INVL Logo

Lietuvos investicijų indeksas

Vienos pirmaujančių šalies turto valdymo bendrovių „INVL Asset Management“ rengiamas Lietuvos investicijų indeksas rodo, kaip kito investicijų į pagrindines keturias šalies turto rūšis pelningumas nuo 1996 metų.

Lietuvos investicijų indeksas (1996-2019)

Sudarant indeksą, įvertinta trumpalaikių skolos vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių (indėlių), ilgalaikių obligacijų, akcijų, investicijų į būstą nuomai (nuo 2016 m. apskaičiuojama įvertinus ir sąnaudas) investicinė grąža, kiekvienai iš jų suteikiant vienodą svorį. Indeksas rodo, kaip kiekvienais metais kito šių investicijų vertė.

Lietuvos investicijų indekso ir jį sudarančių turto rūšių uždarbis keliais pjūviais iki 2019 m. pabaigos – nuo indekso skaičiavimo pradžios 1996 m., per 10 metų (2010–2019 m.) ir 2019 m.

Remiantis indeksu, vidutinė investicijų grąža Lietuvoje 1996-2019 m. siekė 9,7 proc., o 2010-2019 m. buvo 5,7 proc.

2019 m. Lietuvos investicijų indekso uždarbis siekė 7,1 proc., o pelningumu išsiskyrė šalies akcijos, uždirbusios 15,4 proc., antroje pozicijoje buvo būstas nuomai, kurio uždarbis per šį laikotarpį siekė 11,5 proc.

Infliacija per 2019 m. siekė 2,2 proc., ir šalies ilgalaikės obligacijos, uždirbusios 1,5 proc. bei indėliai, generavę 0 proc. grąžą, jos neviršijo.

Lietuvos investicijų indekso turto klasių ilgalaikė grąža

Lietuvos įmonių akcijų grąža tiek 2019 m., tiek per pastarąjį dešimtmetį uždirbo daugiausiai tarp analizuojamų turto klasių. Pernai Lietuvos akcijų rinka augo 15,4 proc. Nepaisant svyravimų, vertinant 24 metų laikotarpį, šalies akcijų vidutinė metinė grąža buvo 8,9 proc. per metus, o vertinant pastaruosius 10 metų – 10,5 procento. 2020 m. pirmąjį ketvirtį šalies akcijos patyrė -15,1 proc. kritimą, o ilgalaikei grąžai nuo 1996 m. tai turėjo 0,8 proc. punkto įtaką – ši susitraukė iki 8,1 proc.

Investicijų į būstą nuomai grąža Lietuvoje 2019 m. buvo antroje vietoje pagal investicinę grąžą: investicijų į būstą vertė pernai augo 7,2 proc., o, įvertinus ir nuomos pajamas, – 11,5 proc. Vertinant 10 metų laikotarpį (iki 2019 m. pabaigos), šalies būsto nuomai vidutinis metinis vertės augimas siekė 6,8 proc., o per 24 metų indekso skaičiavimo laikotarpį vidutinė metinė grąža iš būsto nuomai buvo pelningiausia tarp šalies turto klasių ir siekė 13,9 procentų. 2020 metų pirmąjį ketvirtį būsto nuomai grąža, nepaisant susitraukimo, ir toliau išliko teigiama, tad ilgalaikę metinę grąžą nuo 1996 m. sumažino vos 0,1 proc. punkto – iki 13,8 proc.

Vertinant saugių investicijų – ilgalaikių obligacijų – rezultatus Lietuvoje, per 1996–2019 m. jų vidutinė metinė grąža siekė 6,2 proc., per 2010-2019 m. – 3,5 proc. Nors 2019 m. Lietuvos ilgalaikių obligacijų grąža ir pakilo iki 1,5 proc., per pastaruosius trejus metus ji neįveikė infliacijos. Lietuvos obligacijų grąža viršijo infliaciją tik vertinant 24 ir 10 metų laikotarpius. Šalies obligacijų grąža 2020 m. pirmąjį ketvirtį keitėsi minimaliai, dėl to ilgalaikę grąžą nuo 1996 m. iki 2020 m. pirmojo ketvirčio pabaigos sumažino 0,1 proc. punkto iki 6,1 proc.

