INVL Logo

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – “Finasta” besivystančios Europos obligacijų subfondas. Atkreipiame dėmesį, kad 2016 m. sausio 19 dieną prie šio subfondo buvo prijungti IPAS „INVL Asset Management“ valdomi investiciniai fondai „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“. Daugiau informacijos apie užbaigtą jungimą skaitykite čia.

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę patraukliausiai atrodančių Vidurio ir Rytų Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Siekiant užtikrinti tolygią investicijų grąžą bei prisiimant nuosaikią riziką, derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių obligacijos) investicijos

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
48,9099
49,8880
48,9099
10.446.622,5895
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
42,6921
42,6921 42,6921
9.413.748,0895
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
119,8956
119,8956 119,8956
7.827.423,2619
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
37,4748
38,2242 37,4748
5.030.462,3131