Antros pakopos pensijų fondai

Dėmesio!

Nuo 2019 metų pradžios vyksta II pakopos pensijų reforma. Visą informaciją apie vykstančią reformą rasite šiame puslapyje reforma.invl.com.

Ar žinojote, kad

 • Lietuvoje vidutinė „Sodros“ pensija, turint būtinąjį stažą, 2018 m. spalį siekė vos 337,48 euro;
 • Įvairių tyrimų duomenimis, norint išlaikyti panašų į esamą pragyvenimo lygį senatvėje, pensijoje reiktų gauti 60-85 proc. prieš pensiją gaunamų pajamų.
 • „Sodros“ mokamos pensijos dydį nulemia dirbančių asmenų ir pensininkų santykis, taip pat ekonomikos padėtis. Todėl dirbančiųjų įtaka būsimai pensijai gali būti gana ribota. Valstybė, siekdama, kad šalies gyventojai galėtų daugiau sukaupti pensijai, nuo 2019 metų įgyvendina II pakopos pensijų fondų reformą, kuria skatina, kad į kaupimą šiuose fonduose įsitrauktų daugiau gyventojų.

Norint padidinti pajamas senatvėje iki 80 proc. ligtolinių pajamų, rekomenduojama papildomai kaupti II ir III pakopos pensijų fonduose.

Kaupimas II pakopoje nuo 2019 m.

Nuo 2019 metų Lietuvoje įgyvendinama II pakopos pensijų fondų pensijų kaupimo reforma.

Pertvarkius darbdavio ir dirbančiųjų mokamus mokesčius, didžiąja dalimi atvejų (priklausomai nuo pajamų dydžio) toliau kaupti pensijai II pakopos pensijų fonde yra finansiškai naudinga – dėl mokesčių sistemos pokyčių ir toliau kaupiant pensijai atlyginimas „į rankas“ arba padidėjo, arba išliko toks pats net ir vietoj minimalaus kaupimo pasirinkus maksimalų.

Tad dirbantieji gali nukreipti daugiau lėšų kaupimui pensijų fonduose ir taip pasirūpinti savo ateitimi.

Kaupti II pakopos pensijų fonduose nuo 2019 metų tapo dar patogiau – kaupiama gyvenimo ciklo fonduose, kurie investicinę riziką keičia patys, atsižvelgiant į dalyvių amžių, tad gyventojams pensijų fondą pakaks pasirinkti vieną kartą. Taip pensijai bus taupoma labiausiai dalyvių amžiui bei likusiam laikui iki pensijos tinkamuose fonduose.

INVL siūlo kaupti antros pakopos gyvenimo ciklo pensijų fonduose nuo 2019 m. sausio 2 dienos.

Iš viso įsteigti septyni INVL gyvenimo ciklo pensijų kaupimo fondai, o jų pavadinimai atspindi kaupiančių dalyvių gimimo datas: „INVL pensija 1954-1960“, „INVL pensija 1961-1967“, „INVL pensija 1968-1974“, „INVL pensija 1975-1981“, „INVL pensija 1982-1988“, „INVL pensija 1989-1995“, „INVL pensija 1996-2002“, taip pat „INVL pensijų turto išsaugojimo fondas“, skirtas pensinio amžiaus sulaukusių asmenų lėšoms. Norintys pasikeisti jiems pagal amžių priskirtą pensijų fondą, gali tai padaryti pateikę prašymą pensijų kaupimo bendrovei.

INVL gyvenimo ciklo fondai į akcijas investuos, kol dalyviams sukaks 48 metai. Šiuo laikotarpiu investicijos bus nukreipiamos į akcijas ir kitas rizikingesnes turto klases – nekilnojamąjį ar kitą alternatyvų turtą. Nors akcijų vertė labiau svyruoja, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje leidžia uždirbti daugiau. Likus 17 metų iki pensijos, gyvenimo ciklo fondai pradės mažinti akcijų ir didinti obligacijų dalį. Kuo dalyviai bus vyresni, tuo daugiau investicijų bus nukreipiama į šią turto klasę, kurios rizikingumas yra mažesnis ir leidžia sumažinti sukaupto turto vertės svyravimus.

