Korporatīvajiem klientiem


Lai veicinātu darbinieku lojalitāti, uzņēmumi visā pasaulē veido papildu brīvprātīgos pensiju uzkrājumus (3. līmenis) saviem darbiniekiem. Tas ne tikai ļauj uzņēmumiem sniegt darbiniekiem papildu sociālās garantijas, bet arī nodrošina lielāku vecuma pensiju, motivē labākos darbiniekus un ļauj gūt labumu no nodokļu priekšrocībām.

Izvēloties vai izveidojot pensiju fondu, uzņēmums var pats izvēlēties fonda pārvaldnieku un tādējādi iesaistīties fonda pārvaldīšanā.

Uzņēmumi var uzkrāt līdzekļus darbiniekiem pensiju 3. līmeņa fondu divos veidos:

1. Uzņēmumi var atvērt kontus darbiniekiem jau esošā pensiju 3. līmeņa fondā un veikt iemaksas;

2. Uzņēmumi var izveidot savu darbinieku pensiju fondu⃰.

Abos iepriekšminētajos gadījumos, uzņēmumi var izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atbrīvojumu.

⃰ Saskaņā ar „INVL Asset Management” aprēķiniem, tas var būt izdevīgi uzņēmumiem ar vairāk nekā 2000 darbinieku.
  
Dalība pensiju fondā uzņēmumam sniedz iespēju gan palielināt darbinieku motivāciju un stiprināt viņu lojalitāti, gan saņemt nodokļu atvieglojumus no valsts.

Darba devēja ieguvumi, izmantojot pensiju 3.līmeņa priekšrocības uzņēmumiem:
  • Nodokļu atvieglojumi
  • Darbinieku motivācijas sistēmas attīstība, lojalitātes veicināšana un darba devēja tēla uzlabošana
  • Iespēja izvēlēties iemaksu apmēru un regularitāti un mainīt tos jebkurā brīdī
  • Iespēja izvēlēties piemērotāko pensiju plānu

AS „INVL atklātais pensiju fonds” dod iespēju piedalīties vienlaicīgi vienā vai vairākos pensiju plānos. AS „INVL atklātais pensiju fonds” piedāvā šādus pensiju 3.līmeņa plānus:

Nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem

  • Darba devēja veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā, ja tās nepārsniedz 10% no darbinieka bruto darba samaksas, netiek apliktas ar šādiem nodokļiem:
  • darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām – 24,09%
  • darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksām – 11%
  • iemaksu veikšanas brīdī nav jāmaksā arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis - 23%

Izvēlieties pensiju fondu rūpīgi un atbildīgi. Pirms parakstīt pensiju 2. un / vai 3. līmeņa fonda līgumu, izvērtējiet ar ieguldījumiem saistītos riskus, kā arī uzmanīgi izlasiet pensiju fonda dokumentus par piemērojamiem atskaitījumiem (komisijām), kas ir neatņemama daļa no pensiju uzkrājumu līguma.

Šai informācijai ir reklāmas raksturs, un to nevar uztvert kā ieteikumu, piedāvājumu vai aicinājumu ieguldīt pensiju fondos, ko pārvalda "INVL Asset Management". Šeit sniegtā informācija nevar būt par pamatu nevienam turpmāk noslēgtam līgumam. Lai gan šī reklāmas rakstura informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, IPAS "INVL Asset Management" nav atbildīgs par informācijas precizitāti, par iespējamām izmaiņām vai zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja uz šo informāciju tiek balstīti ieguldījumi. 
 
Ieguldījumi otrā un trešā līmeņa pensiju fondos ietver risku. Ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt. Pozitīvi rezultāti pagātnē negarantē, ka tādi paši rezultāti tiks sasniegti nākotnē. Zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu pensiju fondos. Jūs esat atbildīgi par saviem pensijas uzkrāšanas ieguldījuma lēmumiem. Pirms ieguldīšanas lēmuma pieņemšanas Jums vajadzētu individuāli vai ar ieguldījumu konsultantu palīdzību personiski novērtēt visus ar ieguldīšanu saistītos riskus.