INVL Konservatīvais 58+

Stratēģija
Ieguldījumu plānam ir izvēlēta konservatīva ieguldījumu politika, pensiju plānā esošos līdzekļus ieguldot finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – valstu vai uzņēmumu garantētās parādzīmēs, noguldījumos kredītiestādēs, kā arī ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās. Šī pensiju plāna ieguldījumu politika neparedz ieguldījumus akcijās.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2011-03-01
Sastāvs 100% obligācijās
Pārvaldītājs IPAS “INVL Asset Management”
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,60 %
Atlīdzība par darbības rezultātiem 0,25 %
Atsevišķie dati pa periodu
No 2,5261 EUR   (2018-04-11)
Līdz 2,5360 EUR   (2019-04-11)
Izmaiņas 0,39%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2019-04-11
Vērtība 2,5360 EUR
Neto aktīvi 26.607.014,7112 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena 0,00
Nedēļa 0,04
1 mēnesis 0,42
Trīs mēneši 0,95
Kārtējā gadā 1,09
Gads 0,39
Visi 1,12