Kaupiant gyvenimo ciklo fonduose valdymo mokestis bus palaipsniui mažinamas – 2019 m. jis bus 0,8 proc., 2020 m. – 0,65 proc., kol nuo 2021 metų pasieks 0,5 proc. metinį turto valdymo mokestį, tuo tarpu turto išsaugojimo fonde šis mokestis sieks tik 0,2 proc.

Pagrindinės naujovės:

 • Keičiasi II pensijų kaupimo pakopos pensijų fonduose formulė. Nuo 2023 m. visi II pakopos dalyviai kaups pagal formulę „3+1,5 proc.“ (3 proc. dalyvio įmoka nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“ plius 1,5 proc. valstybės įmoka nuo užpraeitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio).

  2019 metais valstybės skatinamoji įmoka kaupiant maksimaliai yra 16,41 eurų per mėnesį. Iki šiol kaupę maksimaliai prie šios formulės nuo 2019 metų pereis automatiškai, o kaupę minimaliai – 2019 m. kaups pagal formulę „1,8+0,3 proc.“ (1,8 proc. dalyvio įmoka nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“ plius 0,3 proc. valstybės įmoka nuo užpraeitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio) ir palaipsniui kasmet po 0,3 procentinio punkto didins įmokas, kol jų kaupimo formulė pasieks „3+1,5 proc.“:

  Metai Kaupimo formulė kaupiant palaipsniui
  2019 m. 1,8 + 0,3
  2020 m. 2,1 + 0,6
  2021 m. 2,4 + 0,9
  2022 m. 2,7 + 1,2
  2023 m. 3 + 1,5

  Minimaliai kaupiantys prie maksimalaus kaupimo gali pereiti ir 2019 metais – tam reikia pensijų kaupimo bendrovei pateikti prašymą iki 2019 m. liepos 31 dienos. Pasirinktas kelias lems ir valstybės įmokos dydį į pensijų fondą.

 • Kaupiant II pakopos fonduose nuo 2019 metų nebėra mažinama „Sodros“ pensija.
 • II pakopos pensijų fondai veikia gyvenimo ciklo principu. Šalies pensijų kaupimo bendrovės gyvenimo ciklo fondus įsteigė 2018 m. pabaigoje: pensijai nuo šiol kaupiama viename iš 7 fondų, kurie yra suskirstyti pagal dalyvių gimimo metus ir patys palaipsniui keičia rizikingumą, taip pat vieną vadinamąjį „išmokų“ fondą, kuriame sukauptą turtą laiko jau išėjusieji į pensiją.
 • Gyvenimo ciklo pensijų fondai keičia rizikingumą patys, pagal savo dalyvių amžių, tad gyventojams tuo nereikia rūpintis. Visi iki šiol kaupę II pakopoje šalies gyventojai, jeigu nepasirinks kitaip, kaups pagal amžių jiems tinkamiausiame pensijų fonde.
 • Palaipsniui bus beveik du kartus sumažintas pensijų fondų valdymo mokestis: jis nuo 2021 metų bus tik 0,5 proc. ir sumažės iki dviejų kartų, o dalyviai sukaups daugiau.
 • Kaupiant galima „pasiimti“ kaupimo atostogas, įvairiais laikotarpiais, kurios per visą kaupimo laikotarpį galės trukti iki metų.
 • Priklausomai nuo fonde sukauptos sumos ir Jūsų pasirinkto išmokų būdo išėjus į pensiją, sukauptas turtas ar jo dalis galės būti ir paveldima, o anuiteto išmokėjimo paslaugą nuo 2020 metų teiks „Sodra“.

Iki šiol kaupę pensijų fonde ir visgi svarstantys apie kaupimo sustabdymą ar nutraukimą, tai padaryti galės nuo 2019 m. pradžios iki birželio 30 dienos. Tokiu atveju bus du pasirinkimai, dėl kurių taip pat reiktų kreiptis į savo pensijų kaupimo bendrovę nuo 2019 metų sausio 1 iki birželio 30 dienos, – palikti sukauptas lėšas pensijų fonde, kad jos ir toliau būtų investuojamos iki pensinio amžiaus arba grąžinti jas į „Sodrą“, kur jos bus perskaičiuotos į čia kaupiamus taškus. Visgi, ar verta tai daryti ir ar pakankamas galimybes sukaupti papildomai pensijai suteikia kitos rinkoje esančios alternatyvos, kviečiame įvertinti pasitarus su finansų konsultantu.

