Antros pakopos pensijų fondai

Ar žinojote, kad

 • Lietuvoje vidutinė „Sodros“ pensija, turint būtinąjį stažą, 2018 m. birželį siekė vos 323,7 euro;
 • „Sodros“ mokamos pensijos dydį nulemia dirbančių asmenų ir pensininkų santykis, taip pat ekonomikos padėtis. Todėl dirbančiųjų įtaka būsimai pensijai gali būti gana ribota.

Norint padidinti pajamas senatvėje, galima papildomai kaupti II ir III pakopos pensijų fonduose. II pakopos pensijų fonduose kaupiamos lėšos pervedamos iš darbdavio „Sodrai“ mokamų socialinių draudimo įmokų. Įvairių tyrimų duomenimis, norint išlaikyti panašų į esamą pragyvenimo lygį senatvėje, pensijoje reiktų gauti 60-85 proc. prieš pensiją gaunamų pajamų.

2013 m. vykusios reformos metu šalies gyventojams, dalyvaujantiems pensijų kaupimo sistemoje, buvo sudarytos galimybės pasirinkti, ar jie nori patys prisidėti prie kaupimo, mokėdami papildomas įmokas į pensijų kaupimo sąskaitą. Tokiu atveju valstybė asmeniui skiria papildomą skatinamąją įmoką, priklausančią nuo užpraeitų metų vidutinio darbo užmokesčio. Šis kaupimo būdas dar vadinamas 2 + 2 + 2 sistema arba maksimaliu kaupimu.

Taigi, jeigu Jūs sudarote naują pensijos kaupimo sutartį, Jūsų įmokos yra iš trijų šaltinių: „Sodros“ pervedamos socialinio draudimo dalies įmokos, Jūsų savanoriškai mokamos įmokos nuo darbo užmokesčio ir skatinamosios valstybės įmokos.


Įmokų šaltiniai, sudarius naują II pakopos pensijų kaupimo sutartį.

Įmokų dydžius valstybė nustato pensijų kaupimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ir jie yra vienodi visiems pensijų sistemos dalyviams. Pateikiame įmokų į II pakopos pensijų fondus dydžius, pasirašius naują pensijų kaupimo sutartį arba pasirinkus maksimalaus kaupimo būdą, pagal 2 + 2 + 2 sistemą:

  Nuo 2014 m. Nuo 2016 m. Nuo 2020 m.
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalis 2 proc. 2 proc. 3,5 proc.
Papildoma dalyvio lėšomis mokama pensijų įmoka 1 proc. 2 proc. 2 proc.
Skatinamoji įmoka iš valstybės biudžeto
(nuo užpraeitų metų vidutinio darbo užmokesčio)
1 proc. 2 proc. 2 proc.

Pensijų kaupimo II pakopoje nauda

 • Investicija į ateitį: sulaukę pensijos, ją gausite iš dviejų šaltinių – „Sodros“ ir II pakopos pensijų fondo. Lietuvos banko tyrimo duomenimis, šalies gyventojams mokant įmokas į II pakopos pensijų fondą, tikėtinas senatvės pensijos dydis, priklausomai nuo jų amžiaus ir darbo stažo, išaugtų 15–34 proc.
 • Patogu: į asmeninę pensijų sąskaitą Jums patiems pervesti lėšų nereikia – tuo pasirūpins „Sodra“. Be to, jūsų pensijų fondo sąskaitoje kaupiamos lėšos visą kaupimo laikotarpį bus investuojamos, net ir nustojus mokėti draudimo įmokas (jei netektumėte darbo, ligos atveju ar dėl kitų priežasčių). Vėl pradėjus dirbti ir gauti draudžiamųjų pajamų, „Sodros“ įmokos bus toliau pervedamos į II pakopos pensijų fondą.
 • Skirta tik Jums: į pensijų fondą mokamos lėšos bus skirtos būtent Jūsų senatvės pensijai, o ne skirstomos kitų gyventojų pensijoms ir pašalpoms.
 • Ilgalaikiška: sąskaitoje sukauptą pensijų turtą, priešingai nei „Sodros“ pensijos atveju, galės perimti ir Jūsų paveldėtojai.
 • Prisideda ir valstybė: nuo 2014 m. sausio 1 d. vienam iš tėvų, gaunančiam vaiko priežiūros išmoką ir auginančiam vaiką iki 3 metų, į pensijų fondą bus pervedama 2 proc. užpraeitų metų vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio pensijų įmoka iš valstybės biudžeto lėšų. Pensijų įmokos pervedamos už kiekvieną vaiką iki 3 metų.

Kaip atsiimti sukauptas lėšas iš II pakopos pensijų fondų?

