Lyginamieji indeksai

Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index (BERPG1 Index) - 1–3 metų trukmės Eurozonos vyriausybių eurais denominuotų obligacijų indeksas.

Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Index (BERPG2 Index) - 3–5 metų trukmės Eurozonos vyriausybių eurais denominuotų obligacijų indeksas.

Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 5-7 Yr Bond Index (BERPG3 Index) - 5–7 metų trukmės Eurozonos vyriausybių eurais denominuotų obligacijų indeksas.

Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond Index (BERPG4 Index) -7–10 metų trukmės Eurozonos vyriausybių eurais denominuotų obligacijų indeksas.

CECE Extended Index (EUR) (CECEXEUR Index ) - Rytų Europos besivystančių rinkų akcijų indeksas.

EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)- Europos centrinio banko vienos nakties paskolų eurais indekso vidurkis.

ECPI Ethical EURO Corporate Bond Index (ECAPECB Index) - Įmonių obligacijų, denominuotų eurais, indeksas, į kurį įtraukiamos tik investicinį reitingą turinčios įmonės, kurios atitinka E. Capital Partners etikos standartus.

J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index) - Europos besivystančių šalių įmonių obligacijų indeksas.

Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index) - Indeksas nusakantis USD/EUR metinę apsidraudimo kainą, draudžiantis 6 mėn. išankstiniais sandoriais.

J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraudžiant Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index) - Europos besivystančių šalių įmonių obligacijų indeksas, apsidraudžiant nuo USD/EUR kurso svyravimo.

J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index) - Europos besivystančių šalių vyriausybių obligacijų indeksas.

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index) - Besivystančių valstybių obligacijų indeksas, apdraustas nuo valiutos rizikos euro atžvilgiu.

J.P. Morgan  Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Core Hedged EUR (JPEIHDEU Index) - Pasaulio Besivystančių rinkų vyriausybių indeksas, apdraustas nuo valiutos rizikos euro atžvilgiu.

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 1-3 Year TR Index Value  (LEC1TREU Index) - 1–3 metų trukmės įmonių obligacijų, denominuotų eurais, indeksas į kurį įtraukiamos tik investicinį reitingą turinčios įmonės. 

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index) - 3–5 metų trukmės įmonių obligacijų, denominuotų eurais, indeksas į kurį įtraukiamos tik investicinį reitingą turinčios įmonės.

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 5-7 Year TR Index Value (LEC5TREU Index) - 5–7 metų trukmės įmonių obligacijų, denominuotų eurais, indeksas į kurį įtraukiamos tik investicinį reitingą turinčios įmonės. 

Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value (Hedged EUR) (LEGATREH Index) - Pasaulinių įmonių obligacijų indeksas į kurį įtraukiamos tik investicinį reitingą turinčios įmonės.

MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR) - Besivystančių pasaulio valstybių akcijų rinkų indeksas. Originali valiuta USD, reikšmė imama EUR.

MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR) - Akcijų indeksas sudarytas iš 23 išsivysčiusių ir 24 besivystančių šalių rinkų. Originali valiuta USD, reikšmė imama EUR.

MSCI World EUR Index (MSERWI Index) – pasaulinių akcijų indeksas, sudarytas iš 23 išsivysčiusių šalių rinkų. Reikšmė imama EUR.

MSCI EM Eastern Europe Small Cap USD Index (MSLUEEE Index) (perskaičiuotas į EUR) - Rytų Europos besivystančių rinkų mažos kapitalizacijos įmonių akcijų indeksas. Originali valiuta USD, reikšmė imama EUR.

FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index (Net TRI) (NEPRA Index) - Indeksas, kuris susideda iš didžiausių išsivysčiusios Europos nekilnojamojo turto investicinių fondų ir kompanijų.

OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index (OMXBBCPG index) - Baltijos šalių akcijų rinkų indeksas.

Russian Trading System Cash Index (RTSI$ Index) (perskaičiuotas į EUR) - Rusijos akcijų rinkų indeksas. Originali valiuta USD, reikšmė imama EUR.