INVL Logo

INVL Rusijos TOP20 subfondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – “Finasta” Rusijos TOP20 subfondas

INVL Rusijos TOP20 subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
33,0771
33,7386
33,0771
6.360.754,2298
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
42,1729
42,1729 42,1729
28.514.313,3655
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
117,4191
117,4191 117,4191
7.859.968,8044
INVL Rusijos TOP20 subfondas
32,6726
33,3260 32,6726
5.561.070,4711