INVL Logo

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

Apie fondą

Subfondo veiklos pradžia – 2016.07.01

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (VP biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
34,9027
35,6007
34,9027
6.648.249,4697
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
43,1152
43,1152 43,1152
28.920.262,2771
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
121,2558
121,2558 121,2558
8.168.502,8813
INVL Rusijos TOP20 subfondas
35,1756
35,8791 35,1756
5.925.892,0708