Komanda

Administracija

Atitikties komanda

„INVL Baltic Real Estate“ valdymo padalinys

INVL Technology valdymo padalinys

Investicijų valdymo padalinys

Privataus kapitalo departamentas

Pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinys

Finansų padalinys

Procesų vystymo ir priežiūros padalinys

Žmogiškųjų išteklių komanda

UAB FMĮ „INVL Finasta“