PP "Jūra - aktīvais"

Šī pensiju plāna mērķis ir palielināt dalībnieku papildpensijas kapitāla vērtību ilgtermiņā, īstenojot aktīvu ieguldījumu politiku. Aktīva ieguldījumu politika ļauj saņemt lielāko sagaidāmo ienesīgumu pie lielākā ieguldījumu riska.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2008-03-07
Minimālais ieguldījumu apjoms 10 EUR
Fonda konta Nr. LV51UNLA0055000597186
Pārvaldītājs IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas
Pārvaldīšanas 1,00 %
Pensiju fonda 1,00 %
Turētājbankas 0,10 %
Atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai no iemaksām 0,39 %
Atsevišķie dati pa periodu
No 1,7828 EUR   (2017-12-11)
Līdz 1,7173 EUR   (2018-12-10)
Izmaiņas -3,68%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2018-12-10
Vērtība 1,7173 EUR
Neto aktīvi 59.874,6200 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena -1,25
Nedēļa -3,27
1 mēnesis -2,87
Trīs mēneši -4,44
Kārtējā gadā -3,83
Gads -3,72
Visi 7,23