INVL Logo

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas

Apie fondą

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas

Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“

Pokyčiai (%) ir vertės pagal 2022-01-27 duomenis
Fondo pavadinimas
Dienos
Mėnesio
Nuo metų pradžios
1 metų
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
INVL Baltijos Fondas
-0,05 %
-0,77 %
-1,25 %
+27,33 %
+33,00 %
+46,81 %
+68,88 %
10.446.622,59
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
-0,03 %
-1,11 %
-1,10 %
-2,05 %
+7,77 %
+8,66 %
+47,41 %
9.413.748,09
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
+0,06 %
-1,36 %
-1,41 %
-2,30 %
+8,44 %
+13,59 %
+19,90 %
7.827.423,26
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
+3,05 %
-11,44 %
-11,24 %
+1,69 %
+18,03 %
+18,30 %
+29,39 %
5.030.462,31