Lyginamieji indeksai

Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (LEGATREH Index) – indeksas, kuris matuoja pasaulio investicinio reitingo skolos priemones iš dvidešimt keturių vietinės valiutos rinkų, perskaičiuotas eurais.

Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index – 1–3 metų trukmės Eurozonos vyriausybių eurais denominuotų obligacijų indeksas.

Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Index – 3–5 metų trukmės Eurozonos vyriausybių eurais denominuotų obligacijų indeksas.

Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 5-7 Yr Bond Index – 5–7 metų trukmės Eurozonos vyriausybių eurais denominuotų obligacijų indeksas.

Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-3 Yr TR – 1–3 metų trukmės Eurozonos vyriausybių eurais denominuotų obligacijų indeksas.

Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt 3-5 Yr Tr – 3–5 metų trukmės Eurozonos vyriausybių eurais denominuotų obligacijų indeksas.

Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Government 5–7 year TR – 5–7 metų trukmės Eurozonos vyriausybių eurais denominuotų obligacijų indeksas.

Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Government 7–10 year TR – 7–10 trukmės Eurozonos vyriausybių eurais denominuotų obligacijų indeksas.

CECE Extended Index EUR – Rytų Europos besivystančių rinkų akcijų indeksas.

Dow Jones Credit Suisse hedge fund index – apribotos rizikos fondų indeksas, kuris sudaromas norint parodyti visų apribotos rizikos fondų rezultatus. Originali valiuta USD, reikšmė imama EUR.

EMMI EURO Over Night Index Average (EONIA Index) – Europos centrinio banko vienos nakties paskolų eurais indekso vidurkis.

Ethical Euro Corporate Bond Index – įmonių obligacijų, denominuotų eurais, indeksas, į kurį įtraukiamos tik investicinį reitingą turinčios įmonės.

Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Months Index – tarpbankinių palūkanų normų eurais 1 mėnesio grąžos indeksas.

FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Total Return Index (NEPRA Index) – indeksas, kuris susideda iš didžiausių išsivysčiusios Europos nekilnojamojo turto investicinių fondų ir kompanijų.

JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe – Europos besivystančių rinkų vyriausybių obligacijų, denominuotų eurais, diversifikuotas indeksas.

JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe – Europos besivystančių rinkų įmonių obligacijų, denominuotų doleriais, platusis indeksas.

JP Morgan Emerging Markets Bond Plus EMBI+ Composite USD – Besivystančių rinkų vyriausybių obligacijų, denominuotų doleriais,indeksas.

JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR – Pasaulio besivystančių rinkų obligacijų indeksas perskaičiuotas į eurus.

JP Morgan EMBI Global Core Index Hedged in EUR – Pasaulio Besivystančių rinkų vyriausybių indeksas, apdraustas nuo valiutos rizikos euro atžvilgiu.

Merrill Lynch EMU Broad Market 1–3Y Index – 1–3 metų trukmės obligacijų indeksas.

MSCI AC World Index IMI USD Net Index – pasaulio akcijų rinkų indeksas. Originali valiuta USD, reikšmė imama EUR.

MSCI Emerging Markets Net Return USD Index – besivystančių pasaulio rinkų akcijų indeksas. Originali valiuta USD, reikšmė imama EUR.

MSCI Eastern Europe small cap index – Rytų Europos besivystančių rinkų mažos kapitalizacijos įmonių akcijų indeksas. Originali valiuta USD, reikšmė imama EUR.

MSCI World All Country Free Total Return Index (EUR) – pasaulio akcijų rinkų indeksas. Originali valiuta USD, reikšmė imama EUR.

MSCI World EUR Index – išsivysčiusių pasaulio rinkų akcijų indeksas išreikštas EUR.

MSCI World index – išsivysčiusių pasaulio rinkų akcijų indeksas išreikštas EUR.

OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index – Baltijos šalių akcijų rinkų indeksas.

Russian Trading System Index (RTSI) – Rusijos akcijų rinkų indeksas. Originali valiuta USD, reikšmė imama EUR.

S&P GSCI commodity index – žaliavų rinkos kainų dinamiką rodantis indeksas. Rodo tikėtiną grąžą investavus į labai diversifikuotą žaliavų investicinį portfelį. Originali valiuta USD, reikšmė imama EUR.