INVL Logo

Investavimas į alternatyvias turto klases – kur investuoti augant infliacijai?

Investuokite kartu su INVL profesionalais

Dauguma fondų, investuojančių į alternatyvias turto klases bei fizinį turtą dažnai yra prieinami tik profesionaliems ir informuotiems investuotojams, paprastai tam galintiems skirti ne mažiau 125 tūkst. eurų, todėl klientams, norintiems investuoti mažesnes sumas, į juos patekti yra sudėtinga. Tačiau šiandien investuoti į alternatyvias turto klases galite nuo 5 tūkst. eurų.

Siekite ilgalaikės 8 proc. metinės investicijų grąžos į savo investicijų portfelį įtraukdami atsinaujinančios energetikos įmones, miškus, žemę ir komercinį nekilnojamąjį turtą.

Į planuojamas atrinkti alternatyvias investicijas investuojame ir mes patys arba mūsų valdomi pensijų fondai, nes tikime, kad tai patraukli investavimo galimybė:

      • Alternatyvios investicijos – sprendimas, siekiant diversifikuoti turimą investicijų portfelį. Šios investicijos pasižymi stabilumu, rinkoms svyruojant, ir sukuria gerą rizikos bei grąžos santykį.
      • Investavimas į fondą, investuojantį į alternatyvių investicijų fondus yra išskirtinis INVL sprendimas, suteikiantis galimybę su mažesnėmis sumomis įsigyti alternatyvių investicijų derinį. Siekdami sumažinti vienos turto klasės investicijų riziką, mes atrinktas alternatyvias investicijas išskaidysime skirtingose turto klasėse.

Susidomėjote?

Užsiregistruokite į konsultaciją

  • Paspausdami mygtuką „Registruotis“, sutinkate, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų naudojami susisiekti dėl konsultacijos. Remiantis bendrovės privatumo politika, šie duomenys bus tvarkomi dvejus metus. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti, susisiekdami su mumis tel. 8 700 55959

Nedelskite – iki 2022 metų gegužės 31 dienos platinimo mokestis tik 1%**

INVL „Alternatyvių investicijų fondo“ pirmas platinimo etapas vyks tol, kol fondas išplatins vienetų už 8 mln. eurų, bet neilgiau kaip iki š. m. liepos 18 d.*

Daugiau apie platinimo sąlygas skaitykite fondo dokumentuose čia.

Registruotis į konsultaciją

* Laikantis fondo taisyklėse nustatytų sąlygų, gali būti organizuojamas ir antrasis (papildomas) platinimo etapas, tačiau sprendimą dėl jo vykdymo (ar nevykdymo) priims valdymo įmonė.

** 1 proc. įsigijimo mokestis taikomas, jeigu įsigyjami fondo vienetai apmokami nuo š. m. balandžio 1 d. iki š. m. gegužės 31 d. 2 proc. įsigijimo mokestis taikomas, jeigu įsigyjami Fondo vienetai apmokami nuo š. m. birželio 1 d.

Kaip tai veikia?

Investuotojai investuoja sumas

nuo 5 tūkst. eurų per fondo platinimo laikotarpį

INVL fondų valdytojai atrenka patraukliausias investicijas ir palaipsniui investuoja fondo lėšas

Praėjus ne ilgesniam nei 12 m. laikotarpiui, fondas palaipsniui realizuoja investicijas ir investuotojams paskirsto lėšas

Planuojamos fondo investicijų kryptys***

 

25 proc. energetika

„INVL Renewable Energy Fund I“

Investuoja į atsinaujinančios energetikos projektus Europos Sąjungoje

 

25 proc. miškai ir žemės ūkio paskirties žemė

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II

Tai pirmojo į miškus investavusio INVL fondo, kuris baigė veiklą su 27 proc. metine grąža, tęsinys, investuojantis į tvariai valdomą mišką bei žemę Baltijos šalyse bei Vidurio ir Rytų Europoje

 

 

30 proc. privatus kapitalas

1-3 Centrinės Rytų Europos ir pasaulio privataus kapitalo įmonių valdomi fondai, į kuriuos investavo arba investuos ir INVL pensijų fondai

 

20 proc. nekilnojamasis turtas

1-3 Baltijos šalių NT fondus valdančių įmonių fondai, į kuriuos investavo arba investuos ir INVL pensijų fondai

INVL kompetenciją patvirtina rezultatai

Veikiame jau 30 metų

Esame privataus kapitalo valdymo pradininkai Baltijos šalyse

260 tūkst. klientų

Yra patikėję „Invaldos INVL“ grupei valdyti savo turtą

1,6 mlrd. eurų

Klientų patikėto turto valdo „Invaldos INVL“ grupės įmonės

Norite sužinoti daugiau?

