INVL Logo

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

Apie fondą

Subfondo veiklos pradžia – 2016.07.01

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (VP biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
32,4445
33,0933
32,4445
6.224.199,6564
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
42,1025
42,1025 42,1025
28.249.743,1826
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
117,3108
117,3108 117,3108
8.180.524,0231
INVL Rusijos TOP20 subfondas
31,6416
32,2744 31,6416
5.378.661,1751