Pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+"

Dalībniekiem vecumā virs 58 gadiem mēs iesakām izvēlēties pensiju plānu "INVL Konservatīvais 58+", ar 100 procentu ieguldījumu mazāk riskantos vērtspapīros, obligācijās un termiņnoguldījumos.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2015-10-15
Minimālais ieguldījumu apjoms 10 EUR
Sastāvs 100% obligācijās
Fonda konta Nr. LV21UNLA0055000597144
Pārvaldītājs IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,00 %
Pensiju fonda 0,00 %
Turētājbankas 0,00 %
Atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai no iemaksām 0,39 %
Iemaksu komisija no pirmajā darbības gadā veiktajām iemaksām 30,00 %

Iemaksu komisija no pirmajā darbības gadā veiktajām iemaksām. Sākot ar otro darbības gadu, iemaksu komisija netiek ieturēta.

Atsevišķie dati pa periodu
No 0,9705 EUR   (2017-12-11)
Līdz 0,9710 EUR   (2018-12-10)
Izmaiņas 0,05%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2018-12-10
Vērtība 0,9710 EUR
Neto aktīvi 11.603,7700 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena 0,00
Nedēļa -0,01
1 mēnesis -0,06
Trīs mēneši -0,13
Kārtējā gadā -0,08
Gads 0,12
Visi -2,90