INVL Logo

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

Apie fondą

Subfondo veiklos pradžia – 2016.07.01

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (VP biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
48,9099
49,8880
48,9099
10.446.622,5895
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
42,6921
42,6921 42,6921
9.413.748,0895
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
119,8956
119,8956 119,8956
7.827.423,2619
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
37,4748
38,2242 37,4748
5.030.462,3131