INVL Logo

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas

Apie fondą

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas

Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“

Pokyčiai (%) ir vertės pagal 2021-09-22 duomenis
Fondo pavadinimas
Dienos
Mėnesio
Nuo metų pradžios
1 metų
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
INVL Baltijos Fondas
+0,05 %
+2,46 %
+31,33 %
+43,64 %
+26,51 %
+60,94 %
+66,99 %
10.214.709,65
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
-0,01 %
-0,07 %
+1,73 %
+5,00 %
+12,61 %
+11,94 %
+52,74 %
12.029.197,97
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
-0,02 %
+0,50 %
+1,89 %
+6,73 %
+14,57 %
+17,17 %
+24,99 %
8.854.087,03
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
+1,08 %
+3,23 %
+25,37 %
+30,96 %
+49,35 %
+72,10 %
+52,48 %
6.323.710,21