Svarbiausi pokyčiai nekaupusiems II pakopoje iki 2019 metų

Visi dirbantieji iki 40 metų amžiaus įtraukiami į pensijų kaupimą II pakopoje. Jiems viena iš penkių šalies pensijų kaupimo bendrovių bus priskirta atsitiktine tvarka, o pranešimus apie tai jie gaus iš „Sodros“. Jei priskirta bendrovė jiems bus tinkama, jie joje pradės kaupti nuo 2019 m. vidurio.

Norintys gali pasirinkti ir kitą bendrovę – tokiu atveju apie tai reiktų pranešti naujai pasirinktai pensijų kaupimo bendrovei iki 2019 m. birželio 30 dienos. Taip pat galite su ja sudaryti sutartį ir iš karto ir pradėti kaupti pensijai nelaukdami metų vidurio.

Taip pat galima ir atsisakyti kaupti pensijai papildomai – tokiu atveju reikia pranešti „Sodrai“ iki 2019 m. birželio 30 dienos. Į kaupimą atsisakiusieji bus įtraukiami kas trejus metus, iki kol jie sukaks 40 metų.

Išsamiau apie 2019 m. reformą skaitykite čia.

Pensijų kaupimas iki 2019 metų

Iki 2019 metų reformos II pakopos pensijų fonduose buvo galima kaupti maksimaliai arba minimaliai, taip pat dalis gyventojų buvo sustabdę kaupimą 2013 metais.

Kaupiantys maksimaliai pensijų įmokas gaudavo iš trijų šaltinių: tai buvo įmoka nuo „Sodrai“ mokamų mokesčių, papildoma įmoka nuo kaupiančiojo atlyginimo ir valstybės skatinamoji įmoka, skaičiuojama nuo užpraeitų metų vidutinio darbo užmokesčio. Šis kaupimo būdas dar buvo vadinamas 2 + 2 + 2. Pradėję kaupti II pakopos pensijų fonduose po 2013 m. reformos, kaupė maksimaliai.

Kaupiant minimaliai dalyvio įmokos į II pakopos pensijų fondą buvo pervedamos tik iš „Sodrai“ mokamų mokesčių. Šis kaupimo būdas dar buvo vadinamas 2 + 0 + 0. Taip pat buvo galima sustabdyti kaupimą – naujos įmokos į pensijų kaupimo sąskaitą buvo nepervedamos, tačiau anksčiau sukaupta suma buvo paliekama II pakopos pensijų fonduose ir toliau investuojama.

Pensijų kaupimo II pakopoje nauda

 • Investicija į ateitį: sulaukę pensijos, ją gausite iš dviejų šaltinių – „Sodros“ ir II pakopos pensijų fondo.
 • Patogu: į asmeninę pensijų sąskaitą Jums patiems pervesti lėšų nereikia – tuo pasirūpina „Sodra“. Be to, Jūsų pensijų fondo sąskaitoje kaupiamos lėšos visą kaupimo laikotarpį bus investuojamos, net ir nustojus mokėti draudimo įmokas (jei netektumėte darbo, ligos atveju ar dėl kitų priežasčių). Vėl pradėjus dirbti ir gauti draudžiamųjų pajamų, pensijų įmokos bus toliau pervedamos į II pakopos pensijų fondą.
 • Skirta Jums: priklausomai nuo fonde sukauptos sumos ir Jūsų pasirinkto išmokų būdo išėjus į pensiją, sukauptas turtas ar jo dalis galės būti ir paveldima.
 • Prisideda ir valstybė: nuo 2019 m. sausio 1 d. vienam iš tėvų, gaunančiam vaiko priežiūros išmoką ir auginančiam vaiką iki 3 metų, į pensijų fondą bus pervedama 1,5 proc. užpraeitų metų vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio pensijų įmoka iš valstybės biudžeto lėšų. Pensijų įmokos pervedamos už kiekvieną vaiką iki 3 metų.

