INVL Logo

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

Apie fondą

Subfondo veiklos pradžia – 2016.07.01

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (VP biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
38,7078
39,4819
38,7078
7.097.051,3022
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
43,7316
43,7316 43,7316
31.166.164,9340
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
122,5299
122,5299 122,5299
8.790.363,9818
INVL Rusijos TOP20 subfondas
37,8645
38,6217 37,8645
6.201.117,0909