Pensijas

Pašlaik pasaulē izmanto dažādas pensiju uzkrāšanas stratēģijas. Izplatīta prakse pensiju fondu dalībnieku starpā ir izvēlēties piemērotāko fondu, balstoties uz pieņemamu riska līmeni (augsta riska, vidēja riska, zema riska jeb konservatīvs ieguldījumu plāns), un nekad šo lēmumu nemainīt. Tomēr izpēte rāda, ka ilgtermiņā šis uzkrāšanas stratēģijas veids samazina dalībnieku iespējas uzkrāt lielāku naudas daudzumu, kā arī palielina risku, jo līdz ar pensionēšanās vecuma tuvošanos, finanšu tirgus krīze var ievērojami samazināt viņu uzkrātā kapitāla vērtību.

Tādēļ daudzi zinātnieki un praktiķi uzsver, ka ir īpaši svarīgi izveidot dzīves cikla pensiju fondus. Šādu fondu nepieciešamība izriet gan no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO), gan no Pasaules bankas pētījumiem par globālās finanšu krīzes ietekmi uz valstu finanšu sistēmām.

KĀDS IR JŪSU VECUMS?

Mēs Jums rekomendējam izvēlēties pensiju fondus, kas novirza līdz 100 procentiem ieguldījumu akcijās. Akciju kurss reizēm svārstās, un tas īstermiņā var izraisīt zaudējumus. Šādas izmaiņas atspoguļo šo fondu lielo īstermiņa nestabilitāti, bet ilgtermiņā ieguldījumi prasti ir ienesīgi.

Vairāk informācijas par Latvijas pensiju sistēmu: šeit.

Vairāk informācijas par pensiju 2.līmeni: šeit.

Vairāk informācijas par pensiju 3.līmeni: šeit.

KĀDĒĻ IR VĒRTS IZVĒLĒTIES MŪSU PĀRVALDĪTOS PENSIJU FONDUS?

Mēs pārvaldām pensiju fondus Latvijā kopš 2001. gada, kad tika izveidoti pirmie pensiju fondi. Pieredze, ko mēs esam uzkrājuši laika gaitā, ļauj mums piedāvāt klientiem profesionālu pieeju, kā arī ieguldījumu risinājumus ar pievienoto vērtību.

Mēs esam pārliecināti, ka mūsu priekšrocība, pirmkārt, ir uzmanība, ko mēs pievēršam katra klienta vajadzībām, kopā ar šādām stiprajām pusēm:

  • UZ DZĪVES CIKLU BALSTĪTA AKTĪVU PĀRVALDĪBA: mēs cenšamies piedāvāt vispiemērotāko pensiju fondu, vadoties no dzīves cikla pensiju fonda koncepta, kas nodrošina vislielāko iespēju sasniegt visaugstāko sagaidāmo peļņu, sadalot ieguldījuma risku dažādos dzīves posmos.
  • PASTĀVĪGA ANALĪZE: cenšoties nodrošināt vislabāko riska – ienesīguma attiecības rādītāju, mēs pastāvīgi analizējam mainīgos tirgus apstākļus un vispievilcīgāko ieguldījumu potenciālu.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS

Ja jums ir jautājumi vai vēlaties uzzināt vairāk par mūsu pensiju plāniem, lūdzu zvaniet +371 67092 988 vai rakstiet mums uz LV@invl.com.

Ar plašāku informāciju par "INVL Asset Management" pensiju plānu ieguldījumu stratēģijām var iepazīties mūsu pensiju fondu noteikumos.

Izvēlieties pensiju fondu rūpīgi un atbildīgi. Pirms parakstīt pensiju 2. un / vai 3. līmeņa fonda līgumu, izvērtējiet ar ieguldījumiem saistītos riskus, kā arī uzmanīgi izlasiet pensiju fonda dokumentus par piemērojamiem atskaitījumiem (komisijām), kas ir neatņemama daļa no pensiju uzkrājumu līguma.

Šai informācijai ir reklāmas raksturs, un to nevar uztvert kā ieteikumu, piedāvājumu vai aicinājumu ieguldīt pensiju fondos, ko pārvalda "INVL Asset Management". Šeit sniegtā informācija nevar būt par pamatu nevienam turpmāk noslēgtam līgumam. Lai gan šī reklāmas rakstura informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, IPAS "INVL Asset Management" nav atbildīgs par informācijas precizitāti, par iespējamām izmaiņām vai zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja uz šo informāciju tiek balstīti ieguldījumi. 

Ieguldījumi otrā un trešā līmeņa pensiju fondos ietver risku. Ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt. Pozitīvi rezultāti pagātnē negarantē, ka tādi paši rezultāti tiks sasniegti nākotnē. Zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu pensiju fondos. Jūs esat atbildīgi par saviem pensijas uzkrāšanas ieguldījuma lēmumiem. Pirms ieguldīšanas lēmuma pieņemšanas Jums vajadzētu individuāli vai ar ieguldījumu konsultantu palīdzību personiski novērtēt visus ar ieguldīšanu saistītos riskus.