INVL Logo

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

Apie fondą

Subfondo veiklos pradžia – 2016.07.01

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (VP biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
48,3631
49,3303
48,3631
10.214.709,6479
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
44,2361
44,2361 44,2361
12.029.197,9730
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
124,9941
124,9941 124,9941
8.854.087,0287
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
44,1604
45,0436 44,1604
6.323.710,2089