INVL Logo

INVL Rusijos TOP20 subfondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas

INVL Rusijos TOP20 subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Pokyčiai (%) ir vertės pagal 2021-01-26 duomenis
Fondo pavadinimas
Dienos
Mėnesio
Nuo metų pradžios
1 metų
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
INVL Baltijos Fondas
-0,35 %
+6,88 %
+4,86 %
-0,24 %
-3,49 %
+52,10 %
+33,33 %
7.186.540,35
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
0,00 %
+0,39 %
+0,25 %
+3,16 %
+5,95 %
+18,06 %
+50,52 %
30.476.093,18
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
+0,04 %
+0,38 %
+0,15 %
+2,32 %
+7,69 %
+22,86 %
8.747.766,22
INVL Rusijos TOP20 subfondas
+0,35 %
+6,40 %
+6,22 %
-13,38 %
+16,30 %
+135,43 %
+29,18 %
6.229.404,31