INVL pensijų turto išsaugojimo fondas

Fondo veiklos pradžia - 2019 m. sausio 2 d.

Strategija
Fondo „INVL pensijų turto išsaugojimo fondas“ investavimo tikslas yra užtikrinti subalansuotą ilgalaikį fondo augimą, taip išsaugant dalyvių pensijų sąskaitose sukaupto turto perkamąją galią ilguoju laikotarpiu. Fondo investicijų portfelis formuojamas taip, kad atitiktų santykinai nedidelių svyravimų ir likvidumo kriterijus. Fondo strategija nepriklauso nuo dalyvių amžiaus.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2019-01-02)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2019-01-02
Valdytojas INVL Asset Management
Mokesčiai
Valdymo mokestis 0,20 %
Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 1,0000 EUR   (2019-01-02)
Iki 1,0302 EUR   (2019-05-21)
Pokytis 3,02%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2019-05-21
Vertė 1,0302 EUR
Grynieji aktyvai 2.142.958,2062 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena 0,18
Savaitė 0,25
Mėnuo -0,25
3 mėnesiai 1,26
Einamieji metai 3,02
Metai -
Visas 3,02
Lyginamasis indeksas

Lyginamasis indeksas apibūdina fondo investavimo strategiją ir yra sudarytas iš atskirų turto klases parodančių indeksų. Fondo atitikimą lyginamajam indeksui apibūdina sekimo paklaidos (angliškai „tracking error“) rodiklis, kurio maksimalus galimas dydis yra 5 proc.

Daugiau informacijos apie lyginamąjį indeksą rasite fondo investavimo strategijoje.

2019 m. sausio 2 d. sudėtis:

15,60% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
1,40% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
3,00% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)
20,00% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index (BERPG1 Index)
20,00% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 1-3 Year TR Index Value (LEC1TREU Index)
20,00% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
10,00% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraudžiant Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
10,00% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka, išskyrus atvejį, kuomet dalyvaujantys pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. pasinaudos teise nutraukti pensijų kaupimą – tuomet valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mažinimas jiems nebus taikomas. Dėl papildomos valstybės įmokos, senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Asmenys, dalyviais tapę iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. turės teisę nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime arba stabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą.

Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukaupus tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos – pensijų anuitetą. Šiuo metu pensijų anuitetas yra privalomas, kai pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio. Nuo 2020 m. anuitetą bus privaloma įsigyti sukaupus 10 tūkstančių eurų, o anuiteto mokėtoja bus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valdyba), su kuria sudarysite anuiteto mokėjimo sutartį. Sukaupta suma bus pervesta į Valdybos sąskaitą, o ši įsipareigos Jums mokėti sutarto dydžio anuitetą iki gyvos galvos. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti čia.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.