INVL Logo

INVL Baltijos fondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – Finasta Baltic Fund.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. sausio 15 dieną prie šio fondo buvo prijungtas „INVL Asset Management“ valdomas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas”. Daugiau informacijos apie jungimą skaitykite čia.

Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
34,1284
34,8109
34,1284
6.616.347,9840
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
41,4382
41,4382 41,4382
31.094.538,4202
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
114,9124
114,9124 114,9124
7.930.083,8060
INVL Rusijos TOP20 subfondas
35,0317
35,7323 35,0317
6.517.423,7748