INVL Logo

Informacija investicinių fondų  klientams

Informacija apie „INVL Asset Management“ fondų jungimą (2019 m.)

Gavus Lietuvos banko leidimą, „INVL Asset Management“ informuoja apie planuojamą bendrovės valdomų investicinių fondų jungimą. Jo metu prie investicinio fondo „INVL Baltijos fondo“ bus prijungtas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“. Planuojama jungimo užbaigimo data – 2020 m. sausio 15 diena. (2019-11-20)
Plačiau skaitykite – čia.

Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ pakartotinai praneša, kad šių metų sausio 15 dieną prie atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“ bus prijungtas sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ subfondas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20“. (2020-01-08)
Plačiau skaitykite – čia.

Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ praneša, kad kad šių metų sausio 15 d. prie atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“ prijungė sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ subfondą „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20“. (2020-01-15)
Plačiau skaitykite – čia.

Informacija apie pakoreguotas investicinių fondų vienetų vertes www. invl.com (2019-08-06)

2019 m. rugpjūčio 6 dieną buvo perskaičiuotos ir patikslintos UAB „INVL Asset Management“ valdomo investicinio fondo 2019 m. liepos 25 d. – rugpjūčio 1 d. vienetų vertės.

INVL absoliučios grąžos subfondas

2019-07-25  Vieneto vertė: 107,9453 EUR; Perskaičiuota vieneto vertė: 107,9728 EUR

2019-07-26 Vieneto vertė: 108,0291 EUR ; Perskaičiuota vieneto vertė: 108,0986 EUR

2019-07-29 Vieneto vertė: 108,2939 EUR; Perskaičiuota vieneto vertė: 108,4143 EUR

2019-07-30 Vieneto vertė: 108,3441 EUR; Perskaičiuota vieneto vertė: 108,4645 EUR

2019-07-31 Vieneto vertė: 108,7068 EUR; Perskaičiuota vieneto vertė: 108,9166 EUR

2019-08-01 Vieneto vertė: 108,4151 EUR; Perskaičiuota vieneto vertė: 108,6249 EUR

Informacija apie pakoreguotą „INVL Rusijos TOP20 subfondo“ vieneto vertę www.invl.com (2018-01-03)

2018 m. sausio 3 dieną buvo perskaičiuota ir patikslinta UAB „INVL Asset Management“ valdomo investicinio fondo „INVL Rusijos TOP20 subfondas“ 2017 m. gruodžio 29 d. vieneto vertė. Skelbta vieneto kaina 30,5389 Eur, po perskaičiavimo perskelbta vieneto kaina 30,4747 Eur.

Informacija apie pakoreguotas investicinių fondų vienetų vertes www.invl.com (2017-07-17)

2017 m. liepos 17 dieną buvo perskaičiuotos ir patikslintos UAB „INVL Asset Management“ valdomų investicinių fondų „INVL Baltijos fondas“ ir „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ 2017 m. birželio 27 d. – liepos 13 d. vienetų vertės. Plačiau – čia.

Informacija apie „INVL Asset Management“ fondų jungimą (2016 m.)

Gavus Lietuvos banko leidimą, „INVL Asset Management“ informuoja apie planuojamą bendrovės valdomų investicinių fondų jungimą. Jo metu prie investicinio fondo „INVL Baltijos fondo“ bus prijungtas „INVL lanksčiosios strategijos subfondas“. Planuojama jungimo užbaigimo data – 2016 m. birželio 1 diena. (2016-04-12)
Plačiau skaitykite – čia.

Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ pakartotinai praneša, kad šių metų birželio 1 dieną prie Atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“ bus prijungtas Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ INVL lanksčiosios strategijos subfondas. (2016-05-25)
Plačiau skaitykite – čia.

Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ praneša, kad šių metų birželio 1 d. prie Atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“ prijungė Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ INVL lanksčiosios strategijos subfondą. (2016-06-01)
Plačiau skaitykite – čia.

informacija klientams apie „INVL Asset Management“ investicinių fondų jungimą (2015 m.)

Turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje informuoja, kad šių metų sausio 19 dieną du Latvijoje valdomi investiciniai fondai „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“ buvo sėkmingai prijungti prie Lietuvoje valdomo „Finasta sudėtinis fondas“ „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo (2016 m. sausio 19 d.).
Skaitykite čia.

Gavus Lietuvos ir Latvijos priežiūros tarnybų leidimą, „INVL Asset Management“ informuoja apie planuojamą bendrovių Lietuvoje ir Latvijoje valdomų investicinių fondų jungimą. Jo metu prie sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Finasta“ sudėtinis fondas“ „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo bus prijungti du Latvijoje veikiantys atvirieji suderintieji investiciniai fondai – „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“. Planuojama jungimo užbaigimo data – 2016 m. sausio 19 diena (2015 m. gruodžio 8 d.).
Skaitykite čia.