Kaip atsiimti sukauptas lėšas iš II pakopos pensijų fondų?

 • Sukauptą pensijų fonde turtą galite naudoti sulaukę teisės aktuose nustatyto pensinio amžiaus arba įgiję teisę į išankstinę pensiją.
 • Pensijų išmoka:
  • iki 2020 metų gali būti išmokėta vienu kartu (vienkartinė pensijų išmoka), dalimis (periodinė pensijų išmoka) ar įsigyjant pensijų anuitetą draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimo veiklą. Nuo 2020 metų šalyje įsigalios nauja pensijų išmokų tvarka, kuri leis rinktis standartinį arba atidėtąjį anuitetą, o jų mokėtoju taps „Sodra“.
  • Pagal šiuo metu galiojančią bazinio pensijų anuiteto dydžio lentelę, kuri sudaroma Lietuvos banko nustatyta tvarka, pensinio amžiaus (63 metų ir 10 mėnesių) vyrui prievolė įsigyti pensijų anuitetą atsiranda sukaupus 18 355 EUR sumą, o pensinio amžiaus (62 metų ir 8 mėnesių) moteriai – 18 969 EUR sumą.
  • nuo 2020 metų šalyje įsigalios nauja pensijų išmokų tvarka, kuri priklausomai nuo sukauptos sumos ir pasirinkto išmokos būdo leis rinktis vienkartinę pensijų išmoką, taip pat standartinį arba atidėtąjį anuitetą, o jų mokėtoju taps „Sodra“. Priklausomai nuo sukauptos sumos II pakopos pensijų fonde, bus taikomi šie lėšų atsiėmimo būdai:
   • Jeigu sukaupta iki 3 tūkst. eurų, mokama vienkartinė išmoka.
   • Jeigu sukaupta nuo 3 iki 10 tūkst. eurų, mokamos periodinės išmokos tol, kol pasibaigs lėšos.
   • Jeigu sukaupta nuo 10 iki 60 tūkst. eurų, perkamas pensijų anuitetas ir išmokos bus mokamos iki pat mirties. Bus galima įsigyti dviejų rūšių anuitetus:
    • Standartinį (pensijų išmokos pradedamos mokėti iškart įsigijus anuitetą ir mokamos iki gyvenimo pabaigos. Išmokas mokės „Sodra“ papildomai prie valstybės mokamos senatvės pensijos);
    • Atidėtąjį (nuo pensinio amžiaus pradžios iki 85 metų išmokos mokamos iš privataus pensijų fondo, ir šios lėšos bus paveldimos, – tam būtų skiriama 85-90 proc. nuo fonde sukauptų lėšų, o nuo 85 metų amžiaus išmokas mokės „Sodra“, o šiam tikslui skiriama apie 10–15 proc. nuo visos II pakopos fonde sukauptos sumos, tačiau šios išmokos nepaveldimos).
   • Jeigu sukaupta daugiau kaip 60 tūkst. eurų, turto dalis, viršijanti šią sumą, gali būti išmokama vienkartine pensijų išmoka, o likusi dalis mokama iki mirties pagal įsigytą anuitetą.

Svarbu žinoti sudarantiems naują sutartį

 • Pensijų fondų lėšos yra investuojamos vadovaujantis Lietuvos banko patvirtinta pensijų fondo investavimo strategija.
 • Dalyvaudami pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti atitinkamo pensijų fondo nustatytus mokesčius. Kaupiant II pakopos pensijų fonduose taikomas turto valdymo mokestis, taip pat iš pensijų fondų turto gali būti dengiamos valiutos keitimo sąnaudos.
 • Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupimo sistemoje iki 2019 m. „Sodros“ senatvės pensija yra proporcingai mažinama įstatymų nustatyta tvarka. Nuo 2019 m. kaupimas II pakopos pensijų fonde įtakos „Sodros“ pensijai neturės.
 • II pakopos pensijos kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo tokios sutarties sudarymo apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.
 • Kaupiant pensijų fonduose, investavimo rizika tenka pensijų fondų dalyviui – pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja investicijų pelningumo. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų ir nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Kadangi pensijų fondo vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Daugiau informacijos apie su pensijų fondų investavimu susijusias rizikas galite rasti čia.
 • Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą galite rasti www.kiek.lt, www.sodra.lt, www.lb.lt.