 

 

Žiūrėkite tiesioginės transliacijos įrašą mūsų Youtube kanale!

*** Valdymo įmonės valdytojų planuojama Fondo investicijų sudėtis, tačiau galutinis Fondo investicijų portfelis, laikantis Fondo taisyklėse nustatytų investavimo apribojimų, gali būti ir kitoks.

Investicijos į „INVL alternatyvių investicijų fondo“ (toliau – Fondas) investicinius vienetus yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis Fondo taisyklėse ir prospekte. Investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo arba net prarasti visas investuotas lėšas. Fondo valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) negarantuoja investicijų pelningumo.

Investuotojas, prieš priimdamas sprendimą investuoti, turėtų pats ar padedamas investicijų konsultantų įvertinti Fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti Fondo prospektą, taisykles, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ir kitus investuotojams skirtus dokumentus, kuriuos galima rasti Valdymo įmonės interneto svetainėje www.invl.com ar nemokamai gauti Valdymo įmonės klientų aptarnavimo vietose.

Fondas didesniąją turto dalį investuos į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Į kitus nei suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant nustatytus reikalavimus atitinkančius specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į alternatyvaus turto kategoriją, apimančią privatų kapitalą, energetiką ir infrastruktūrą, materialų turtą (nekilnojamasis turtas, miškai, žemė), privačią skolą ir kitas alternatyvaus turto klases (toliau  – Alternatyvieji KIS), gali būti investuota iki 100 proc. Fondo turto. Fondo veiklos pradžioje ir (ar) nesant galimybės Fondo turto investuoti į Alternatyviuosius KIS, ir (ar) siekiant valdyti Fondo likvidumo riziką, Fondo turtas, laikantis diversifikavimo reikalavimų, gali būti investuojamas investicinių fondų, investuojančių į skolos vertybinius popierius, investicinius vienetus ir (ar) kitas pinigų rinkos (įskaitant indėlius) ar skolos finansines priemones (tiesiogiai ar per kitus kolektyvinio investavimo subjektus). Investuojant Fondo turtą pirmenybė bus teikiama kitiems Valdymo įmonės valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams.

Fondas investuos į tokį kolektyvinio investavimo subjektų portfelį, kurio siekiama vidutinė metinė grąža yra 8 proc. Valdymo įmonė atkreipia investuotojų dėmesį, kad faktiniai Fondo investicinės veiklos rezultatai gali būti ir kitokie, o Valdymo įmonė negarantuoja nei investicijų pelningumo, nei to, kad Fondo veiklos tikslai bus pasiekti.

Fondas veiks kaip uždaro tipo kolektyvinio investavimo subjektas, todėl investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus yra apribota.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į Fondo investicinius vienetus. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar jo dalis.

INVL alternatyvių investicijų fondas

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
EUR ()
Iki
EUR ()
Pokytis
%
Pagrindiniai duomenys
Veiklos pradžia
2022-01-18
Valdytojas
INVL Asset Management
Naujausi duomenys
Data
2022-04-30
Vieneto vertė
100,0000 EUR
Grynieji aktyvai
2.784.819,37 EUR
Vertės pokytis
Dienos
0,00 %
Mėnesio
0,00 %
Trijų mėnesių
Metų
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2022-01-18
Minimali investavimo suma 5000 EUR
Platinimo laikotarpis 6 mėnesiai nuo fondo veiklos pradžios dienos (iki 2022-07-18)
Fondo mokesčiai: Platinimo mokestis:
0 % iki 2022-03-31
1 % nuo 2022-04-01 iki 2022-05-31
2 % nuo 2022-06-01 iki 2022-07-18
Fondo valdymo mokestis – 1,5 % nuo metinės svertinės fondo grynųjų aktyvų vertės vidurkio.
Kiti iš fondo turto atskaitomi mokesčiai atskleidžiami fondo dokumentuose.
Išpirkimo sąlygos ir tvarka Fondo vienetų išpirkimas yra apribotas – fondo veiklos laikotarpiu fondo vienetai dalyvių reikalavimu nebus išperkami.
Fondo veiklos trukmė 10 metų nuo fondo veiklos pradžios dienos (su galimybe pratęsti 2 metams)
Rizika Aukšta
Sudėtis 100 % kolektyvinio investavimo subjektai
Valdytojas UAB „INVL Asset Management“
Subfondo tikslas Ilgalaikis fondo dalyvių investuoto kapitalo vertės didėjimas kartu prisiimant aukštesnį rizikos lygį
Lyginamasis indeksas

Fondas lyginamojo indekso nenaudoja.

Pagrindinė informacija investuotojams

Informacija asmenims, įsigijantiems „INVL alternatyvių investicijų fondas“ investicinių vienetų