INVL Konservatīvais 58+

Stratēģija
Ieguldījumu plānam ir izvēlēta konservatīva ieguldījumu politika, pensiju plānā esošos līdzekļus ieguldot finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – valstu vai uzņēmumu garantētās parādzīmēs, noguldījumos kredītiestādēs, kā arī ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās. Šī pensiju plāna ieguldījumu politika neparedz ieguldījumus akcijās.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2011-03-01
Sastāvs 100% obligācijās
Pārvaldītājs IPAS “INVL Asset Management”
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,60 %
Atlīdzība par darbības rezultātiem 0,25 %
Atsevišķie dati pa periodu
No 2,5277 EUR   (2018-02-20)
Līdz 2,5247 EUR   (2019-02-20)
Izmaiņas -0,12%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2019-02-20
Vērtība 2,5247 EUR
Neto aktīvi 25.027.317,0301 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena 0,01
Nedēļa -0,08
1 mēnesis 0,38
Trīs mēneši 0,79
Kārtējā gadā 0,65
Gads -0,12
Visi 0,67