 • Sukauptą pensijų fonde turtą galėsite atsiimti sulaukę teisės aktuose nustatyto pensinio amžiaus arba įgiję teisę į išankstinę pensiją.
 • Pensijų išmoka gali būti išmokėta vienu kartu (vienkartinė pensijų išmoka), dalimis (periodinė pensijų išmoka) ar įsigyjant pensijų anuitetą draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimo veiklą.
 • Pagal šiuo metu galiojančią bazinio pensijų anuiteto dydžio lentelę, kuri sudaroma Lietuvos banko nustatyta tvarka, pensinio amžiaus (63 metų ir 8 mėnesių) vyrui prievolė įsigyti pensijų anuitetą atsiranda sukaupus 16 524 EUR sumą, o pensinio amžiaus (62 metų ir 4 mėnesių) moteriai – 17 107 EUR sumą.
 • Daugiau informacijos apie pensijų išmokas galite rasti čia.

Svarbu žinoti sudarantiems naują sutartį

 • Pensijų fondų lėšos yra investuojamos, vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija.
 • Dalyvaudami pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius.
 1. II pakopos pensijų fondams taikomas turto valdymo mokestis.
 2. III pakopos pensijų fondams taikomi įmokos, turto valdymo mokesčiai. Taip pat iš pensijų fondų turto dengiamos depozitoriumo, sandorių sudarymo, valiutos keitimo ir kitos sąnaudos. Keičiant pensijų fondą taip pat gali būti taikomi išėjimo mokesčiai;
 3. Taip pat iš pensijų fondų turto gali būti dengiamos valiutos keitimo sąnaudos;
 • Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupimo sistemoje „Sodros” senatvės pensija yra proporcingai mažinama įstatymų nustatyta tvarka.
 • II pakopos pensijos kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo tokios sutarties sudarymo apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.
 • Kaupiant pensijų fonduose, investavimo rizika tenka pensijų fondų dalyviui – pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja investicijų pelningumo. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų ir nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Kadangi pensijų fondo vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Daugiau informacijos apie su pensijų fondų investavimu susijusias rizikas galite rasti čia.
 • Likus septyneriems metams ir mažiau iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą.
 • Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą galite rasti www.pensijusistema.lt; www.sodra.lt; www.lb.lt.

2013 metų pensijų sistemos reforma

2013 m. vykusios pensijų reformos metu jau kaupiantys II pakopos pensijų fonduose galėjo pasirinkti maksimalaus kaupimo būdą arba nieko nekeisti (minimalus kaupimas), arba visiškai sustabdyti kaupimą.

Kaupiant minimaliai dalyvio įmokos į II pakopos pensijų fondą pervedamos tik iš „Sodros“. Sustabdžius kaupimą, naujos įmokos į pensijų kaupimo sąskaitą nepervedamos, tačiau anksčiau sukaupta suma paliekama II pakopos pensijų fonduose ir toliau investuojama. Tuo tarpu pasirinkę maksimalaus kaupimo būdą, įmokas gauna iš 3 šaltinių.

Pateikiame įmokų šaltinius pagal pasirinktą pensijų kaupimo būdą.

Galimi pasirinkimai „Sodros“ įmoka
(nuo atlyginimo „ant popieriaus“)
Savanoriška įmoka
(nuo atlyginimo „ant popieriaus“)
Papildomas valstybės skatinimas
(nuo užpraeitų metų vidutinio darbo užmokesčio)
Maksimalus kaupimas + + +
Minimalus kaupimas + - -
Sustabdomas kaupimas - - -

Svarbu atkreipti dėmesį, kad II pakopos pensijų fondų dalyviai šiuo metu negali pasirinkti kitos pensijų kaupimo sistemos, išskyrus sustabdžiusius kaupimą, – šie dalyviai gali atnaujinti įmokas į pensijų fondų sąskaitą pagal įmokų schemą, kurią buvo pasirinkę iki sustabdymo dienos.

Gavę pirmąją įmoką į savo pensijų kaupimo sąskaitą, pensijų dalyviai gali keisti pensijų kaupimo bendrovę. Šiuo metu vis daugiau dalyvių nusprendžia keisti pensijų kaupimo bendrovę, siekdami geresnių investavimo rezultatų, mažesnių mokesčių ar profesionalesnio klientų aptarnavimo.

Kviečiame pasirinkti „INVL Asset Management“ II pakopos pensijų fondus savo pensijai kaupti.

Rekomenduojame rinktis Jūsų amžių atitinkančius pensijų fondus, o vėliau, „INVL Asset Management“ pasirūpins, kad laiku pensijų fondą pakeistumėte į ne tokį rizikingą.

