sukaupę dirbantieji privalės pirkti anuitetą. Priklausomai nuo sukauptos sumos II pakopos pensijų fonde, bus taikomi šie lėšų atsiėmimo būdai:
  • Jeigu sukaupta iki 3 tūkst. eurų, mokama vienkartinė išmoka.
  • Jeigu sukaupta nuo 3 iki 10 tūkst. eurų, mokamos periodinės išmokos tol, kol pasibaigs lėšos.
  • Jeigu sukaupta nuo 10 iki 60 tūkst. eurų, perkamas pensijų anuitetas ir išmokos bus mokamos iki pat mirties. Bus galima įsigyti dviejų rūšių anuitetus:
   • Standartinį (pensijų išmokos pradedamos mokėti iškart įsigijus anuitetą ir mokamos iki gyvenimo pabaigos. Išmokas mokės „Sodra“ papildomai prie valstybės mokamos senatvės pensijos);
   • Atidėtąjį (nuo pensinio amžiaus pradžios iki 85 metų išmokos mokamos iš privataus pensijų fondo, ir šios lėšos bus paveldimos, – tam būtų skiriama 85-90 proc. nuo fonde sukauptų lėšų, o nuo 85 metų amžiaus išmokas mokės „Sodra“, o šiam tikslui skiriama apie 10–15 proc. nuo visos II pakopos fonde sukauptos sumos, tačiau šios išmokos nepaveldimos).
  • Jeigu sukaupta daugiau kaip 60 tūkst. eurų, turto dalis, viršijanti šią sumą, gali būti išmokama vienkartine pensijų išmoka, o likusi dalis mokama iki mirties pagal įsigytą anuitetą.

Svarbu žinoti sudarantiems naują sutartį

 • Pensijų fondų lėšos yra investuojamos vadovaujantis Lietuvos banko patvirtinta pensijų fondo investavimo strategija.
 • Dalyvaudami pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti atitinkamo pensijų fondo nustatytus mokesčius. Kaupiant II pakopos pensijų fonduose taikomas turto valdymo mokestis, taip pat iš pensijų fondų turto gali būti dengiamos valiutos keitimo sąnaudos.
 • Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupimo sistemoje iki 2019 m. „Sodros“ senatvės pensija yra proporcingai mažinama įstatymų nustatyta tvarka. Nuo 2019 m. kaupimas II pakopos pensijų fonde įtakos „Sodros“ pensijai neturės.
 • II pakopos pensijos kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo tokios sutarties sudarymo apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.
 • Kaupiant pensijų fonduose, investavimo rizika tenka pensijų fondų dalyviui – pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja investicijų pelningumo. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų ir nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Kadangi pensijų fondo vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Daugiau informacijos apie su pensijų fondų investavimu susijusias rizikas galite rasti čia.
 • Likus septyneriems metams ir mažiau iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą.
 • Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą galite rasti www.kiek.lt, www.sodra.lt, www.lb.lt.

Gavę pirmąją įmoką į savo pensijų kaupimo sąskaitą, pensijų dalyviai gali keisti pensijų kaupimo bendrovę.

INVL antros pakopos pensijų fondai iki 2019 m.

Rekomenduojame rinktis Jūsų amžių atitinkančius pensijų fondus. 2019 m. pradės veiklą nauji gyvenimo ciklo principu veikiantys pensijų fondai. Iki šiol kaupusieji šiuose fonduose į naujus fondus bus perkelti atsižvelgiant į jų amžių.

Koks Jūsų amžius?
16–46 metai 47–52 metai 53–57 metai 58 ir daugiau metai

Jums 16–46 metai?
Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, kuriuose investicijų į akcijas dalis siekia iki 100 proc. Akcijų kainos kartais svyruoja ir tai gali virsti nuostoliais trumpalaikiu periodu. Šie pokyčiai atspindi didesnę šių fondų vertės svyravimo riziką trumpuoju laikotarpiu, tačiau ilguoju laikotarpiu investicijos paprastai būna pelningos.

Jums 47–52 metai?
Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, kuriuose iki 50 proc. investuojama akcijų rinkose, likusi dalis – į obligacijas ir terminuotuosius indėlius. Šių fondų vertė mažiau kinta trumpalaikiu periodu, o tokie pokyčiai atspindi mažesnę fondų vertės kitimo riziką, tačiau ir jų pelningumas mažesnis nei akcijų fondų.

Jums 53–57 metai?
Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, kuriuose iki 30 proc. investuojama akcijų rinkose, likusi dalis – į obligacijas ir terminuotuosius indėlius.

