INVL Index Direct

Stratēģija
Ieguldījumu Plānam “INVL Index Direct” ir pasīva ieguldījumu politika. Tas nozīmē, ka šī ieguldījuma plāna sniegums būs pilnībā atkarīgs no plānā iekļauto ieguldījumu fondu vērtības izmaiņām, tuvu sekojot to vērtības svārstībām. Plāna līdzekļi tiek ieguldīti biržā tirgojamos ieguldījumu fondos un indeksu fondos, kuri investē komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros (līdz 50%), kā arī biržā tirgojamos ieguldījumu fondos un indeksu fondos, kas investē valsts un komercsabiedrību parāda vērtspapīros (līdz 50%), lai atkarībā no tirgus snieguma, ļautu nodrošināt ieguldījumu plāna dalībniekiem lielāku vecuma pensijas uzkrājumu ilgtermiņā.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2017-08-14
Sastāvs 50% obligācijās, un 50% akcijās
Pārvaldītājs IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,50 %
Atlīdzība par darbības rezultātiem 0,00 %
Atsevišķie dati pa periodu
No 1,0015 EUR   (2018-04-11)
Līdz 1,0699 EUR   (2019-04-11)
Izmaiņas 6,83%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2019-04-11
Vērtība 1,0699 EUR
Neto aktīvi 595.452,3753 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena -0,37
Nedēļa -0,32
1 mēnesis 2,29
Trīs mēneši 7,13
Kārtējā gadā 9,54
Gads 6,83
Visi 9,87