INVL Logo

INVL Rusijos TOP20 subfondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – “Finasta” Rusijos TOP20 subfondas

INVL Rusijos TOP20 subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
34,1284
34,8109
34,1284
6.616.347,9840
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
41,4382
41,4382 41,4382
31.094.538,4202
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
114,9124
114,9124 114,9124
7.930.083,8060
INVL Rusijos TOP20 subfondas
35,0317
35,7323 35,0317
6.517.423,7748