INVL Komforts 53+

Stratēģija
Ieguldījumu Plānam ir izvēlēta sabalansēta ieguldījumu politika. Plāna līdzekļi tiek ieguldīti galvenokārt parāda vērtspapīros un noguldījumos kredītiestādēs. Līdz 25% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās un ieguldījumu fondos. Ieguldījumu politika sniedz lielāku peļņas gūšanas potenciālu ilgākā laika posmā.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2006-07-27
Pārvaldītājs IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,60 %
Atlīdzība par darbības rezultātiem 0,50 %
Atsevišķie dati pa periodu
No 2,1341 EUR   (2018-04-11)
Līdz 2,1918 EUR   (2019-04-11)
Izmaiņas 2,70%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2019-04-11
Vērtība 2,1918 EUR
Neto aktīvi 22.217.594,5167 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena -0,12
Nedēļa -0,10
1 mēnesis 1,22
Trīs mēneši 3,68
Kārtējā gadā 4,65
Gads 2,70
Visi 4,83