Privati skola

2018 m. vasarį „INVL Asset Management“ Lietuvoje įsigijo kontrolinį turto valdymo bendrovės „Mundus“ akcijų paketą – 51 proc. akcijų.

„Mundus“ valdo atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtą rizikos kapitalo investicinį fondą „Mundus Bridge Finance“, kuris siekia ilgalaikės stabilios grąžos investuodamas į sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus (angl. private debt) skolos vertybinius popierius.

Daugiau informacijos apie „Mundus“ skaitykite čia.