INVL Komforts 53+

Stratēģija
Ieguldījumu Plānam ir izvēlēta sabalansēta ieguldījumu politika. Plāna līdzekļi tiek ieguldīti galvenokārt parāda vērtspapīros un noguldījumos kredītiestādēs. Līdz 25% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās un ieguldījumu fondos. Ieguldījumu politika sniedz lielāku peļņas gūšanas potenciālu ilgākā laika posmā.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2006-07-27
Pārvaldītājs IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,80 %
Atlīdzība par darbības rezultātiem 0,50 %
Atsevišķie dati pa periodu
No 2,1524 EUR   (2017-12-11)
Līdz 2,1059 EUR   (2018-12-10)
Izmaiņas -2,16%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2018-12-10
Vērtība 2,1059 EUR
Neto aktīvi 20.679.506,7774 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena -0,50
Nedēļa -1,33
1 mēnesis -1,13
Trīs mēneši -1,17
Kārtējā gadā -2,35
Gads -2,04
Visi 4,65