INVL Logo

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – “Finasta” besivystančios Europos obligacijų subfondas. Atkreipiame dėmesį, kad 2016 m. sausio 19 dieną prie šio subfondo buvo prijungti IPAS „INVL Asset Management“ valdomi investiciniai fondai „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“. Daugiau informacijos apie užbaigtą jungimą skaitykite čia.

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę patraukliausiai atrodančių Vidurio ir Rytų Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Siekiant užtikrinti tolygią investicijų grąžą bei prisiimant nuosaikią riziką, derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių obligacijos) investicijos

INVL besivystančios Europos Obligacijų subfondas

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
EUR ()
Iki
EUR ()
Pokytis
%
Pagrindiniai duomenys
Veiklos pradžia
2010-10-29
Valdytojas
INVL Asset Management
Naujausi duomenys
Data
2020-08-06
Vieneto vertė
41,4209 EUR
Grynieji aktyvai
31.081.832,80 EUR
Vertės pokytis
Dienos
-0,08 %
Mėnesio
+0,23 %
Trijų mėnesių
+5,12 %
Metų
+0,37 %
Mokesčiai
Valdymo mokestis
1,00 %
Subfondo keitimo mokestis
0,25 %
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2010-10-29
Minimali investavimo suma 0 EUR
Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis 1-3 metai
Rizika Nuosaiki
Valdytojas UAB „INVL Asset Management”
Sudėtinis fondas, kuriam priklauso subfondas „INVL sudėtinis fondas”
Subfondo Tikslas Užtikrinti subalansuotą subfondo turto augimą
Regionas Vidurio ir Rytų Europa
Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2020 m. sausio 15 d.

50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
40% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraustas Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
10% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)

Nuo 2018 m. liepos 31 d.

50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
40% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index)
10% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)

Nuo 2015 m. kovo 27 d.

50 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
40 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)
10 % Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (ECC0TR01 Index)

Nuo 2010 m. spalio 29 d.

50 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe)
40 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe)
10 % VILIBOR 1 Month

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.