INVL Logo

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

Apie fondą

Subfondo veiklos pradžia – 2016.07.01

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (VP biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
34,1284
34,8109
34,1284
6.616.347,9840
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
41,4382
41,4382 41,4382
31.094.538,4202
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
114,9124
114,9124 114,9124
7.930.083,8060
INVL Rusijos TOP20 subfondas
35,0317
35,7323 35,0317
6.517.423,7748