Komanda

Administracija

Atitikties komanda

„INVL Baltic Real Estate“ valdymo padalinys

INVL Technology valdymo padalinys

Alternatyvių investicijų atrankos komanda

Investicijų valdymo padalinys

Privataus kapitalo padalinys

Pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinys

Finansų padalinys

Procesų vystymo ir priežiūros padalinys

E. kanalų vystymo komanda

Institucinių pardavimų komanda

Žmogiškųjų išteklių komanda

UAB FMĮ „INVL Finasta“