Lietuvos indėlių grąža 2019-aisiais penktus metus iš eilės išsilaikė nuliniame lygmenyje, tokia ji buvo ir 2020 m. pirmąjį ketvirtį, tad šios turto klasės vidutinė ilgalaikė grąža nuo 1996-ųjų nepasikeitė ir išliko 4,4 proc. 2019 m. pabaigos duomenimis, šalies indėlių grąža infliaciją lenkė tik 24 metų laikotarpyje, kai 2019 m. ir pastarąjį dešimtmetį jai nusileido.

Lietuvos II pakopos pensijų fondų grąža

Šiems fondams 2019-ieji buvo rekordinio – beveik 20 proc. – augimo metai, dėl ko vidutinė šių fondų uždirbta metinė grąža nuo veiklos pradžios 2004 m. iki 2019 m. pabaigos siekė 5,2 proc

Visgi per 2020 m. pirmuosius keturis mėnesius šie fondai, kaip ir visos finansų rinkos, patyrė nuosmukį. Nors pirmąjį ketvirtį kritimas siekė 14,8 proc., tačiau po palankesnio balandžio, kaip rodo Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenys, pirmųjų keturių mėnesių vertės pokytis susitraukė iki -8,7 proc. ir vidutiniam metiniam uždarbiui nuo fondų veiklos pradžios 2004 metais turėjo 0,7 proc. punkto įtaką – jis sumažėjo iki 4,5 proc.

Atskirų turto klasių grąža skirtingais periodais skiriasi, todėl siekiant sumažinti riziką ir išlaikyti investicijų pelningumą, investicijas rekomenduojama nukreipti į įvairias sritis.

 

Šalies turto klasių grąža
Turto klasė* 1996-2019m. vidutinė metinė grąža (%) 2010-2019m. vidutinė metinė grąža (%) 2019m. grąža (%) 2020m. I ketvirčio grąža (%) 1996-2020m. I ketvirčio vidutinė metinė grąža (%)
Būstas nuomai (sąnaudos įvertintis nuo 2016m. Lietuvoje) 13,9 6,8 11,5 2,3 13,8
Būsto kaina Lietuvoje 6,4 2,1 7,2 1,2 6,3
Lietuvos įmonių Akcijos 8,9 10,5 15,4 -15,1 8,1
Lietuvos trumpalaikiai skolos VP irpinigų rinkos priemonės (indeliai) 4,4 0,7 0,0 0,0 4,4
Lietuvos ilgalaikės obligacijos 6,2 3,5 1,5 -0,2 6,1
Lietuvos II pakopos pensijų fondai 5,2** 5,6 19,9 -8,7*** 4,5***
Infliacija 3,2 1,8 2,2 0,6 3,2
Lietuvos investicijų indeksas 9,7 5,7 7,1 -3,2 9,5

* Apskaičiuojant būsto įsigijimo ir nuomos grąžą, remiamasi „Ober-Haus“ duomenimis. ** Nuo įkūrimo 2004 m. *** Iki 2020 m. balandžio pabaigos.

Daugiau informacijos – pranešime žiniasklaidai.

Lietuvos investicijų indeksą parengė „INVL Asset Management“. Naudojant pateiktą informaciją, nuoroda į „INVL Asset Management“ būtina.

Pateikiama informacinio pobūdžio informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į „INVL Asset Management“ valdomus fondus ir kitas finansines priemones. Investuodami prisiimate investicinę riziką. Investicijos gali būti ir pelningos, ir nuostolingos, Jūs galite negauti finansinės naudos, prarasti dalį ar net visą investuotą sumą. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Priimant sprendimą investuoti, reikia įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas bei pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus. „INVL Asset Management” nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.