Jums 58 ir daugiau metų?
Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, kuriuose 100 proc. lėšų investuojama į mažiausios rizikos vertybinius popierius, obligacijas ir terminuotuosius indėlius.

Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas.

Su pensijų fondo taisyklėmis galite susipažinti meniu juostoje pasirinkę Jus dominantį pensijų fondą arba atvykę į „INVL Asset Management“ klientų aptarnavimo padalinius.

Kodėl verta rinktis mūsų valdomus pensijų fondus?

Valdydami pensijų fondus nuo pat jų atsiradimo pradžios 2004 metais, sukaupėme patirtį, leidžiančią klientams pasiūlyti profesionalų požiūrį. Tikime, kad prie mūsų sėkmės plėtojant pensijų fondų veiklą pirmiausia prisideda dėmesys kliento poreikiams ir šios stiprybės:

 • Lėšų valdymas pagal Jūsų amžių – siekiame pasiūlyti tinkamiausią pensijų fondą atsižvelgiant į gyvenimo ciklo pensijų fondo koncepciją, kuri užtikrina maksimalias galimybes pasiekti aukščiausią tikėtiną grąžą, išskaidant investavimo riziką per skirtingus gyvenimo laikotarpius.
 • Nuolatinė analizė – siekdami užtikrinti geriausią rizikos ir grąžos santykį, nuolat analizuojame kintančias rinkos sąlygas ir patraukliausių investicijų potencialą.
 • Dėmesys klientams – mūsų klientai ataskaitas elektroniniu paštu apie pensijų sąskaitoje sukauptą turtą gauna net keturis kartus per metus, o INVL savitarnoje šią informaciją gali peržiūrėti bet kuriuo jiems patogiu metu.
 • Vieni mažiausių mokesčių – esame vienintelė pensijų fondų valdymo įmonė, kuri II pakopos pensijų fonduose netaiko perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondą mokesčio. Taikome ir vienus mažiausių II pakopos pensijų fondų atitinkamų kategorijų administravimo mokesčių. Kuo mažesni administravimo mokesčiai – tuo daugiau lėšų bus skirta Jūsų pensijai kaupti.
 • Išskirtiniai ilgalaikiai rezultatai – INVL pensijų fondų pastarųjų 5 metų rezultatai, vertinant uždirbtą grąžą, buvo geriausi daugumoje pensijų fondų kategorijų, o pastarųjų 10 metų rezultatai – visose kategorijose, nevertinant gyvenimo ciklo fondų (remiantis Lietuvos banko 2018 m. trijų ketvirčių šalies pensijų fondų veiklos rezultatais).


Daugiau informacijos
 • Jei turite klausimų ar norite sužinoti daugiau apie pensijų fondus, susisiekite su mumis telefonu 8 700 55 959, el. paštu pensijos@invl.com.
 • Sudaryti naują II pakopos pensijų kaupimo sutartį galite ir el. būdu.
 • Daugiau informacijos apie INVL pensijų fondų investavimo strategijas rasite pensijų fondų taisyklėse.
 • Čia galite rasti fondų ataskaitas ir apžvalgas.

Naudinga informacija ir nuorodos:

 • Pensijų kaupimo įstatymas.
 • Pensijų sistemos reformos įstatymo 1, 2, 3, 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas.
 • Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas.
 • Pasitikrinti Jūsų būsimos pensijos dydį, rasti informaciją apie pervedamas įmokas į Jūsų pasirinktą pensijų fondą galite „Sodros“ interneto svetainėje.
 • Lietuvos banko skelbiama oficiali informacija apie pensijų fondus.
 • Svarbūs „INVL Asset Management“ dokumentai.
Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka, išskyrus atvejį, kuomet dalyvaujantys pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. pasinaudos teise nutraukti pensijų kaupimą – tuomet valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mažinimas jiems nebus taikomas. Dėl papildomos valstybės įmokos, senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Asmenys, dalyviais tapę iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. turės teisę nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime arba stabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą.

Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (konservatyvaus investavimo pensijų fondas INVL STABILO II 58+).

Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukaupus tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos – pensijų anuitetą. Pensijų anuitetas yra privalomas, kai pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio (šiuo metu bazinė pensija siekia 152,92 eur, pusė – 76,46 eur). Pensijų anuiteto išmokas mokės gyvybės draudimo įmonė, su kuria sudarysite anuiteto mokėjimo sutartį. Sukaupta suma bus pervesta į šios įmonės sąskaitą, o ši įsipareigos Jums mokėti sutarto dydžio anuitetą iki gyvos galvos. Ar po mirties dar neišmokėta suma gali būti paveldėta, priklausys nuo to, kokį anuitetą pasirinksite – su paveldėjimu ar be jo. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti čia.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.