INVL Komforts 53+

Stratēģija
Ieguldījumu Plānam ir izvēlēta sabalansēta ieguldījumu politika. Plāna līdzekļi tiek ieguldīti galvenokārt parāda vērtspapīros un noguldījumos kredītiestādēs. Līdz 25% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās un ieguldījumu fondos. Ieguldījumu politika sniedz lielāku peļņas gūšanas potenciālu ilgākā laika posmā.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2006-07-27
Pārvaldītājs IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,60 %
Atlīdzība par darbības rezultātiem 0,50 %
Atsevišķie dati pa periodu
No 2,1377 EUR   (2018-02-20)
Līdz 2,1602 EUR   (2019-02-20)
Izmaiņas 1,05%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2019-02-20
Vērtība 2,1602 EUR
Neto aktīvi 21.577.393,8420 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena 0,11
Nedēļa 0,07
1 mēnesis 1,36
Trīs mēneši 2,51
Kārtējā gadā 3,14
Gads 1,05
Visi 3,32