Gavę pirmąją įmoką į savo pensijų kaupimo sąskaitą, pensijų dalyviai gali keisti pensijų kaupimo bendrovę.

Kodėl verta rinktis mūsų valdomus pensijų fondus?

Valdydami pensijų fondus nuo pat jų atsiradimo pradžios 2004 metais, sukaupėme patirtį, leidžiančią klientams pasiūlyti profesionalų požiūrį. Tikime, kad prie mūsų sėkmės plėtojant pensijų fondų veiklą pirmiausia prisideda dėmesys kliento poreikiams ir šios stiprybės:

 • Lėšų valdymas pagal Jūsų amžių – siekiame pasiūlyti tinkamiausią pensijų fondą atsižvelgiant į gyvenimo ciklo pensijų fondo koncepciją, kuri užtikrina maksimalias galimybes pasiekti aukščiausią tikėtiną grąžą, išskaidant investavimo riziką per skirtingus gyvenimo laikotarpius.
 • Nuolatinė analizė – siekdami užtikrinti geriausią rizikos ir grąžos santykį, nuolat analizuojame kintančias rinkos sąlygas ir patraukliausių investicijų potencialą.
 • Dėmesys klientams – mūsų klientai ataskaitas elektroniniu paštu apie pensijų sąskaitoje sukauptą turtą gauna net keturis kartus per metus, o INVL savitarnoje šią informaciją gali peržiūrėti bet kuriuo jiems patogiu metu.
 • Išskirtiniai ilgalaikiai rezultatai – INVL pensijų fondų pastarųjų 5 metų rezultatai, vertinant uždirbtą vidutinę metinę grąžą, buvo geriausi daugumoje pensijų fondų kategorijų, nevertinant gyvenimo ciklo fondų (remiantis Lietuvos banko paskelbtais 2018 m. pabaigos šalies pensijų fondų veiklos rezultatais).Daugiau informacijos
 • Jei turite klausimų ar norite sužinoti daugiau apie pensijų fondus, susisiekite su mumis telefonu 8 700 55 959, el. paštu pensijos@invl.com. Užsiregistruoti į konsultaciją galite ir internetu.
 • Sudaryti naują II pakopos pensijų kaupimo sutartį galite ir el. būdu.
 • Daugiau informacijos apie INVL pensijų fondų investavimo strategijas rasite pensijų fondų taisyklėse.
 • Čia galite rasti fondų ataskaitas ir apžvalgas.

Naudinga informacija ir nuorodos:

 • Pensijų kaupimo įstatymas.
 • Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas.
 • Pasitikrinti Jūsų būsimos pensijos dydį, rasti informaciją apie pervedamas įmokas į Jūsų pasirinktą pensijų fondą galite „Sodros“ interneto svetainėje.
 • Lietuvos banko skelbiama oficiali informacija apie pensijų fondus.
 • „INVL Asset Management“ valdomų pensijų fondų depozitoriumas yra AB SEB bankas, buveinės adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 • Svarbūs „INVL Asset Management“ dokumentai.
Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka, išskyrus atvejį, kuomet dalyvaujantys pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. pasinaudos teise nutraukti pensijų kaupimą – tuomet valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mažinimas jiems nebus taikomas. Dėl papildomos valstybės įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Asmenys, dalyviais tapę iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. turės teisę nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime arba stabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą.

Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukaupus tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos – pensijų anuitetą. Pensijų anuitetas yra privalomas, kai pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio (šiuo metu bazinė pensija siekia 164,59 eur, pusė – 82,3 eur). Pensijų anuiteto išmokas mokės gyvybės draudimo įmonė, su kuria sudarysite anuiteto mokėjimo sutartį. Sukaupta suma bus pervesta į šios įmonės sąskaitą, o ši įsipareigos Jums mokėti sutarto dydžio anuitetą iki gyvos galvos. Ar po mirties dar neišmokėta suma gali būti paveldėta, priklausys nuo to, kokį anuitetą pasirinksite – su paveldėjimu ar be jo. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti čia.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.