INVL Konservatīvais 58+

Stratēģija
Ieguldījumu plānam ir izvēlēta konservatīva ieguldījumu politika, pensiju plānā esošos līdzekļus ieguldot finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – valstu vai uzņēmumu garantētās parādzīmēs, noguldījumos kredītiestādēs, kā arī ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās. Šī pensiju plāna ieguldījumu politika neparedz ieguldījumus akcijās.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2011-03-01
Sastāvs 100% obligācijās
Pārvaldītājs IPAS “INVL Asset Management”
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,80 %
Atlīdzība par darbības rezultātiem 0,25 %
Atsevišķie dati pa periodu
No 2,5325 EUR   (2017-12-11)
Līdz 2,5055 EUR   (2018-12-10)
Izmaiņas -1,07%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2018-12-10
Vērtība 2,5055 EUR
Neto aktīvi 23.404.582,4934 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena 0,01
Nedēļa 0,01
1 mēnesis -0,01
Trīs mēneši 0,06
Kārtējā gadā -1,20
Gads -1,03
Visi 2,87