Koks Jūsų amžius?
16–46 metai 47–52 metai 53–57 metai 58 ir daugiau metai

Jums 16–46 metai?
Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, kuriuose investicijų į akcijas dalis siekia iki 100 proc. Akcijų kainos kartais svyruoja ir tai gali virsti nuostoliais trumpalaikiu periodu. Šie pokyčiai atspindi didesnę šių fondų vertės svyravimo riziką trumpuoju laikotarpiu, tačiau ilguoju laikotarpiu investicijos paprastai būna pelningos.

Jums 47–52 metai?
Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, kuriuose iki 50 proc. investuojama akcijų rinkose, likusi dalis – į obligacijas ir terminuotuosius indėlius. Šių fondų vertė mažiau kinta trumpalaikiu periodu, o tokie pokyčiai atspindi mažesnę fondų vertės kitimo riziką, tačiau ir jų pelningumas mažesnis nei akcijų fondų.

Jums 53–57 metai?
Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, kuriuose iki 30 proc. investuojama akcijų rinkose, likusi dalis – į obligacijas ir terminuotuosius indėlius.

Jums 58 ir daugiau metų?
Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, kuriuose 100 proc. lėšų investuojama į mažiausios rizikos vertybinius popierius, obligacijas ir terminuotuosius indėlius.

Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas.

Su pensijų fondo taisyklėmis galite susipažinti meniu juostoje pasirinkę Jus dominantį pensijų fondą arba atvykę į „INVL Asset Management“ klientų aptarnavimo padalinius.

Kodėl verta rinktis mūsų valdomus pensijų fondus?

Valdydami pensijų fondus nuo pat jų atsiradimo pradžios 2004 metais, sukaupėme patirtį, leidžiančią klientams pasiūlyti profesionalų požiūrį. Tikime, kad prie mūsų sėkmės plėtojant pensijų fondų veiklą pirmiausia prisideda dėmesys kliento poreikiams ir šios stiprybės:

 • Lėšų valdymas pagal Jūsų amžių – siekiame pasiūlyti tinkamiausią pensijų fondą atsižvelgiant į gyvenimo ciklo pensijų fondo koncepciją, kuri užtikrina maksimalias galimybes pasiekti aukščiausią tikėtiną grąžą, išskaidant investavimo riziką per skirtingus gyvenimo laikotarpius.
 • Nuolatinė analizė – siekdami užtikrinti geriausią rizikos ir grąžos santykį, nuolat analizuojame kintančias rinkos sąlygas ir patraukliausių investicijų potencialą.
 • Dėmesys klientams – mūsų klientai ataskaitas elektroniniu paštu apie pensijų sąskaitoje sukauptą turtą gauna net keturis kartus per metus.
 • Vieni mažiausių mokesčių – esame vienintelė pensijų fondų valdymo įmonė, kuri II pakopos pensijų fonduose netaiko perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondą mokesčio. Taikome ir vienus mažiausių II pakopos pensijų fondų administravimo mokesčių. Kuo mažesni administravimo mokesčiai – tuo daugiau lėšų bus skirta Jūsų pensijai kaupti.


Daugiau informacijos
Jei turite klausimų ar norite sužinoti daugiau apie pensijų fondus, susisiekite su mumis telefonu 8 700 55 959, el. paštu pensijos@invl.com.

Sudaryti naują pensijų kaupimo sutartį (taikoma INVL EXTREMO II 16+, INVL MEDIO II 47+, INVL MEZZO II 53+ ir INVL STABILO II 58+ fondams) galite ir el. būdu.

Naudinga informacija ir nuorodos:

 • Pensijų kaupimo įstatymas.
 • Pensijų sistemos reformos įstatymo 1, 2, 3, 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas.
 • Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija apie pensijų sistema.
 • Pasitikrinti Jūsų būsimos pensijos dydį, rasti informaciją apie pervedamas įmokas į Jūsų pasirinktą pensijų fondą galite „Sodros“ interneto svetainėje.
 • Lietuvos banko skelbiama oficiali informacija apie pensijų fondus.
 • Svarbūs UAB „INVL Asset Management“ dokumentai.
Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka. Dėl papildomos valstybės įmokos, senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (konservatyvaus investavimo pensijų fondas INVL STABILO II 58+).

Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukaupus tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos – pensijų anuitetą. Pensijų anuitetas yra privalomas, kai pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio (šiuo metu bazinė pensija siekia 152,92 eur, pusė – 76,46 eur). Pensijų anuiteto išmokas mokės gyvybės draudimo įmonė, su kuria sudarysite anuiteto mokėjimo sutartį. Sukaupta suma bus pervesta į šios įmonės sąskaitą, o ši įsipareigos Jums mokėti sutarto dydžio anuitetą iki gyvos galvos. Ar po mirties dar neišmokėta suma gali būti paveldėta, priklausys nuo to, kokį anuitetą pasirinksite – su paveldėjimu ar be jo. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti čia.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.