INVL Logo

INVL Baltijos fondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – Finasta Baltic Fund.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. sausio 15 dieną prie šio fondo buvo prijungtas „INVL Asset Management“ valdomas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas”. Daugiau informacijos apie jungimą skaitykite čia.

Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
32,4445
33,0933
32,4445
6.224.199,6564
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
42,1025
42,1025 42,1025
28.249.743,1826
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
117,3108
117,3108 117,3108
8.180.524,0231
INVL Rusijos TOP20 subfondas
31,6416
32,2744 31,6416
5.378.661,1751