INVL Logo

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

Apie fondą

Subfondo veiklos pradžia – 2016.07.01

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (VP biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
43,2085
44,0726
43,2085
9.036.577,9908
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
43,9451
43,9451 43,9451
30.901.316,0021
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
122,7382
122,7382 122,7382
8.942.859,8587
INVL Rusijos TOP20 subfondas
40,7757
41,5912 40,7757
6.556.230,1324