INVL Ekstra 47+

Stratēģija
Ieguldījumu Plānam ir izvēlēta aktīva ieguldījumu politika. Līdz 50% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās un ieguldījumu fondos. Investīcijas ieguldījumu fondos dod iespēju izmantot pasaules vadošo līdzekļu pārvaldnieku zināšanas un pieredzi finanšu tirgus jomā, ka arī papildus riska mazināšanas iespējas, tādējādi sniedzot Ieguldījumu Plāna dalībniekiem iespēju sasniegt lielāku peļņas potenciālu ilgākā laika posmā.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2011-03-02
Sastāvs 50% obligācijās, un 50% akcijās
Pārvaldītājs IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,60 %
Atlīdzība par darbības rezultātiem 0,50 %
Atsevišķie dati pa periodu
No 2,0179 EUR   (2018-04-11)
Līdz 2,1221 EUR   (2019-04-11)
Izmaiņas 5,17%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2019-04-11
Vērtība 2,1221 EUR
Neto aktīvi 27.323.874,0186 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena -0,09
Nedēļa -0,02
1 mēnesis 1,96
Trīs mēneši 6,02
Kārtējā gadā 7,72
Gads 5,17
Visi 7,97